1. peatükk

Share Tweet Pin it

Need sanitaarnormid ja -reeglid (edaspidi sanitaareeskirjad) kehtestavad viirusliku hepatiidi esinemise ja leviku ennetamiseks võetavate sanitaar- ja epideemiategevuse korraldamise ja läbiviimise nõuded, sealhulgas:

fekaal-peroraalne ülekandemehhanism - viirushepatiit A (edaspidi HAV), viirushepatiit E (edaspidi "HEV");

parenteraalne ülekandemehhanism on viirushepatiit B (edaspidi HBV), viirushepatiit D (edaspidi "VHD"), viirushepatiit C (edaspidi "HCV").

Need sanitaarreeglid on kohustuslikud riigiorganitele, muudele organisatsioonidele, üksikisikutele, sealhulgas üksikettevõtjatele.

Riiklik sanitaarjärelevalve nende sanitaarreeglite järgimise üle viiakse läbi Valgevene Vabariigi õigusaktidega kehtestatud viisil.

Käesolevate sanitaareeskirjade tähenduses kasutatakse mõisteid ja nende määratlusi Valgevene Vabariigi 7. jaanuari 2012. aasta seaduses "Elanike sanitaar-epidemioloogilise heaolu" (Valgevene Vabariigi riiklik seadusandlusregister, 2012, nr 8, 2/1892) tähenduses.

Sarnaste eeskirjade nõuete rikkumise korral on süüdlased vastutavad vastavalt Valgevene Vabariigi õigusaktidele.

2. peatükk

NÕUDED VIRAALSE HEPATIISI HAIGUSE MÄÄRAMISE KORD

Hepatiidi viirusega nakatunud isikute identifitseerimist teostavad tervishoiutöötajate tervishoiutöötajad:

kui patsiendid pöörduvad arsti poole;

kohustuslike esialgsete, perioodiliste ja erakorraliste arstlike läbivaatuste ajal;

nende isikute meditsiinilise jälgimise ajal, kes on puutunud kokku primaarse diagnoosiga diagnoosiga või viirusliku hepatiidi kahtlusega patsientidel.

Hepatiidi viirusega nakatunud isikute identifitseerimisel peab tervishoiuorganisatsiooni tervishoiutöötaja saatma Valgevene Vabariigi tervishoiuministeeriumi 22. detsembri 2006. aasta otsusega nr. 058 / y "Nakkushaiguse, toidumürgituse ja vaktsineerimisega seotud komplikatsioonide häireteade". 976 "Nakkushaiguste arvestuse esmakordse meditsiinialase dokumentatsiooni vormide kinnitamise kohta" (edaspidi "erakorraline teatis"), mitte hiljem kui 24 tundi pärast patsiendi identifitseerimist riiklus sanitaarteenistuse kohas avastamis- nakkushaiguste (edaspidi - territoriaalsed CHE).

Tervishoiutöötaja peaks teavitama hepatiit-viirusega nakatunud patsiendi või tema seaduslikke esindajaid:

edastamise viise ja tegureid;

nakkuse leviku tõkestamise meetmete kohta;

epideemia keskendumisel desinfektsioonimeetodite järjekorral ja omadustel (edaspidi - fookus);

vajadus teavitada patsiente otseselt kokku puutunud isikuid (edaspidi "kontaktpunktid"), isikuid, kes olid patsiendiga samades nakatumisohu tingimustes maksimaalse inkubatsiooniperioodi jooksul;

patsiendi vaktsineerimise teostatavuse ja kontakti kohta.

Patsiendi teavitamine toimub vastavalt Valgevene Vabariigi tervishoiuteenuste õigusaktide nõuetele, registreerides vastava kande tema meditsiinilistes dokumentides.

Telli viirusliku hepatiidi uus

Reeglid kehtestavad organisatoorsete, terapeutiliste ja ennetavate, sanitaar- ja epideemiate (ennetavate) meetmete komplekti põhinõuded, mille rakendamine tagab B-hepatiidi tõrje ja leviku.

1. Reguleerimisala
2. Kasutatud lühendid
3. Üldsätted
4. B-hepatiidi laboratoorsed diagnoosid
5. B-hepatiidi patsientide identifitseerimine
6. B-hepatiidi riiklik sanitaar- ja epidemioloogiline kontroll
7. B-hepatiidi ennetavad ja epidemioloogilised meetmed
7.1. Tegevused HB epideemiatega
7.1.1. Meetod patogeeni allika suhtes
7.1.2. Tee- ja ülekandeteguritega seotud meetmed
7.1.3. Meetmed seoses kontakti hepatiit B patsientidega
8. B-hepatiidi haigusseisundi nakkuse vältimine
9. Transfusiooni järgse hepatiidi B ennetamine
10. B-hepatiidi nakkuse ennetamine vastsündinutel ja rasedatel naistel - viirusliku hepatiidi B kandjad
11. B-hepatiidi ennetamine tarbekaupade organisatsioonides.
12. B-hepatiidi spetsiifiline ärahoidmine
Lisa B-hepatiidi viirusega nakatumise riskirühma kuuluvate inimeste grupid, kellel on ELISAga kohustus kontrollida HBsAg-d veres
Bibliograafilised andmed

Peterburi postgraduate education academy
Tarbijaõiguste kaitse ja inimeste heaolu järelevalve Federal Service
Federal State Unitary Enterprise Federal Center for Hygiene and Epidemiology
Rospotrebnadzori büroo Moskvas
FGUNi Poliomüeliidi ja Viiruse Entsefaliidi Uurimisinstituut neid. M.P. Chumakova RAMS
FGUN Viroloogia Instituut. I.D. Ivanovsky RAMS
FGUN Peterburi Epidemioloogia ja Mikrobioloogia Uurimisinstituut. Pasteur Rospotrebndzor
Venemaa Tervishoiu ja Sotsiaalse Arengu Ministeeriumi Permi Meditsiiniakadeemia

02.28.2008 Vene Föderatsiooni riigiteenistujate peaspetsialist (14)

12.6.2007 riikliku sanitaar-epidemioloogilise määruse komisjon (3)

Rospotrebnadzor (2008)

 • Föderaalne seadus 52-FZ Elanike sanitaar-epidemioloogilise heaolu kohta
 • Resolutsioon 554 Vene Föderatsiooni riikliku sanitaar- ja epidemioloogilise teenistuse eeskirjade ning riikliku sanitaar- ja epidemioloogilise määruse eeskirjade kinnitamise kohta
 • SanPiN 2.1.7.728-99 Jäätmekäitlusrajatiste kogumise, hoidmise ja kõrvaldamise eeskirjad
 • SanPiN 2.1.2.1199-03 Juuksurid. Seadme, seadmete ja hoolduse sanitaar- ja epidemioloogilised nõuded
 • SanPiN 2.1.3.1375-03 Haiglate, sünnitushaiglate ja muude meditsiiniliste haiglate paigutamise, paigaldamise, seadmete ja töötingimuste hügieenilised nõuded
 • 5487-I Vene Föderatsiooni õigusaktide rahvatervise kaitse alused
 • SP 3.1.958-99 viirusliku hepatiidi ennetamine. Üldnõuded viirushepatiidi epidemioloogilisele jälgimisele
 • SP 3.1.1275-03 Nakkushaiguste ennetamine endoskoopiliste manipulatsioonidega.
 • SP 3.5.1378-03 Sanitaar- ja epidemioloogilised nõuded desinfitseerimistegevuste korraldamiseks ja rakendamiseks
 • SP 1.1.1058-01 Sanitaarreeglite järgimise ja sanitaar- ja epideemiate (ennetavate) meetmete rakendamisega seotud tootmiskontrolli korraldamine ja läbiviimine

Haigusnähtude hepatiidi ennetamise sanitaar- ja reguleeriv raamistik

Viiruse hepatiidi leviku vastase võitluse kõige olulisem element on ennetus.

Selle alused asusid NSV Liidus uuesti, kui B-ja C-hepatiidi (viimast nimetati nimeks "ei A ega B") levitati aktiivselt. Aastal 1989 saatis tervishoiuministeerium korralduse nr 408, milles käsitleti meetmeid ohtlike haiguste leviku vähendamiseks. Nagu nad varem uurisid ja arendasid välja nendega tegelemise viise, parendati ja süstematiseeriti ennetusmeetmeid, mis kujunesid sanitaarnormide ja eeskirjade kujul. Lühendatud on neid regulatiivseid dokumente nimetusega SanPiNs, nende täitmise kohustuslikkus on seadusega kehtestatud.

Ennetamise alused

Hoolimata sellest, et hepatiidi esinemissageduse vähendamiseks ja selle levitamiseks teises riigis on ennekuulmatu vanus, on nende haiguste ennetamine aastal põhinenud selle põhieesmärkidel. Täpsemalt öeldes on kokkulepitud suunised hepatiidi kõigi teadaolevate hepatiidi perioodide vältimiseks ning üldised meetmed, mis välistavad infektsiooni haiglate ravimisel, ambulatoorsete uuringute ja protseduuride, vereülekannete jms kohta. Samuti on oluline, et järjekorranumbriga 408 kehtestati nakkushaiglates hepatiidiga isikute kohustuslik ravi.

SanPiNs

Kuigi viiruslik hepatiit on ühendatud tavalise nimega, edastatakse see erinevalt sõltuvalt mikroorganismi tüübist ja seetõttu tuleb sageduse vähendamiseks võtta erinevaid meetmeid. Aastast hepatiidile pühendatud olemasolevad SanPiNid võib jagada kolmeks peamiseks rühmaks, mille rakendamine on suunatud järgmisele:

 • epidemioloogilise seire ja ennetamise üldiste nõuete kehtestamine;
 • iga haiguse liigi tegevuse identifitseerimine;
 • mitmesuguste tegevuste (meditsiin, isiklikud teenused jne) eeskirjade ja meetmete kehtestamine, mis takistavad saastumist nende rakendamise või teenuste kasutamise ajal.

Üldnõuded

Kõigi viirusliku hepatiidi üldised sanitaarnõuded kehtestab ühisettevõte 3.1.958-00. Haiguste ennetamise osas kehtestab SanPiN mitmeid nõudeid, sealhulgas:

 • ägeda ja kroonilise hepatiidiga patsientide registreerimine TsGSENis;
 • haiglaravi haiguse esmakordsel ilmnemisel ja selle ägedate ilmingute tõttu;
 • haiguse teatavate riskirühmade (arstid, doonorid jne) korrapärane kontroll;
 • haiguse avastamine töölevõtmisel ja ennetavad uuringud.

Erinevates hepatiidi eri vormide edastamise viisides on dokumendis rõhutatud iga olemasoleva vormi eraldi ennetusmeetmeid.

Tegevused haiguse erinevate vormide korral

Lisaks SanPiN-ile, mis on ühine kõikide haigusvormide jaoks, on välja töötatud mitmeid regulatiivseid eeskirju oma individuaalsete vormide jaoks, võttes arvesse igaühe eripära. Näiteks C-hepatiidi puhul pööratakse erilist tähelepanu sellele, kuidas vältida selle edastamist arstiabi osutamisel (verepreparaatide kasutamine, hambaarst jne) ning kliendi (juuksurisalongide, tätoveerimisruumide jms) võimaliku kahjustamise võimaluste pakkumisel..p) Suurimad riskigrupid on uimastisõltlased, kes kasutavad mitu inimest ühe süstlaga. B-hepatiidi puhul on esile tõstetud seksuaalset levikut tõkestavad probleemid, sest nakkusoht sellisel viisil on haiguse selle vormi jaoks hinnanguliselt kõrge.

Hügieeninõuded erinevatele tegevustele

Hepatiit võib minna külastades kosmeetikut, hambaarsti või süües tooret liha, mis on tükeldatud haigete lõikuritega lihunikuga. Infektsioonil on palju võimalusi, mistõttu SanPiN-id määratlevad sellised kutsealased tegevused, kus viiruse kandja võib patsiendi (kliendi) haavesse sattuda, nõudes regulaarselt hepatiidi testimist. Alates aastast ei ole selliste isikute jaoks kehtestatud seaduslikke piiranguid töö- ja kutsealade liikidele, kuid on olemas eeskirjad, mis võimaldavad näiteks haigekassa ajutiselt eemaldamist, kellel on toimingute kärped. Korduskasutatavate vahenditega toimingute jaoks on kehtestatud nende steriliseerimise kohustus ning ettevõtted, kes ei järgi seda reeglit, võivad olla suletud.

Vaktsineerimine

on olemas tõhusad vaktsiinid kahest hepatiidi vormist: A ja B

Aasta jooksul on olemas tõhusad vaktsiinid kahte tüüpi hepatiidi vastu: A ja B. On eriti soovitatav vaktsineerida inimesi, kellel on oht. B-hepatiidi puhul on need järgmised:

 • patsiendi pereliikmed;
 • meditsiinitöötajad ja üliõpilased;
 • uimastitarbijad ja suur hulk seksuaalpartnereid.

Lisaks vähendab selline ennetamine patsiendi haigeks viirusliku hepatiidi haigestumise ohtu:

 • vereülekanded;
 • hemodialüüsi ajal;
 • tegevuse ajal.

Vaktsineerimine on efektiivne 6-10 aasta jooksul A-hepatiidi korral ja B-hepatiidi korral üle 8 aasta.

Dokumendi analüüs

Viirusliku hepatiidi regulatiivsed õigusaktid on vähem harmoonilised kui HIV-nakkused, mille jaoks on välja töötatud eriseadus. Lisaks järjekorranumbrile 408, mis on mõeldud haigestumiste vähendamiseks ja SanPiNovile, on aastateks sellel teemal mitmeid teisi tervishoiuministeeriumi tellimusi, millest mõned on vananenud või vastuolulised. Paljude dokumentide olemasolu tõttu on nende täitmine raske, kuna paljud lihtsalt ei tea nende olemasolust. See kehtib nii spetsialistide kui ka riskirühmade kohta, samuti patsientidel, kes soovivad teada saada oma riigiabi õigusi hepatiidi ravis.

Avaldamise autor:
Syropyatov Sergei Nikolajevitš
Haridus: Rostovi Riiklik Meditsiinikeskus (Rostovi Riiklik Meditsiinikeskus), Gastroenteroloogia ja Endoskoopia osakond.
Gastroenteroloog
Meditsiiniteaduste doktor

NSVL-i tervishoiuministeeriumi korraldus 12-07-89 408 MEETMED VIRAL-HEPATIISI KORRIGEERIMISI LÄBIVAHETAMISEKS RIIKIS () Aasta tegelik

VIRAALNE HEPATIIT A.

Äge viiruslik hepatiit A võib esineda kliiniliselt manifestatsioonidel (icteric ja anicteric) ja inapplely (subclinical), kus kliinilised sümptomid on täiesti puudulikud.

Inkubatsiooniperiood on minimaalne - 7 päeva, maksimaalne - 50 päeva, keskmine on 15-30 päeva.

Preželtushny (prodromal) periood. Haigus algab tavaliselt ägedalt. Enneaegse perioodi kõige iseloomusemateks sümptomiteks on kehatemperatuuri tõus, sageli üle 38 kraadi. külmavärinad, peavalu, nõrkus, isutus, iiveldus, oksendamine, kõhuvalu. Paremas hüpohoones on tundlikkuse raskustunne. On kõhukinnisus, kõhulahtisus peaaegu sama sagedusega.

Seedetraktide uurimisel leitakse neile kaetud keelt, kõhupiirkonna kõhupiirkond, tundlikkus palpatsioonile paremal hüpohandriumil ja suurenenud maks.

Enamiku patsientide perifeerses veres esines kerge leukopeenia, leukotsüütide valem ei muutunud.

Aminotransferaaside aktiivsus (AlAT ja AsAT) suureneb seerumis 5-7 päeva enne kollatüve ilmnemist, pigmendi metabolismi rikkumine esineb ainult eelkäija perioodi lõpus.

Selle perioodi kestus on 5-7 päeva, kuid võib varieeruda 2-14 päeva. Eelneva perioodi lõpuks muutub uriin kontsentreerituks, tumedaks (õlle värv). Seal on värvimuutused roojas, on olemas subikterichnost sclera, mis näitab haiguse üleminekut kollatõvele. 2-5% -l juhtudest on haigus esimene sümptom südamega.

Ikteri periood. Kõhukinnisus suureneb kiiresti, jõudes maksimaalselt nädalas. Kollatõgususe ilmnemisel suureneb eelkieltõve sümptomid märkimisväärses osas patsientidest, kusjuures nõrkus ja isutus kaotab kõige pikema aja. Mõnikord on parema hüpohooniaga raskustunne.

Kollatõve intensiivsus on harva märkimisväärne. Kõhulihase perioodi alguses on nähtav sklera ja limaskestade ikteriline värvus - eriti pehme sallid. Kui kollatõbi kasvab, on naha nägu, keha ja jäsemed värvunud.

Kõhupalperatsioonil on paremal hüpohondriumil mõõdukas valu. Maksa suurus on suurenenud, sellel on sile pind, mõnevõrra paksem tekstuur. Põrna suurenemine.

Perifeerses veres tuvastatakse leukopeenia, harvem - tavaline leukotsüütide arv ja erakordselt harva - leukotsütoos. On iseloomulik lümfotsütoos, mõnikord - monotsütoos.

Ikteriisel perioodil täheldati suurimaid muutusi vere biokeemilistes parameetrites, mis viitab maksafunktsiooni kahjustusele. Hüperbilirubineemia on üldjuhul kerge ja lühiajaline, kuna seondunud pigmendifraktsiooni ülekaaluline vere tase tõuseb. Kollatõbise teisel nädalal on reeglina bilirubiini taseme langus, millele järgneb selle täielik normaliseerumine. Seerumis on täheldatud näitaja ensüümide aktiivsuse suurenemist. Loomulikult on alaniinaminotransferaasi (AlAT) ja aspartaataminotransferaasi (AsAT) aktiivsuse tõus tavaliselt de Rüüti koefitsient väiksem kui 1,0.

Seemaproovidest muutub tümool sagedamini kui teised, mille jõudlus on oluliselt suurenenud.

Kollatõve pöördprotsessi faasi iseloomustab naha ikterilise värvumise vähenemine ja kadumine, eksekeste pimenemine ja suure koguse kerge uriini ilmumine. Kollakujuline periood kestab tavaliselt 7-15 päeva.

Enamikul juhtudel on viirushepatiit A kerged. Tõsised vormid on haruldased.

Harva esineb HAV koos kolestaatilise sündroomiga (pikaajaline ikterus, naha sügelemine, bilirubiinisisalduse suurenemine, kolesterooli sisaldus, leelisfosfataasi aktiivsus ja mõõdukalt kõrge aktiivsusega AsAT ja AlAT).

Kõige olulisem ja kõige olulisem haiguse raskusastme näitaja on mürgistuse raskusaste.

Taastumisperioodi iseloomustab hepatiidi kliiniliste ja biokeemiliste nähtude kiire kadumine. Funktsionaalsetest proovidest seerumi bilirubiinisisaldus normaliseerub kiiremini kui teised, ja veidi hiljem on AST ja ALT näitajad normaalsed. Mõnel juhul täheldatakse pikaajalist elulemust koos ALAT aktiivsuse suurenemisega 1-2 kuu jooksul pärast kõigi kliiniliste sümptomite kadumist. Tümoli testi näitaja muutused kestavad pikka aega, mõnikord kuni mitu kuud. Kroonilised vormid ei arene.

Antikehalises versioonis on samad kliinilised (välja arvatud kollatõbi) ja biokeemilised (välja arvatud hüperbilirubineemia) märgid, kuid selle haiguse individuaalseid sümptomeid ja nende kombinatsioone leitakse antikehaliselt harvem ja vähem esineb.

Ähmastunud - kus kõik kliinilised tunnused on minimaalsed.

Subkliiniline (varjatud) võimalus. Epideemilistes fookustes moodustavad selle infektsiooniga nakatunud patsiendid keskmiselt 30% nakatunud koguarvust. Kooliealiste lastegruppide puhul esineb kuni 70% HAV juhtumit asümptomaatilistest variantidest. Seda iseloomustab kliiniliste ilmingute täielik puudumine ALAT aktiivsuse suurenemise juures seerumis. Pigmendi metabolismi häireid ei tuvastatud.

Diagnoos. Viirushepatiidi A diagnoos tehakse kindlaks kliiniliste, laboratoorsete ja epidemioloogiliste andmete alusel. Piiritlemine nähud, sümptomid ja testid võivad sisaldada: noorelt (välja arvatud imikud), epideemia hooajal või asjakohaste haiguslugu näitab kontakti patsientidega, võttes arvesse kestus inkubatsiooniperioodi suhteliselt lühikese preicteric perioodi (5-7 päeva) ägeda palavikuga alguses, üldine mürgisus ilma artralgia ja allergilise lööbe, hepatolienaalse sündroomi, tümooli testi märkimisväärne suurenemine, korrapärase kollatõbi, mille välimus avaldas subjektiivseid häireid mine ja objektiivne kõrvalekaldeid üsna kiiresti taanduda. HAV-ile on iseloomulik kollatõbi ja lühike hüperbilirubineemia perioodi langus.

Praegu on HAV-i spetsiifilise diagnoosimise jaoks mitmeid laboratoorsed meetodeid.

Kõige tõhusam diagnostiline meetod on immunoglobuliinide klassi M (anti-HAV IgM) klassi kuuluvate A-hepatiidi viiruse spetsiifiliste antikehade tuvastamine seerumis, kasutades ensüümi immuunanalüüsi (ELISA) või radioimmunoanalüüsi (RIA) analüüsi. Need antikehad saavutavad kõrge tiiter haiguse esimestel päevadel, järk-järgult vähenevad tiitris, tsirkuleerivad 6-8 ja mõnikord 12-18 kuud. taastusravi. Anti-HAV IgM sünteesitakse kõigil HAV-iga patsientidel, sõltumata haiguse vormist. Nende tuvastamine on varajane usaldusväärne diagnostiline test, mis võimaldab mitte ainult kliinilise diagnoosi kinnitamist, vaid ka varjatud infektsiooni juhtude avastamist.

Rekonverentsi ekstrakt viiakse läbi vastavalt kliinilistele näidustustele: puuduvad kaebused, kollatõbi, maksa normaliseerumine normaalsele suurusele või selge kalduvus selle vähendamiseks, sapiteede pigmentide puudumine uriinis, vere bilirubiini taseme normaliseerumine. Lubatud lokaart, kui aminotransferaaside aktiivsus on 2-3 korda suurem. On lubatud ekstraheerida HAV-i rekonstitutsiooniga, maksa suurenemine on 1-2 cm. Tühjenemise ajal antakse patsiendile soovitusliku režiimi ja dieedi märkmeid.

Telli mz rb 11 viirushepatiit

Sanitaarnormide ja reeglite heakskiitmisel "Nõuded viirusliku hepatiidi esinemise ja leviku tõkestamiseks vajalike sanitaar- ja epidemioloogiliste meetmete korraldamiseks ja läbiviimiseks" ning Valgevene Vabariigi tervishoiuministeeriumi 14. novembri numbri 112

Valgevene Vabariigi 7. jaanuari elanike sanitaar- ja epidemioloogilise heaolu seaduse artikli 13 alusel Valgevene Vabariigi tervishoiuministeeriumi eeskirjade lõike 8 teise lõigu punkt 8.32, mis on heaks kiidetud Valgevene Vabariigi ministrite nõukogu 28. oktoobri 1984. aasta otsusega nr 1446 "Mõnes küsimuses Valitsuse tervishoiuministeerium ja Valgevene Vabariigi presidendi 11. augusti 360. aasta dekreedi rakendusmeetmed DECLARIDAB Valgevene Vabariigi Tervishoiuministeerium:

1. Kinnitada lisatud sanitaarnormid ja -reeglid "Nõuded viirusliku hepatiidi esinemise ja leviku ennetamiseks vajalike sanitaar- ja epideemiategevuse korraldamisele ja läbiviimisele".

2. Tunnistada kehtetuks Valgevene Vabariigi Tervishoiuministeeriumi 14. novembri 2000. a otsus nr 112 "Sanitaarstandardite, reeglite ja hügieeninormide heakskiitmine" "Viiruse hepatiidi epidemioloogilise seire läbiviimise nõuded Valgevene Vabariigis".

3. Käesolev resolutsioon jõustub kaks kuud pärast selle allkirjastamist.

Valgevene Vabariigi Tervishoiuministeeriumi otsus

Sanitaarsed normid ja reeglid "Nõuded viirusliku hepatiidi esinemise ja leviku ennetamiseks vajalike sanitaar- ja epideemiategevuse korraldamisele ja läbiviimisele"

1. peatükk

Need sanitaarnormid ja -reeglid (edaspidi sanitaareeskirjad) kehtestavad viirusliku hepatiidi esinemise ja leviku ennetamiseks võetavate sanitaar- ja epideemiategevuse korraldamise ja läbiviimise nõuded, sealhulgas:

fekaal-peroraalne ülekandemehhanism - viirushepatiit A (edaspidi HAV), viirushepatiit E (edaspidi "HEV");

parenteraalne ülekandemehhanism on viirushepatiit B (edaspidi HBV), viirushepatiit D (edaspidi "VHD"), viirushepatiit C (edaspidi "HCV").

Need sanitaarreeglid on kohustuslikud riigiorganitele, muudele organisatsioonidele, üksikisikutele, sealhulgas üksikettevõtjatele.

Riiklik sanitaarjärelevalve nende sanitaarreeglite järgimise üle viiakse läbi Valgevene Vabariigi õigusaktidega kehtestatud viisil.

Käesolevate sanitaareeskirjade tähenduses kasutatakse mõisteid ja nende määratlusi Valgevene Vabariigi 7. jaanuari seaduse "Sanitaar- ja epidemioloogiline heaolu käsitlevas seaduses" (Valgevene Vabariigi riiklike õigusaktide register, nr 8, 2/1892) tähenduses.

Sarnaste eeskirjade nõuete rikkumise korral on süüdlased vastutavad vastavalt Valgevene Vabariigi õigusaktidele.

2. peatükk

NÕUDED VIRAALSE HEPATIISI HAIGUSE MÄÄRAMISE KORD

Hepatiidi viirusega nakatunud isikute identifitseerimist teostavad tervishoiutöötajate tervishoiutöötajad:

kui patsiendid pöörduvad arsti poole;

kohustuslike esialgsete, perioodiliste ja erakorraliste arstlike läbivaatuste ajal;

nende isikute meditsiinilise jälgimise ajal, kes on puutunud kokku primaarse diagnoosiga diagnoosiga või viirusliku hepatiidi kahtlusega patsientidel.

Hepatiidi viirusega nakatunud isikute identifitseerimisel peab tervishoiuorganisatsiooni tervishoiutöötaja saatma Valgevene Vabariigi tervishoiuministeeriumi 22. detsembri 2006. aasta otsusega nr. 058 / y "Nakkushaiguse, toidumürgituse ja vaktsineerimisega seotud komplikatsioonide häireteade". 976 "Nakkushaiguste arvestuse esmakordse meditsiinialase dokumentatsiooni vormide kinnitamise kohta" (edaspidi "erakorraline teatis"), mitte hiljem kui 24 tundi pärast patsiendi identifitseerimist riiklus sanitaarteenistuse kohas avastamis- nakkushaiguste (edaspidi - territoriaalsed CHE).

Tervishoiutöötaja peaks teavitama hepatiit-viirusega nakatunud patsiendi või tema seaduslikke esindajaid:

edastamise viise ja tegureid;

nakkuse leviku tõkestamise meetmete kohta;

epideemia keskendumisel desinfektsioonimeetodite järjekorral ja omadustel (edaspidi - fookus);

vajadus teavitada patsiente otseselt kokku puutunud isikuid (edaspidi "kontaktpunktid"), isikuid, kes olid patsiendiga samades nakatumisohu tingimustes maksimaalse inkubatsiooniperioodi jooksul;

patsiendi vaktsineerimise teostatavuse ja kontakti kohta.

Patsiendi teavitamine toimub vastavalt Valgevene Vabariigi tervishoiuteenuste õigusaktide nõuetele, registreerides vastava kande tema meditsiinilistes dokumentides.

Valgevene Vabariigi Tervishoiuministeeriumi korraldused

1. Valgevene Vabariigi tervishoiuministeeriumi dekreet nr 11 06.02. Sanitaarsed normid ja reeglid "Nõuded viirusliku hepatiidi esinemise ja leviku tõkestamiseks vajalike sanitaar- ja epidemioloogiliste meetmete korraldamiseks ja läbiviimiseks."

2. Valgevene Vabariigi Tervishoiuministeeriumi dekreet nr 107

28.10. Sanitaarsed normid ja reeglid "Sanitaar-epidemioloogilised nõuded tervishoiuorganisatsioonidele, meditsiiniteenused, sealhulgas kosmeetika, samuti tervishoiu organisatsioonide nakkushaiguste ennetamise sanitaar- ja epidemioloogiliste meetmete korraldamine ja läbiviimine".

3. Valitsuse Vabariigi Tervishoiuministeeriumi 25. novembri 2002. a määrus nr 165 "Tervishoiuasutuste desinfitseerimine ja steriliseerimine".

4. Valgevene Vabariigi Tervishoiuministeeriumi määrus nr 351, 16.12. 98 "HIV / AIDSi probleemidega seotud küsimusi käsitlevate osakondade eeskirjade läbivaatamise kohta".

5. Valgevene Vabariigi Tervishoiuministeeriumi määrus nr.135, 29.08.08 "Dieettoidu korralduse juhendi heakskiitmine riiklikes tervishoiuorganisatsioonides".

6. Valgevene Vabariigi riikliku sanitaararstliku peaministri 10. veebruari 2005. a määrus nr 147 sanitaareeskirjade ja -normide kohta 2.1.7.14-20-2005 "Meditsiinijäätmete käitlemise eeskirjad".

7. Valgevene Vabariigi riikliku sanitaararstliku peaministri 1. detsembri 2008. a määrus nr 207 "Sanitaarreeglite ja normide muutmise kohta 2.1.7.14-20-2005" Meditsiinijäätmete käitlemise eeskirjad ".

8. Valgevene Vabariigi tervishoiuministeeriumi 28. detsembri 2004. a määrus nr 51 "Meditsiiniliseks otstarbeks narkootiliste ja psühhotroopsete ainete omandamise, hoidmise, müümise ja kasutamise korra juhendi heakskiitmine".

9. Valgevene Vabariigi Tervishoiuministeeriumi 29. augusti 2005. a määrus nr 477 "Epidemioloogilise tuha tõrje ja võitlema võitlemise meetmete tõhustamine".

Küsimused enesekontrolliks

1. Määratlege nakkusohutuse mõiste.

2. Mis on meditsiinitöötajate nakkusohutuse praktiline tähendus?

3. Mis on sanitaar- ja epideemiline režiim?

4. Mis on sanitaar- ja epideemilise režiimi praktiline tähendus meditsiiniõde töös?

5. Mis deinfektsioonist tähendab?

6. Desinfitseerimise praktiline väärtus.

7. Mis on antiseptiline aine?

8. Mis on antiseptikute praktiline väärtus?

9. Andke haiglaste nakkuste määratlus.

10. Millised tegurid mõjutavad haiglaste nakkuste esinemist.

11. Mis on antiseptiline aine?

12. selle praktiline tähtsus õe tegevuse jaoks.

Valgevene Vabariigi tervishoiuministeeriumi otsus, 14.11. Nr 112

"Sanitaarstandardite, eeskirjade ja hügieeninõuete heakskiitmine" "Nõuded viirusliku hepatiidi epidemioloogilise seire läbiviimiseks Valgevene Vabariigis"

Meetmed, mille eesmärk on vältida VCG töötajate tervishoiuorganisatsioonide nakatumist, on järgmised:

· Tervishoiuorganisatsioonide töötajate kontrollkäikude läbivaatamine vastavalt käesolevate sanitaareeskirjade 1. lisale ja kohustuslike arstlike läbivaatuste läbiviimise ajal.

· Tervishoiutöötajate immuniseerimine HBV vastu

· Tervishoiutöötajate vastavus Tervise Arengu Nõukogu 14. septembri 2009. aasta resolutsioonile. 2010 № 109 "Sanitaarstandardite, reeglite ja hügieeninõuete kinnitamine" tervishoiuorganisatsioonide seadme, varustuse ja hoolduse hügieenilised nõuded ning nakkushaiguste ennetamise sanitaar- ja hügieeni- ja hügieenimeetmete rakendamine tervishoiu organisatsioonides "

· Verega töötamisel tuleb järgida ohutusmeetmeid.

- Rasvatuseta verd otse torusse või nõela otse torusse ei tohi võtta purustatud servadega klaasnõusid kasutades.

- Bioloogilise materjali paagid peavad olema varustatud tihedate kaantega, liiklusummadega.

- Bioloogilise materjaliga katseklaasid asetatakse statiivi.

- Statiivide, bioloogilise materjaliga konteinerite transport on lubatud ainult konteinerites (biks, kanistrid) tihedalt paigaldatavate kaantega, mis välistab nende spontaanse avanemise teel.

- Bioloogilise materjaliga konteinerite lahingu või ümberpööramise korral paigutatakse mahuti põhjale neljakihiline marli (kahekordne, kanister).

- Bioloogilisest materjalist ei ole lubatud paigutada suundvorme või muid dokumente (karbis, pliiatsis);

· Tervishoiu korralduse struktuuriüksuse planeerimine tervishoiukorralduse juhi poolt heaks kiidetud loomahaiguste profülaktika ennetamiseks (edaspidi meetmete loetelu):

- tervishoiutöötajate naha või limaskestade kahjustuse korral meditsiinilise sekkumise ja bioloogilise materjaliga töötamise korral (edaspidi hädaolukorras);

- bioloogilise materjali esemetega saastumise korral.

· Tervishoiuorganisatsioonide tegevuse loetelu koordineerimine ja kontrollimine toimub komisjoni poolt, mille koosseis on tervishoiuasutuse juhataja korraldusega heaks kiidetud.

· Tervisespordi korralduse igas struktuuriüksuses määratakse kindlaks määratud vastutav isik, kes jälgib meetmete loetelu täitmist;

· Tervishoiutöötajate juhendamine patsiendi bioloogilise materjaliga hädaolukorras kokkupuute korral, keskkonnaobjektide saastamine bioloogilise materjaliga:

Nende sanitaarreeglite 4. liide: tervishoiutöötajate protseduur erakorralises kontaktis patsiendi bioloogilise materjaliga, keskkonnaobjektide reostamine bioloogilise materjaliga

Tervishoiutöötaja peab järgima järgmist menetlust:

1. Bioloogilise materjaliga töötamisel naha terviklikkuse kahjustamise korral:

- võtke kindad tööpinnaga sisse ja asetage need desinfitseeriva lahusega mahutisse;

- pese käed jooksva vee all koos seebi ja ravitakse antiseptilise ainega, mis on heaks kiidetud kasutamiseks Valgevene Vabariigi õigusaktide alusel (edaspidi antiseptiline);

- suruge veri haavast välja;

- ravida haava antiseptiliselt;

- asetage haavale bakteritsiidne kips;

- peske käes vee all seepiga ja antiseptiga ravige;

- kandke uusi kindaid, vajadusel jätkake tööd;

2. Kui nahk on bioloogilise materjaliga saastamata, rikkudes selle terviklikkust:

- pesta saastunud nahapiirkond jooksva vee ja seebiga;

- töödelda naha saastunud ala koos antiseptikumiga;

3. Limaskestade bioloogilise materjali kokkupuute korral, rikkudes nende terviklikkust:

- loputage suu 70% alkoholiga;

- ninaõõne tilgutama koos albutsiidi 20-30% lahusega;

- loputada silmi jooksva veega ja tilgutada koos albutsiidi 20-30% lahusega;

4. Sanitaar- ja hügieenirõivaste (edaspidi "SGO") bioloogilise materjali saastumise korral isiklikud riided, jalanõud:

- eemaldada saastunud ssoe, isiklikud riided, kingad;

- töödelda nahka saastunud riide projektsiooni piirkonnas vastavalt käesoleva lisa lõikele 2;

- töödelda enne pesemist ggo ja isiklike rõivastega keemilise desinfitseeriva aine lahuses, mis on lubatud kasutamiseks Valgevene Vabariigi õigusaktide alusel (edaspidi - desinfitseerimisagent);

- puhasta saastunud kingad kaks korda desinfitseeriva lahusega niisutatud lapiga ja loputa veega;

- töödelda saastunud keskkonna objekte desinfektsioonivahendiga ja loputada veega.

· Püsivate töökohtade olemasolu meetmete nimekirjas hädaolukorras kokkupuute korral, saastumine keskkonnaobjektide bioloogilise materjaliga; Esmaabipakendis sisalduvate investeeringute loetelu on universaalne.

· Avariikontaktide registreerimine logi vormis vastavalt käesolevate sanitaarreeglite 5. lisale:

Lisa №5. Tervishoiutöötajate hädaabikõnede register patsientide bioloogilise materjaliga

Tervishoiuasutuse töötaja perekonnanimi, eesnimi, perekonnanimi, struktuuriüksus, ametikoht, vaktsineerimise staatus hepatiidi B vastu

Perekonna-, ees- ja perekonnanimi, patsiendi perekonnanimi, osakond, vaktsineerimise staatus viirusliku hepatiidi B vastu

Ajutine kontakt kuupäev, kellaaeg

Avariiühenduse asjaolud ja kirjeldus

Parenteraalse viirusliku hepatiidi tervishoiutöötaja laboriuuringute kuupäevad, tulemused

Parenteraalsete viiruslike hepatiidi markerite patsiendi laboriuuringute kuupäevad, tulemused

Hügieeni- ja epideemiatevastased meetmed

Meditsiinilise vaatluse tulemused, kliiniline diagnoos

enne hädaolukorda

pärast hädaolukorda

· Viia läbi tervishoiutöötaja ja patsiendi PVG markerite laboratoorsed uuringud hiljemalt 24 tundi pärast hädaolukorda.

· Positiivne laboratoorsete uuringute tulemus näitab, et PVH-nakkust on varem esinenud ja see ei ole seotud selle hädaolukorraga.

· Negatiivsete tulemuste saamisel viiakse läbi korduvad uuringud pärast 3, 6, 12 kuud.

Ei leidnud seda, mida otsisite? Kasuta Google'i otsingut saidil:

Valgevene Vabariigi Tervishoiuministeeriumi dekreet 2013/06/02 number 11 "On heakskiidu sanitaar normide ja eeskirjade" Nõuded organisatsiooni ja tegevuse kohta sanitaar- ja anti-epideemia ennetusmeetmetest tekkimist ja levikut viirushepatiit "ja tühistada otsus tervishoiuministeeriumi Valgevene Vabariigi novembril 14, 2011 nr. 112 "

Registreeritud NRPA RB-s 11. märtsil 2013 N 8/27071

Tuginedes artikli 13 alusel Vabariigi Valgevene 7. jaanuar 2012 "On sanitaar-epidemioloogiline heaolu elanikkonna", teine ​​lõik punkt 8.32 lõike 8 Valgevene Vabariik, tervishoiuministeeriumi, nõukogu poolt heaks kiidetud ministrite Valgevene Vabariiki 28. oktoober 2011 N 1446 "About mõningatest tervishoiuministeeriumi küsimustest ja Valgevene Vabariigi presidendi 11. augusti 2011. aasta dekreedi rakendusmeetmed N 360 ", Valgevene Vabariigi Tervishoiuministeerium otsustab:

1. Kinnitada lisatud sanitaarnormid ja -reeglid "Nõuded viirusliku hepatiidi esinemise ja leviku ennetamiseks vajalike sanitaar- ja epideemiategevuse korraldamisele ja läbiviimisele".

2. Tunnistada kehtetuks Valgevene Vabariigi Tervishoiuministeeriumi 14. novembri 2011. aasta otsus nr 112 "Sanitaarstandardite, eeskirjade ja hügieeninõuete heakskiitmine" "Viiruse hepatiidi epidemioloogilise seire läbiviimise nõuded Valgevene Vabariigis".

3. Käesolev resolutsioon jõustub kaks kuud pärast selle allkirjastamist.

1. PEATÜKK ÜLDSÄTTED

1. Need sanitaarnormid ja -reeglid (edaspidi sanitaareeskirjad) kehtestavad viirusliku hepatiidi esinemise ja leviku ennetamiseks võetavate sanitaar- ja epideemiategevuse korraldamise ja läbiviimise nõuded, sealhulgas:

fekaal-peroraalne ülekandemehhanism on viirushepatiit A (edaspidi HAV), viirushepatiit E (edaspidi "HEV");

parenteraalne ülekandemehhanism on viirushepatiit B (edaspidi HBV), viirushepatiit D (edaspidi "VHD"), viirushepatiit C (edaspidi "HCV").

2. Need sanitaareeskirjad on kohustuslikud valitsusasutustele, teistele organisatsioonidele, üksikisikutele, sealhulgas üksikettevõtjatele.

3. Riiklik sanitaarjärelevalve selliste sanitaarreeglite järgimise üle viiakse läbi Valgevene Vabariigi õigusaktidega kehtestatud viisil.

4. Käesolevate Sanitaartehnika reeglid, mõisted ja nende definitsioonid väärtusi seadusega kehtestatud Vabariigi Valgevene 7. jaanuar 2012 "On sanitaar-epidemioloogiline heaolu elanikkonna" (riiklik register seadustest Valgevene Vabariigi, 2012, N 8 2/1892 )

5. Sanktsioonide nõuete täitmata jätmise korral vastutavad süüdlased vastavalt Valgevene Vabariigi õigusaktidele.

2. PEATÜKK VIRUAEGEPATIISI HAIGUSE MÄÄRAMISE KORRALDAMISE NÕUDED

6. Hepatiidi viirusega nakatunud isikute identifitseerimist teostavad tervishoiutöötajate tervishoiutöötajad:

kui patsiendid pöörduvad arsti poole;

kohustuslike esialgsete, perioodiliste ja erakorraliste arstlike läbivaatuste ajal;

nende isikute meditsiinilise jälgimise ajal, kes on puutunud kokku primaarse diagnoosiga diagnoosiga või viirusliku hepatiidi kahtlusega patsientidel.

7. Kui isikute tuvastamiseks nakatunud viirusega (viirus), hepatiit B, tervishoiutöötaja Terviseorganisatsiooni peaks suunama kujul N 058 / y "Emergency teatise nakkushaigus, toidumürgitus ja komplikatsioonide pärast vaktsineerimist", heaks kiidetud järjekorras Tervishoiuministeerium Vabariigi Valgevene 22. detsember 2006 N 976 "Nakkushaiguste registreerimise esmase meditsiinilise dokumentatsiooni vormide heakskiitmise kohta" (edaspidi hädaolukorra teatis) hiljemalt 24 tundi pärast patsiendi tuvastamist riigiasutuses Sanitaarhooldus, nakkushaiguse avastamise kohas (edaspidi - territoriaalne CHE).

8. Tervishoiutöötajate tervishoiutöötaja teavitab hepatiidi viirusega nakatunud isikut või tema seaduslikke esindajaid:

edastamise viise ja tegureid;

nakkuse leviku tõkestamise meetmete kohta;

epideemia keskendumisel desinfektsioonimeetodite järjekorral ja omadustel (edaspidi - fookus);

vajadus teavitada patsiente otseselt kokku puutunud isikuid (edaspidi "kontaktpunktid"), isikuid, kes olid patsiendiga maksimaalse inkubatsiooniperioodi jooksul samades nakatumisohtlikes tingimustes;

patsiendi vaktsineerimise teostatavuse ja kontakti kohta.

Patsiendi teavitamine toimub vastavalt Valgevene Vabariigi tervishoiuteenuste õigusaktide nõuetele, registreerides vastava kande tema meditsiinilistes dokumentides.

3. PEATÜKK SANITAAR- JA ANTI-EPIDEMILINE TEGEVUS, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE VIRIAALNE HEPATIISI VÄLTIMINE JA JAOTAMINE ÜLEVAADE SUHTELE PEREKONNA MECHANISMIGA

9. A-hepatiidi viiruse allikad on kliiniliselt raskekujulised, subkliinilised ja haiguse mittespetsiifilised vormid.

Töötajate toidu ja toitlustusettevõtetele, kaubanduse, tervishoiu organisatsioonide, üksikisikute, teenindavad veetöötlussüsteemides ja veevarustuse rikkumise korral sanitaar-epidemioloogiline õigusaktide Vabariigi Valgevene võib olla nakkusallikaks hepatiidi viiruse Märkimisväärne hulk inimesi.

10. Suurenenud nakkusohu võimalused on need, mida ei vaktsineeri HVA vastu:

koolieelsetes õppeasutustes, üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes, haridus- ja terviseõppeasutustes, sotsiaal-pedagoogilistes asutustes, keskeriharidusasutustes, kõrgkoolides, erikoolides, laste ja noorte täiendõppeasutustes - õppeasutused, nende raviasutused ja haridusasutused ESINDATUSI (edaspidi - õpilased), samuti haridusasutuste töötajatele;

isikutele, kes viibivad ööpäevaringselt töötavatel asutustel, selliste asutuste töötajad;

töötajad, kellel on otsene kokkupuude reoveega;

patsiendi otsesel hooldamisel ja ravimisel osalevad tervishoiutöötajad;

CAA kontaktpunktid;

inimesed, kes reisivad riikidesse, mis on HAV-i jaoks endeemilised.

11. Nakatunud inimestel võib avastada A-hepatiidi viiruse markereid:

veres - haiguse esimestel päevadel;

väljaheites - 2 kuni 4 nädalat pärast nakatumist. Keskmine väljaandmisperiood on 14-21 päeva. A-hepatiidi viiruse ja ekskretsiooni eritumist täheldatakse 7-12 päeva enne haiguse kliiniliste ilmingute tekkimist. Kõhulihase perioodi alguses väheneb A-hepatiidi viiruse vabanemine järsult. Lapsed võivad sekreteerida viirust mitu kuud pärast haiguse kliiniliste ilmingute ilmnemist.

12. A-hepatiidi viirusega nakatumise juhtiv mehhanism on fekaalne suukaudne.

Vere vereringe perioodil veres (edaspidi "vireemia") on infektsiooni parenteraalne mehhanism võimalik.

Edastamise viisid:

Hepatiit A ülekandetegurid on:

majapidamistarbed ja isiklikud asjad;

vireemia perioodil nakatunud isikute veri.

13. Inkubatsiooniperiood on 7-50 päeva, keskmiselt 35 päeva.

14. A-hepatiidi viirusega nakatunud isikute haigla haigla haigla organisatsiooni nakkushaiguste või nakkushaiguste osakond toimub vastavalt kliinilistele ja epideemilistele näidustustele.

HBA haiguse rasked ja mõõdukad kliinilised vormid;

tervislik seisund, mida süvendab samaaegne haigus;

E-hepatiidi viirusega nakatunud ema tuleb haiglasse paigutada vaatlusosakonda või rasedus- ja sünnituskeskuse individuaalsesse osakonda (perinataalne keskus).

viibides ööpäevas laste ja täiskasvanute juures;

kes elab koos isikuga, kes võib olla VGA levitamise allikas töö või tootmise eripärade tõttu (edaspidi arstliku läbivaatuse all olevad isikud);

koos õpilasega;

sanitaar- ja epideemilise režiimi tagamise tingimuste puudumine elukohas (viibimiskoht).

15. Pärast haiguse taastamist patsiendi haigla organisatsiooni nakkushaigla või nakkushaiguse (edaspidi "taastav haigla") haigestumus viiakse läbi kliiniliste ja laboratoorsete andmete alusel.

Üks heakskiiduaruande koopia viiakse vastavalt Valgevene Vabariigi õigusaktidele üle patsiendi elukoha (viibimise) ambulatoorsesse polikliinikusse.

Avaldamise kokkuvõte sisaldab soovitusi:

haridusasutuste osalemise ja koolituse kord;

isikute viibimine ööpäevaringne õppeasutustes;

16. Edastatud haiguse tagajärjel moodustub püsiv loomulik immuunsus, mis väljendub klassi G antikehade olemasolul veres (edaspidi "anti-HAV IgG"). M-klassi antikehad (edaspidi HAV-vastane IgM) ilmuvad veres 10 kuni 15 päeva pärast nakatamist ja võivad kesta kuni 4-6 kuud.

Lastel säilitatakse emaka antikehad esimese eluaasta jooksul.

Vaktsineerimise tulemusena tekib kunstlik immuunsus.

17. Revalentide vastuvõtt tööle, koolitus viiakse läbi mitte varem kui 10 päeva pärast taastumist, võttes arvesse kliinilisi ja laboratoorsed andmed.

Õpilastel lubatakse osaleda ja õppida haridusasutustes polikliinikuorganisatsiooni väljaantud meditsiinilise tõendi tervisetõendi alusel Valgevene Vabariigi õigusaktidega ettenähtud viisil.

18. HBA limaskesta epidemioloogilist uuringut, sealhulgas koduhägususi, viib läbi territoriaalse CHEG epidemioloog (epidemioloogi abi).

19. Epidemioloogi (epidemioloogi abi) epidemioloogiline uuring kodu-FH-keskuste kohta kohustuslikul visiidil toimub järgmistel juhtudel:

haigus või esinemine laste (lapse) puhangus kuni 7 aastat;

lapsed või täiskasvanud haigused suurtes või sotsiaalselt ebasoodsates peres;

registreerimine samaaegselt kahel või enamal haiguse juhtumil;

järjestikku registreerides maksimaalse inkubatsiooniperioodi jooksul 2 või enamat haigusjuhtumit;

elades käesoleva sanitaareskirjade punktis 10 osutatud HBA-nakkuse suurenenud riskikontsentratsioonide puhangul.

Epidemioloogiline uuring koduhaiguste kohta, kus külastatakse teisi spetsialiste, viiakse läbi, võttes arvesse epideemilist olukorda.

20. Vajaduse korral korraldavad organisatsioonid Valgevene Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korras ebapiisavat inspekteerimist, mis hõlmab CAA fookuste epidemioloogilise uuringu läbiviimist.

21. HBA fookuste epidemioloogilise uuringu läbiviimine hõlmab järgmist:

teabe kogumine patsiendi infektsiooni kavandatud asukohast ja kestusest A-hepatiidi viiruse, nakkuse allika, faktori (te) ja nakkuse edasikandumise viiside kohta;

haiguspuhangu piiri määratlemine nakkuse leviku ohu hindamisega väljaspool selle piire

vajaduse korral haiguspuhangu sanitaar- ja hügieeninõuete korraldamine

kontaktpunktide ja patsiendiga isikute tuvastamine samadel tingimustel nakkusohu korral;

kontaktkontakti meditsiinilise järelevalve korraldamine, vajaduse korral nende laboriuuring;

vaktsiinide vältimise korraldamine VGA-kontakti vastu, varem ei olnud seda infektsiooni vastu vaktsineeritud ega vaktsineeritud;

desinfitseerimismeetmete korraldamine ja läbiviimine vastavalt Valgevene Vabariigi õigusaktidele kehtestatud nõuetele. Kodused käimasolevad desinfektsioonivahendid viivad läbi patsiendi patsiendid või pereliikmed ning antakse juhiseid tervishoiutöötaja tervishoiutöötaja praeguste desinfektsioonimeetmete kohta;

vajadusel korraldada ja käituda hügieeniline haridus ja koolitus;

epideemia ja sanitaar-hügieenimeetmete väljatöötamine haiguskoha lokaliseerimiseks ja kõrvaldamiseks.

22. Meditsiinilist vaatlust teostavad polikliiniku asutuse meditsiinitöötajad kontaktisikute ja isikutega, kes olid patsiendiga nakatumisohus samades tingimustes elukohas (viibimispaik).

Meditsiiniline valve on korraldatud 35 päeva jooksul. Uute haigusjuhtude avastamise korral pikendatakse meditsiinilise vaatluse perioodi 35 päevaks alates kontakti viimise lõpetamisest viimase tuvastatud nakatunud isikutega, kes nakatunud selle hepatiidi A viirusega.

Meditsiiniline järelevalve toimub üliõpilastele iga päev ja vähemalt kord nädalas teiste kontaktide jaoks ja see sisaldab järgmist:

üldise tervise uuring ja kirjeldus (nõrkus, nõrkus, peavalu jne);

ülevaatus kõhuorganite kaebuste olemasolust ja kirjeldusest (valu, oksendamine, kõhulahtisus), nähtavate limaskestade värvimuutus, nahk, uriin, väljaheited (võimaluse korral visuaalne vaatlus - uriini tumenemine, roojesegude pleegitamine);

naha värvuse, nähtavate limaskestade patoloogiliste muutuste uurimine ja kirjeldamine;

laboriuuringud, mille mahtu ja sagedust määravad ambulatoorse polikliiniku organisatsiooni meditsiinitöötaja.

Pärast kontaktpunktide meditsiinilise vaatluse tähtaja lõppu koduväljades sisestatakse tulemused meditsiinilise kontaktandmebaasi.

Pärast organiseeritud meeskonnas toimunud kontakti meditsiinilise vaatluse tähtaja lõppu kantakse tulemused (loendi kujul) üle territoriaalsele CHE-le.

23. Tervishoiuteenuste osutamise kontaktpunktide ja patsientidega meditsiinilise vaatluse ajal, mis on olnud haiglaraviga samadel tingimustel kui nakatumisohus haridusasutustes ja ööpäevaringsetel majutuskohtadel, tehakse haiglate organisatsioone järgmisi piiravaid sanitaar- ja epidemioloogilisi meetmeid:

Äsja saabunud (ajutiselt puuduvate) isikute vastuvõtmine, nende üleandmine teistele institutsioonidele, kollektiividele toimub kooskõlastatult territoriaalse CHE (haigla organisatsiooni epidemioloog) epidemioloogiga. Kui kontakt viiakse meditsiinilise vaatlusperioodi lõpuni (tervishoiuteenuse osutamise kohale) tervishoiutöötaja poole, jääb selle kontaktkohaks kuni 35 päeva möödumiseni. Väljumise kokkuvõte osutab kokkupuutele A-hepatiidi viiruse eraldamise kuupäevaga;

kontakt tuleks kultuuriüritustelt osalemisel eemaldada, söögituba peaks olema nende maksimaalne eraldamine teiste inimestega. Haridusasutustes tuleb toiduga kokku puutuda eraldi või pärast teisi rühmi (klass, rühm), sealhulgas lauanõud ja söögiriistad, mis tuleks viimase viiruslike nakkushaiguste vastu tõhusate režiimide kohaselt desinfitseerida. Meeskonnas (klass, rühm) õpivate kontaktisikute klassid, kus avastati A-hepatiidi viirusega nakatunud patsient, korraldatakse ilma kontorist lahkumiseta;

haiglaorganisatsiooni kontakttoit tuleb korraldada eraldi ja eraldi teiste patsientide toitumisest, sealhulgas lauanõudest ja söögiriistadest, mille desinfitseerimine peaks toimuma vastavalt viisidele, mis on tõhusad viiruslike nakkushaiguste vastu. Äsja vastuvõetud patsientide haiglaravile viimine palavikku tuleks teha pärast kõigi kontaktide lõpetamist, meditsiinilise jälgimise lõpetamist ja pärast üldist puhastamist.

24. HBA vaktsiinide profülaktika tuleks läbi viia riigi ja sanitaarkontrolli teostavate asutuste ja asutuste piires ja kontingentide seas vastavalt Valgevene Vabariigi tervishoiuministeeriumi poolt kindlaksmääratud epideemiliste näidustuste profülaktilise vaktsineerimise nimekirjale.

25. EHE on viiruslik nakkushaigus, mida iseloomustab ülekaalus maksakahjustus, kollatõbi ja mürgised ilmingud. VHE erineb HAV-st raskekujulisest kliinilisest käigust, eriti rasedatel, sageli surmaga lõppenud tulemustega. Inkubatsiooniperiood on 14 kuni 50 päeva.

26. Valgevene Vabariigis on WHA registreeritud isoleeritud, enamasti imporditud juhtumitena.

Meditsiinilise abi otsimisel kasutatakse hepatiit markerite uuringute laboratoorseid meetodeid:

teadmata etioloogiaga hepatiidi viirusega nakatunud patsiendid;

Inimesed, kes olid inkubeerimisperioodi jooksul HBE riikide endeemias;

isikud, kes on olnud kokkupuutes patsiendiga, kellel on olemas "viirusliku hepatiidi E" kliiniline diagnoos.

27. Sanitaar- ja epideemiateemalised meetmed tuleb teha vastavalt sanitaareeskirjade punktidele 17-23.

4. PEATÜKK SANITAAR- JA ANIPIDEEMILINE TEGEVUS, MILLE SUHTES VÕRKEHEPATIITI VÕIMALIKKUSE JA JAOTAMISE PARANDAMISEKS ÜLEVÕTMISE PARENTTRÕHE MEHHANISMI VÄLTIMISEKS

28. Parenteraalse viirusliku hepatiidi (edaspidi PVH) nakkus on järgmine: looduslik (vertikaalne), kontakti hemokontakt ja artifaktaalne (kunstlik).

Loodusliku (vertikaalse) mehhanismi rakendatakse viiruse perinataalse leviku korral, kui lapsel tekib kaasasündinud nakkus. Loote infektsioon esineb järgmistel viisidel:

hematogeenne transplatsentaarne (läbi ema veri);

intraparagus (vereülekande ajal või ema vagiina saladus).

Contact-hemocontact mehhanism on rakendatud, kui:

seksuaalvahekord (veri, sperma, tupe sekretsioonid);

otsene kokkupuude kahjustatud nahaga või limaskestadega;

kodune parenteraalne infektsioon (kaudne kokkupuude tavaliste habemeajamisvahendite, maniküürivahendite, kammide, hambaharjade ja muude esemetega, mille kasutamine on seotud naha või limaskestade kahjustusega).

Kunstlik (inimtegevuse) mehhanismi PVG infektsiooni realiseerida nakatunud vere ja selle komponentide, elundid ja (või) inimese koe parenteraalse tarbimise narkootiliste ja nende analoogid, mitte-meditsiiniliste ja meditsiiniliste protseduuride (rikkudes terviklikkuse naha ja limaskestade) jätmise korral san - Valgevene Vabariigi sanitaar- ja epidemioloogiliste õigusaktidega kehtestatud sanitaar- ja epidemioloogilised meetmed.

29. Järgnevatel inimestel on suurenenud risk PVH-le kokku puutuda:

tarbivad ravimid ja nende analoogid;

võttes promiscuous sex;

elab patsientidega, kes on nakatunud PVH viirustega;

regulaarselt vere ja selle komponentide vastuvõtmine, elundite ja (või) kudede, inimeste bioloogiliste materjalide (edaspidi abisaajad) siirdamise ajaloos, muud invasiivsed meditsiinilised sekkumised;

nakatunud emadest sündinud lapsed.

Profülaktika riskirühm sisaldab järgmist:

keskeriharidusasutuste õpilased, haridusasutused "Tervis" kõrgkoolides;

meditsiinitöötajad, teiste erialade töötajad, kes oma tegevuse käigus puutuvad kokku vere ja selle komponentide või muude inimketiliste materjalidega.

30. Elanikkonna vastuvõtlikkus B-hepatiidi viirusele on kõrge, nakkushaigus on madal, 0,0005 ml vere inokuleerimiseks on võimalik nakatada.

31. VHB inkubatsiooniperioodiks on kuni 180 päeva, keskmiselt 90 päeva.

Hepatiit B viirus võib avastada ägeda haigusega patsientide veres 2... 8 nädalat enne haiguse kliinilistest ilmingutest.

Haiguse kroonilises vormis ei ole B-hepatiidi viiruse vereringe periood vereringes piiratud.

32. HBV-i akuutne kliiniline vorm põhjustab tugevat immuunsust. Kaitsefunktsiooni teostavad HBsAg-vastased antikehad (edaspidi anti-HB-d), mis ilmuvad 2-6 nädalat pärast nakatamist ja püsivad kogu elu vältel.

33. hepatiit D - satelliidi viirus, mis on võimalik ainult juhul, kui see on varjatud välimisse viiruse hepatiit B. tundlikkus hepatiit D on ainult isikute hepatiit B.

Samaaegne (koinfektsiooni) või järjestikuseks (superinfektsiooniga) hepatiit B ja hepatiit D. samaaegseks kahe ägeda infektsiooni suureneb risk raskete ja fulminantseks vormid haiguse kiiresti kasvavate tsirroosi. Üleinfektsioonide suremus ületab 5-20%.

34. HDV inkubatsiooniperiood on 2 kuni 10 nädalat. Superinfektsiooniga on inkubatsiooniperiood lühem.

35. HCV inkubatsiooniperiood on 2 kuni 26 nädalat, keskmiselt 9 nädalat. Inimesed, kes on nakatunud C-hepatiidi viirusega, võivad kogu nakatumise perioodil epideemiaohtu tekitada.

36. HCV-d iseloomustab kliiniliselt haiguse valdavalt latentne liikumine ja ebasoodne prognoos (kroonilise vormi moodustumine, maksatsirroos, hepatotsellulaarne kartsinoom).

37. CGP-ga nakatunud isikute identifitseerimine toimub vastavalt käesolevate sanitaareeskirjade punktidele 6-8 ja kontingentide laboriuuringutele vastavalt käesolevate sanitaareeskirjade 1. liitele.

Meditsiinitöötaja, teavitades patsiendi haigekassa sissekandele, tuvastades nakatumise juhtumit PVG viirustega Valgevene Vabariigi õigusaktidega ettenähtud viisil:

et vastavalt Valgevene Vabariigi õigusaktidele peab patsient järgima ettevaatusabinõusid, kui nad koos elavad koos teiste isikutega suheldes;

B-hepatiidi vastase vaktsineerimise otstarbekus kontaktisikutega, kes pole varem olnud nakatunud või vaktsineeritud;

vajadusest PVG kontaktmärgiste laboratoorseks kontrollimiseks.

38. PMH esmakordset diagnoosi või ägenemist põdevate isikute haiglapaliseerimine viiakse läbi haiglaorganisatsiooni nakkushaiguste haiglas või nakkushaiguste osakonnas järgmistel kliinilistel põhjustel:

haiguse rasked ja mõõdukad kliinilised vormid;

tervislik seisund, mida süvendab samaaegne haigus.

PVG-viirusega nakatatud ema tuleb haiglasse paigutada vaatlusosakonda või rasedus- ja sünnituskeskuse individuaalsesse osakonda (perinataalne keskus).

Kui patsient haiglast vabaneb, tuleb heitkoguste epikriis vastavalt Valgevene Vabariigi tervishoiuteenuste õigusaktidele üle anda patsiendi elukohajärgsele (viibimiskohale) ambulatoorsele polikliinikorraldusele. Avaldamise kokkuvõte sisaldab soovitusi:

haridusasutuste osalemise ja koolituse kord;

isikute viibimine ööpäevaringne õppeasutustes;

39. PVH-säärete epidemioloogilist uurimist viib läbi territoriaalse CHE-epidemioloog või epidemioloog. Vastavalt tulemuste epidemioloogilise uuringu lõõmutusahjud täidetud kaardi epidemioloogilise uurimise ja järelevalve põranda ja kodus PVG vastavalt lisas 2 nimetatud Sanitaartehnika reeglid, mida kasutatakse, et koguda ja analüüsida teavet infektsiooni mehhanismist, viisid nakkuse levikut allikatest, muu epidemioloogiliselt olulist teavet nakatunud ja kontakt kodu foci of PVG.

40. Sanitaar- ja epidemioloogilised meetmed, mille eesmärk on vältida GTP esilekerkimist ja levikut, on järgmised:

patsiendi veres või muul bioloogilisel materjalil kokkupuutuvate esemete isiklik kasutamine: hambaharja, kamm, rätik, küürimisplaat, raseerimisvahendid, küünekäärid jms (edaspidi isiklikud esemed);

desinfitseerimismeetmete korraldamine ja läbiviimine vastavalt Valgevene Vabariigi õigusaktidele kehtestatud nõuetele. Kodused käimasolevad desinfektsioonivahendid viivad läbi patsiendi patsiendid või pereliikmed ning antakse juhiseid tervishoiutöötaja tervishoiutöötaja praeguste desinfektsioonimeetmete kohta;

Valgevene Vabariigi õigusaktide kohaselt viia läbi ennetus- ja epideemilised näidustused vaktsineerimise vastu hepatiit B vastu;

meditsiiniline vaatlus laboratoorsete uuringutega, mille korraldavad ambulatoorsete polikliinike organisatsioonide meditsiinitöötajad vastavalt nende elukohale (viibimise koht) epideemia ja kliiniliste näidustuste järgi.

GCG koduvähis viiakse läbi laboratoorsed kontaktid (HBV-ga immuniseeritud - HCV markeritel):

haiguse ägeda vormis haiguspuhangute korral - kui nakatunud inimene avastatakse, siis - vastavalt kliinilistele ja epideemilistele näidustustele;

haiguse või veo kroonilise vormi fookuses - nakatunud isiku avastamisel, siis - vastavalt kliinilistele ja epideemilistele näidustustele, kuid vähemalt üks kord aastas.

41. Kokkuvõtlik teave hügieeni jaemüügiga seonduva epideemia olukorra kohta vastavalt käesolevate sanitaar reeglite 3. liitele esitatakse kord kvartalis (koos kumulatiivse kogusummaga):

territoriaalsed tervishoiuorganisatsioonid territoriaalseks CHE kuni aruandekuule järgneva kümnendini;

territoriaalne CGE piirkondlikele hügieeni-, epidemioloogia- ja rahvatervisekeskustele ning Minski linna hügieeni- ja epidemioloogiakeskusele aruandekuule järgneval 15. päeval;

piirkondlike keskuste hügieeni, epidemioloogia ja rahvatervise ja Minsk City Center for Hügieen ja epidemioloogia Riigiasutuse "National Center for Hügieen, epidemioloogia ja rahvatervise" 20 th, aruandekuule järgneva kuu jooksul.

5. PEATÜKK TERVISHOIUTEORGANISATSIOONIDE HÜVITISE JA KASUTAMISE VÄLTIMISEKS HUVATATUD JA EIDEDEMILINE TEGEVUS

42. Tervishoiuorganisatsioonides PVH -haiguste ennetamiseks võetavate epidemioloogiliste meetmete rakendamise nõuded on suunatud nende organisatsioonide patsientide ja töötajate nakkuse vältimisele.

43. Tervishoiuorganisatsioonides PVH-ga patsientide nakatumise vältimisega seotud tegevused on järgmised:

vere ja (või) selle komponentide vereülekanne meditsiinilistel põhjustel kooskõlas kliiniliste protokollide nõuetega, nagu arsti konsultatsioonil otsustatud, mille kohta patsiendi meditsiinilistes dokumentides tehakse asjakohane sissekanne;

vereasendajate ja teiste infusiooni- ja vereülekandeainete kasutamine;

autohemotransfusioonide kasutamine rutiinsetes kirurgilistes sekkumistes;

vere-säästvate tehnoloogiate kasutamine kirurgilises praktikas;

vereülekandeks kasutada ainult ühekordselt kasutatavaid transfusioonisüsteeme;

ühe vere ja selle komponentide konteineri kasutamine ühele saajale;

meditsiiniliste sekkumiste ajal tarbitavate ravimite maksimaalne kasutamine;

vastavust kehtestatud nõuetele normatiivsed õigusaktid Valgevene Vabariigi Tervishoiuministeeriumi, sealhulgas tehnilised normid, läbi desinfitseerimine ja steriliseerimine ning meetmed, mida võtta kätehügieeni ja kaitsekinnaste kasutamine töötajate tervishoiu organisatsioonidele.

44. Tervishoiutöötajate kutsehaiguste profülaktika vältimiseks on järgmised tegevused:

Tervishoiuorganisatsioonide töötajate läbivaatamine vastavalt käesolevate sanitaareeskirjade 1. lisale ja kohustusliku arstliku läbivaatuse ajal vastavalt Valgevene Vabariigi õigusaktidele;

ennetav immuniseerimine hepatiit B vastu vastavalt Valgevene Vabariigi õigusaktidele;

tervishoiutöötajate vastavus sanitaar- ja epidemioloogiliste õigusaktide nõuetele;

verega töötamisel (ohutusmeetmed), elundid, inimkuded, muud bioloogilised materjalid. Rasvatuseta verd otse torusse või nõela otse torusse ei tohi võtta purustatud servadega klaasnõusid kasutades. Bioloogilise materjali paagid peavad olema varustatud tihedate kaantega, liiklusummadega. Bioloogilise materjaliga katseklaasid asetatakse statiivi. Statiivide, vere (elundite, inimkudede ja muu bioloogilise materjali) konteinerite transport on lubatud konteinerites (biks, kanistrid) tihedalt suletavate kaantega, välja arvatud nende spontaanne avamine mööda teed. Lahingu või mahuti (karbi, pliiatsi puhul) lahingu või ümberpööramise korral pannakse sisse absorbeeriv materjal (nelinurkne marli salvrätik, meditsiiniline puuvill). Isiklikuks kasutamiseks mõeldud kottides (pakendites) ja konteinerites (kotti, pliiatsi puhul) ei ole lubatud transportida isiklikuks otstarbeks ettenähtud kohas (konteinerites);

juhendab tervishoiutöötajaid nende sanitaar reeglite paragrahvide 87-92 kohaselt hädaolukorras kokkupuutumise protseduuridega patsiendi bioloogilise materjali, bioloogiliste materjalidega saastunud keskkonnaobjektidega;

püsivate töökohtade olemasolu kohtades, kus toimub manipuleerimine naha, limaskestade terviklikkuse või patsiendi bioloogilise materjaliga töötamise, isiklike silmade ja hingamisteede kaitsega, veekindlate põlledega, varrukatega, saastunud sanitaar- ja hügieenirõivaste kogumiseks mõeldud kotid ja jalatsid, 3% vesinikperoksiidi lahus, antiseptiline, desinfitseeriv töölahus;

tervishoiutöötajate tegevuse järjekorda erakorralises kontaktis patsiendi bioloogilise materjaliga, keskkonnaobjektide reostamist bioloogiliste materjalidega vastavalt käesolevate sanitaareeskirjade punktidele 87-92;

avariikontaktide registreerimine logi vormis vastavalt käesolevate sanitaareeskirjade 4. liitele;

viia PVG markeritele tervishoiutöötaja ja patsiendi laboratoorsed uuringud hiljemalt 24 tunni jooksul pärast hädaolukorda. Positiivne laboratoorsete uuringute tulemus näitab, et PVH-nakkust esines varem ja see ei ole seotud hädaolukorraga. Kui saadakse negatiivseid tulemusi, tehakse korduvad uuringud pärast 3, 6, 12 kuud.

Tervishoiuorganisatsioonide tegevuse koordineerimist ja kontrollimist teostab hospokomiaalsete infektsioonide profülaktika komisjon, mille koosseis on tervishoiuorganisatsiooni juhi otsusega heaks kiidetud.

Tervishoiu korralduse kõik struktuuriüksused määravad kindlaksmääratud korras vastutava isiku, kelle ülesandeks on juhendada ja kontrollida PCH-i nakatumise tõkestamise meetmete rakendamist.

Kui eelnevalt vaktsineerimata tervishoiutöötaja on patsiendi B-hepatiidi viirusega nakatunud bioloogilise materjaliga, on soovitatav vaktsineerida pärast kokkupuudet kiirendatud ajagraafiku kohaselt vastavalt vaktsiini tootja soovitustele. Esimene vaktsiiniannus manustatakse võimalikult kiiresti pärast hädaolukorras kokkupuudet.

45. Meditsiinitöötaja, kes on kindlaks teinud PVH esialgse diagnoosi patsiul, kellel on vereülekande ajalugu, teiste bioloogiliste vedelike manustamine, elundite ja / või inimkudede siirdamine viimase 6 kuu jooksul, näitab hädaolukorra teatise punktis 11 toodud epidemioloogiliselt olulist teavet.

Epidemioloogilist uurimist korraldab territoriaalüksuse epidemioloog hiljemalt 24 tundi pärast erakorralise teatise saamist tervishoiutöötajate osalemisega, kus viidi läbi asjakohane meditsiiniline manipuleerimine. Epidemioloogilise uurimise käigus on vaja:

looma tervishoiuorganisatsiooni, kus teostatakse vereülekannet, muudele bioloogilistele vedelikele, elundite ja / või inimkudede siirdamine;

organiseeritud seaduste alusel Vabariigi Valgevene tervishoiu teabe kohta riigiamet "vabariiklaste Teaduslik-praktiline Center vereülekandel ja meditsiinilise biotehnoloogia" Tervishoiuministeerium Vabariigi Valgevene (edaspidi - SE "Center vereülekandel ja meditsiinilise biotehnoloogia") või territoriaalset jaama vereülekannet (edaspidi - SEC) või vereülekandeüksuse (edaspidi MIC) tervishoiu organisatsioon või mõni teine ​​organisatsioon, kes hangib verd ja (edaspidi - korralduse vereülekanne), terviseorganisatsioondele läbiviimiseks tara, elundi siirdamise ja (või) inimkoe;

saatke kirjalik taotlus vereülekandeorganisatsioonile doonorivere annetamise kohta viimase 12 kuu jooksul vereülekande hetkest. Täpsustatud taotlusele peaks vastama annetuste kuupäevad ja kogused; saadud vereproduktid; laboratoorsed tulemused; tervishoiuorganisatsioonide nimed, kellele tarniti verd ja / või selle komponente, vere ja / või selle komponentide (edaspidi verepreparaate) sisaldavaid ravimeid;

hiljemalt 24 tundi pärast vereülekandeorganisatsioonilt saadud teabe saamist saatke kirjalikke taotlusi teistele tervishoiuorganisatsioonidele, kes said doonori verd ja / või verekomponente, et teha kindlaks, kas saajad on laboratoorse analüüsi korraldamiseks ja arstliku järelevalve teostamiseks;

saatke kirjalik taotlus doonori elundite ja (või) kudede kogumiseks, laboriuuringute tulemused, tervishoiu organisatsioonid, kes viivad doonorite elundid ja (või) kuded tervishoiuorganisatsioonile, kes kogusid, siirdasid inimelundeid ja / või kudesid;

hiljemalt 24 tundi pärast seda, kui on saanud selle organisatsiooni kogutud ja siirdatud organisatsiooni ja / või selle doonori kudede andmeid, saata taotlus doonororganite ja (või) kudede kasutusele võtnud tervishoiuorganisatsioonidele, et teha kindlaks, kas saajad on laboratoorse analüüsi korraldamiseks ja meditsiiniline järelevalve;

korraldama kliiniliste ja laboratoorsete uuringute läbiviimiseks viiramise vastavalt Valgevene Vabariigi õigusaktidele, mis käsitlevad tervishoiuteenust, teavet veredoonorite ja nende komponentide, elundi ja (või) koe doonorriigiks oleva ambulatoorse organisatsiooni kohta elukohas (viibimiskohas). Vajadusel saadetakse selline doonor haiglaorganisatsiooni nakkushaiguste haiglasse või nakkushaiguste osakonda põhjalikule kliinilisele ja laboratoorsele uurimisele.

46. ​​Küsimus rajamiseks või va patsientide haiglanakkuse või tervishoiutöötaja PVG tervishoius tuleb kaaluda komisjoni poolt hospitaalnakkused Terviseorganisatsiooni osalusel epidemioloogidest. Komisjoni töö tulemused registreeritakse protokolli vormis koos järeldustega ja ettepanekutega. Regional CGE suunab protokolli piirkondlik keskus hügieeni, epidemioloogia ja rahvatervise, Minsk City CGE loomisel in-haiglapatsient infektsiooni või meditsiinitöötaja PVG tervishoius - GU "vabariiklaste keskus Hügieen, epidemioloogia ja rahvatervise", et kontrollida koostamine ja epidemioloogiliste uuringute materjalide analüüs, tervishoiuteenuste osutamisel PVH-ga patsientide nakkuste ennetamise meetmete väljatöötamine.

47. Vereülekande organisatsioonid peaksid Valgevene Vabariigi õigusaktidega ettenähtud viisil võtma meetmeid, mille eesmärk on vältida HIV-nakkuse levikut patsientidel, kes vajavad vereülekannet ja selle komponente meditsiinilistel põhjustel.

48. Vereülekandeorganisatsioonide PVH-nakkuse ennetamise meetmed hõlmavad järgmist:

vereülekande organisatsiooni juhi nimetamine isikule, kes vastutab PLH ülekande ennetamise eest vere ja selle komponentide, samuti veretoodete ülekandmise vältimise eest;

haiguste või seisunditega isikute, kellel on vere ja selle komponentide kohaletoimetamine vastunäidustatud, kaartide faili säilitamine (edaspidi kaart-fail);

kaardifaili meditsiiniliste andmete registreerimise vormide säilitamine andmete sisestamisega territoriaalsest kliinilise uuringuüksusest STG-de nakkushaiguste (sh määramata viirusliku hepatiidi viirusega) isikutel, kes elavad vereülekande korraldamise territooriumil;

doonorite lubamine vere ja selle komponentide annetamiseks ainult isikut tõendavate dokumentide esitamisel;

kontrollige vereülekande organiseerimisel doonorit identifitseeriva dokumendi andmeid vastavalt kaardi failile ja välitingimustes - varem registreeritud doonorite loeteludest, kes olid varem kaardifaili kaudu kontrollitud. Mälukaardil oleva sülearvuti juuresolekul viiakse antud valdkonnas kindlaks määratud andmete ja meditsiinilise teabe kontrollimine läbi;

arstliku läbivaatuse doonorite määratud viisil määruste tervisekontrolli kord doonorite verd ja selle komponentide poolt heaks kiidetud Tervishoiuministeeriumi Vabariigi Valgevene 19. mai 2011 N 37 "On loetelu kehtestamine haiguste ja seisundite, mille alusel kohaletoimetamise vere ja selle osad on vastunäidustatud ja kinnitamine Korraldus aasta tervisekontrolli kord veredoonorite ja selle osad, juhiseid registreerimise veredoonorite ja selle osad "(riiklik register õigusaktide Vabariigi Bel Arus, 2011, nr 69, 8/23751);

läbi viima seroloogilist uuringut iga viiruse saanud vere ja selle komponentide kohta immunoloogilise kemiluminestsentsanalüüsi (edaspidi ICA) või ensüümidega seotud immunosorbentanalüüsiga (edaspidi ELISA) PVH markerite jaoks (esmane testimine) vastavalt Valgevene Vabariigi õigusaktidele;

AlAT aktiivsuse määramine doonori vereseerumis;

värske külmutatud plasma karantiin (vähemalt 3 kuud), et vaadata doonori uuesti läbi enne selle väljastamist tervishoiuorganisatsioonile;

doonori eemaldamine vere ja selle komponentide annetustest epidemioloogilise uurimise käigus kindlaks tehtud epideemiate näitude järgi;

Valgevene tervishoiuministeeriumi kehtestatud meditsiinilistel põhjustel doonori eemaldamine verest ja selle komponentidest annetustest;

vere ja selle koostisosade andmed tervishoiuorganisatsiooni kohta, kes need deklareerisid ja andsid välja.

49. Vere ja selle komponentide annetamisel tuleb täita järgmised nõuded:

Enne iga protseduuri antiseptiliste meditsiinitöötajate käte desinfitseerimine;

meditsiinitöötajate isikukaitsevahendite kasutamine (meditsiiniline kleit, mask, kindad jne);

individuaalse steriilse komplekti (käärid, salvrätikud, tampoonid jne) kasutamine kõigi doonori veridega manipuleerimisel;

ühekordselt kasutatavate meditsiinitoodete kasutamine nende edasiseks desinfitseerimiseks ja kõrvaldamiseks vastavalt Valgevene Vabariigi õigusaktidele.

50. Laboratoorne kontroll veredoonorite PVG markereid läbi laborites serodiagnoosi nakkushaiguste vereülekannet organisatsioonide ja laborite serodiagnoosi nakkushaiguste rahvatervise organisatsioonide (edaspidi - PPE laboris).

Vere ja selle komponentide PVG markerite proovide esmane testimine viiakse läbi hiljemalt 24 tunni jooksul alates kogumisest. Teadusuuringute kõikidel etappidel ja teabe edastamisel tuleb rangelt järgida arsti konfidentsiaalsust.

51. Doonori vereanalüüside kontrollimise eest vastutav laboratoorse diagnostiline arst viib läbi uuringuid, esitab oma allkirja tulemuste kohta ja märgib teadustöö kuupäeva lisatud loendites, mis on kaasatud doonorite vereproovidega (edaspidi kaasnevad loetelud).

52. Kui ühes katses võetakse esmane positiivne (kahtlane) tulemus, tuleb teha teine ​​uuring. Sellisel juhul on peamised positiivsed tulemused kaasasolevasse loetellu ja neid kinnitavad laboratoorse diagnostika arst, kes tegi uuringuid.

Sellistel juhtudel tehakse vereproovide kontrollimise tulemuste SEC-i, DIC-i kirjalik teade hiljemalt 48 tunni jooksul alates hetkest, kui labor on need kätte saanud.

53. Vereülekandeorganisatsiooni meditsiinitöötaja, kes vastutab vere ja selle komponentide märgistamise eest, peab:

võtma verd ja selle komponente ning asetada eraldi külmkapis vastava kirjaga: "Ei tohiks välja anda", kui saadakse PPE laborist teavet PVH markerite uuringute esmase positiivse tulemuse kohta;

märgistama verd ja selle komponendid tervishoiu korraldamisel rakendamisel, kui PPE labor leiab teavet primaarselt positiivse proovi uuesti läbivaatamise negatiivsete tulemuste kohta kõigis katsesüsteemides (esialgne ja teine ​​tootja), mis kinnitab kinnitava HBV testi ja negatiivset PCR-i PVH-markerite jaoks;

PPE laboris infot PVH markerite korduva positiivse testi kohta vere ja selle komponenti sisaldavale anumale, tehke vastav kiri: "Abielu viirusliku hepatiidi vastu". Verekomponentide tagasi lükatud doosid viiakse desinfitseerimiseks üle, kui iga konteiner eraldi registreeritakse arve alusel, kes on konteineri üleandnud ja heaks kiitnud töötajate nimekirja;

kaardil rahastajaga küsimustiku tabelis "Uuringu tulemused koristatud vere ja selle komponentide" rekord "serodiagnoosi HBV-positiivne" või "serodiagnoosi HCV-positiivsete" esiküljel kaardi-profiilid doonori teha sarnase rekord;

pärast vere ja selle komponentide uurimist tehes kõikidesse laboritesse kõik asjakohased uurimistulemused, kontrollitakse kaardi faili dokumentatsiooni, verd ja selle komponente vastavalt Vereülekandeorganisatsioonide protseduuride juhendile, et valmistada, töödelda, ladustada ja müüa verd ja selle komponente Valgevene Vabariigis Valgevene Vabariigi Tervishoiuministeeriumi 19. mai 2011. aasta otsusega nr 38 (Valgevene Vabariigi riiklike õigusaktide register, 2011, nr 69, 8/2375 2).

54. Vereproovide võtmine doonorilt, kellel on PVH-markerite uuringu positiivsed tulemused:

koristatud vere ja selle komponendid loovutatakse abielu ja kasutatakse vastavalt Valgevene Vabariigi õigusaktidele;

doonor on verest ja selle komponentidest annetustest vabastatud;

erakorraline teade saadetakse territoriaalsele CHE ettenähtud viisil.

55. Laboratoorsetes laborites hoitakse doonorite vereseerumi proove iga vereringe ja selle komponentide annetamise eest ühe aasta jooksul temperatuuril -18-25 ° C vajaduse korral retrospektiivse laboriuuringu läbiviimiseks.

56. Selleks, et vältida annetuse äsja diagnoositud nakatunute PVG, meditsiini rikkumine territoriaalset CGE suunab kooskõlas õigusaktidega Valgevene Vabariigi tervishoiu operatiivset infot (teave muutub saadaval) haldusterritoriaalse korralduse vereülekande isikute 18-60 aastat, mis on kehtestatud PVH esialgne kliiniline diagnoos, mis näitab elukoha aadressi (edaspidi - nimekirjad). Kuna PVH (või välja jäetud) lõplik kliiniline diagnoos saadakse rohkem teavet, saadetakse loendid taas, näidates kindlakstehtud kliinilise diagnoosi.

Vere ja selle komponentide võtmise korral isikult, kellel on PVH korralik esialgne diagnoos, tuleb vere ja selle komponentide annus viivitamatult turult kõrvaldada, kuni on kindlaks tehtud kliiniline diagnoos. Samal ajal on vere ja selle komponentidega konteineril järgmine tekst: "Ei kuulu väljaandmisele".

PCH väljakujunenud diagnoos sisestatakse kohe doonori kaardile, mille esiküljel on sarnane sisestus punase ruudukujulise märgistusega.

Kui komponentide doonor kahtlustatav haigus (kandja) PVG, on rakendatud tervishoiukorraldus, territoriaalset korraldust vereülekannet kohe telefoni teatab kasutamise keeld verekomponentide doonorite vastutab meedikule tervishoiu organisatsioon.

Sellise doonori verekomponent hävitatakse vastavalt Valgevene Vabariigi õigusaktidele.

Kui STE-d kahtlane doonor vereproovide ülekandmine toimub, korraldab tervishoiuorganisatsiooni vastutav meditsiinitöötaja vastavalt Valgevene Vabariigi õigusaktidele tervishoiu valdkonnas:

PVH markerite saaja laboratoorne kontroll hiljemalt 24 tundi pärast transfusiooni. Positiivne laboratoorsete uuringute tulemus näitab, et PVH-infektsioon on varem olnud ja see ei ole seotud selle transfusiooniga;

esitamine territoriaalsele CGE-le teavet saaja kohta, märkides ära perekonnanime, eesnimi, isikliku, elukoha aadressi, viibimise, verekomponentide üleviimise tähtpäeva, PVH-markerite laboriuuringute kuupäeva ja tulemused.

Kui patsiendil osutatakse arstiabi haiglakorralduses, korraldatakse nimetatud tervishoiuorganisatsioonis preventiivseid, ravivaid, diagnostilisi, epidemioloogilisi meetmeid.

Territoriaalse organisatsiooni epidemioloog korraldab vastavalt Valgevene Vabariigi tervishoiuteenuste õigusaktidele teate saaja kohta tema elukohajärgse polikliiniku organisatsiooni (viibimiskoha) jaoks:

retsipiendi primaarse laboratoorse uuringu organiseerimine PVH-markerite jaoks ja seejärel 3, 6 ja 12 kuud pärast transfusiooni;

järelkontrolli korraldamine;

vajaduse korral ravi määramine.

57. Verepreparaatide tootmiseks kasutatav tooraine on annetatud veri (edaspidi plasma).

Plasma, milles pole näidatud uuringute tulemusi PVG markerite esinemise kohta ravimite tootmiseks, ei ole verekomponendid lubatud.

58. Kui töötlemisega tegelevad vereülekandeorganisatsioonid väljastavad vereplasma konteinerid, märgitakse saatedokumendis:

brändinumber (vöötkood);

vere ja selle komponentide kogumise kuupäev;

PVH markerite laboratoorsete uuringute tulemused.

Individuaalsete plasmakontsentratsioonide kontsentratsioonid kantakse SPK plasmakontsentratsioonifraktsiooniseadmesse saadetisele. Mahutiga on kinni pandud individuaalne number (barcode). Samale numbril olev tempel kleebitakse mõlemale küljele pandud ühenduskorgiga, et hiljem eraldada mahutist, rikkudes selle terviklikkust (on lubatud valmistada kontrollproovimaterjal Eppendorfi tüüpi torusse, mis on identne konteineri numbriga).

59. Enne fraktsioneerimist tuleb kontrollproovide võtmine kombineerida minipabiinidesse (mitte rohkem kui 6 proovi). Igal minipabiinist võetakse kaks proovi mahuga 2 ml, millest üks tuleb vajaduse korral kord aastas korduvalt laboratoorselt testida. Teise uuringu käigus kontrollitakse B-hepatiidi viiruse DNA-d, C-hepatiidi viiruse RNA-d.

60. Kui saadakse positiivne tulemus, viiakse iga minipaberi kaasatud proov läbi B-hepatiidi viiruse DNA, C-hepatiidi viiruse RNA olemasolu kohta PCR-analüüsi.

61. Plasma ravimid tuleb läbi viia GCG markerite uuringutega vastavalt Valgevene Vabariigi õigusaktidele.

62. laboratooriumi riigi kontrolli osade kvaliteedile, veretoodete bloodsubstitutes ja hoiulahuses GU "Center vereülekandel ja meditsiinilise biotehnoloogia" rutiinselt korraldab ja teostab järeluuringute esinemise kohta DNA B-hepatiidi viiruse B, C-hepatiidi viiruse RNA näidisrühmade toodetud ravimite SEC-is.

63. Elava (surnud) doonori inimelundite ja (või) kudede kogumine, nende siirdamine toimub Valgevene Vabariigi õigusaktidega ettenähtud viisil.

Elundite ja (või) inimkudede doonorid tuleks läbi vaadata PVH markerite olemasolu kohta. Uuringu materjaliks on vere veenist 50 ml mahus. Uuring hõlmab seerumit mahus vähemalt 5 ml. Uuringu jaoks kasutatakse kõige tundlikumaid katsesüsteeme (viimase põlvkonna katsesüsteemid). Tulemus esitatakse 4-5 tunni jooksul. Siirdatud isiku (te) organi ja (või) koe kohta väljastatakse pass, milles laboritestid ja nende tulemused on näidatud.

64. Hemolüüsi puudumisel tehakse ELISA või IChA abil HBsAg ja anti-HCV olemasolu testid. Hemolüüsitud seerumeid uuritakse PCR abil.

Kui negatiivne tulemus saadakse passis ELISA või IHA abil, siirdatakse iga elund ja / või inimkoed, millel on HBsAg negatiivne või IHA HBsAg-negatiivne, IHA anti-HCV negatiivne või IHA anti-HCV negatiivne "ja PCR -" PCR VHB negatiivne "ja" PCR VHC negatiivne ".

Kui positiivne või kahtlane tulemus saadakse ELISA või ICHA abil, loetakse üks PVG markerit positiivseks. Lisatud dokumendis on märgitud "ELISA HBsAg positiivne" või "ICHA HBsAg positiivne", "EIA anti-HCV positiivne" või "ICHA anti-HCV positiivne", ja kui saada positiivne tulemus PCR - "PCR HBV positiivne", "PCR HCV positiivne. "

Kui uuringu tulemus on positiivne, kantakse siirdatava isiku elundid ja / või kuded ära abielu ja likvideeritakse vastavalt Valgevene Vabariigi õigusaktidele.

6. PEATÜKK VIRAALNE HEPATIISI LABORATOORNE DIAGNOSTIKA MEETODID

65. Viirusliku hepatiidi spetsiifilise labori diagnoosimise meetodid on järgmised:

hepatiit A viiruse isoleerimine rakukultuuris (rakukultuuri meetod);

hepatiit C viiruse isoleerimine loomadel - laborimudelid;

virionide avastamine immunoelektronmikroskoopia abil;

viiruslike genoomide avastamine PCR abil, ligaasi ahelreaktsioon (edaspidi LCR) ja muud molekulaarbioloogilised meetodid;

viiruse antigeenide immunohistokeemiline tuvastamine maksa biopsia proovides, kasutades fluorestsentsantikehade meetodit (edaspidi MFA);

viiruse antigeenide ja vastavate antikehade avastamine membraanimeetodi abil (edaspidi kiirmeetod), kasutades nitrotselluloosmembraani ja kolloidkuldiga märgistatud antikehasid (ei kasutata preparaatide ja doonorvere komponentide testimisega);

viirusevastaste antikehade spektri identifitseerimine immunoblottimise teel kinnitava testiga;

viirusantigeenide ja nende vastavate antikehade määramine ELISA, fluoroimmuunanalüüsi abil (edaspidi - FIA).

66. Diagnostiliste toodete kasutamine viirusliku hepatiidi markerite määramiseks igat tüüpi laborikatsete jaoks viiakse läbi vastavalt kasutamisjuhenditele.

67. Kliinilise materjali kogumist ja viirusliku hepatiidi spetsiifilise laboratoorse diagnoosi määramise viise uuringute läbiviimiseks viib läbi tervishoiuorganisatsioonide tervishoiutöötajad.

68. Nakatunud AIV-de väljaheidete kogumine toimub inkubatsiooni viimase nädala jooksul või haiguse kliiniliste ilmingute esimese nädala jooksul vastavalt aseptilistele eeskirjadele. Erektsioo-nide lühiajaline säilitamine (kuni 24 tundi) viiakse läbi temperatuuril alates pluss 2 kuni pluss 8 ° C, pikemal temperatuuril on temperatuuril, mis ei ole madalam kui -20 ° C. Eksekade ravi viiakse läbi vastavalt asjakohase diagnostilise toote kasutusjuhendile.

69. Seroloogiliste uuringute vereproovide võtmine viiakse läbi vastavalt asepsis ja antiseptis sisalduvatele eeskirjadele vaktsineerimisvahendites või kuivatatud tsentrifuugiküvettides. 24 tunni jooksul alates vereproovi võtmise hetkest tuleb seda töödelda, et saada vere seerumit supernatant, mida kasutatakse täiendavateks laboratoorseteks uuringuteks. Vere seerumi lühiajaline säilitamine (kuni 3 päeva) on lubatud temperatuuril pluss 2 kuni +8 ° C, pikemat ladustamist (kuni aasta) viiakse temperatuuril, mis ei ületa -20 ° C. Uuringutesse tehtavate vereanalüüside korduv sulatamine ja külmutamine ei ole lubatud, kuna see aitab kaasa valenegatiivsete tulemuste ilmnemisele.

70. Vereproovid PCR poolt teostatud võttes veeniverd aseptiliselt ja antiseptikumid kuivas tsentrifuugituubidesse ja torud antikoagulandi (naatriumi või kaaliumi soola etüleen-tetraäädikhape).

Keelatud on kasutada hepariini antikoagulandina selle geeni amplifikatsiooni inhibeeriva toime tõttu.

Vereproovi töödeldakse 24 tunni jooksul alates selle kogumisest vastavalt vastava diagnostilise testi süsteemi kasutamisjuhistele.

71. HBA lõpliku diagnoosimise tegemiseks tehakse spetsiaalset laboratoorset diagnostikat. HBA laboratoorsed markerid on HBV-vastased hepatiit (edaspidi - HAV Ag), anti-HAV IgM ja anti-HAV IgG, üldised (kogu) antikehad, jagamata klassidesse (edaspidi anti-HAV). Anti-HAV-i struktuur domineerib anti-HAV IgG-d.

IgM klassi antikehade tuvastamine viitab praeguse või hiljutise infektsiooni esinemisele. IgG klassi antikehade esinemine viitab eelmisele infektsioonile ja seda kasutatakse peamiselt epidemioloogilistes uuringutes. Immuunsüsteemi intensiivsuse hindamiseks kasutatakse IgM ja IgG kvantitatiivset määramist. ELISA või IChA poolt saadud esmane positiivne tulemus kinnitatakse korduva kontrollimisega, kasutades kinnitavat katset (edaspidi "kinnitava test").

Hepatiidi A varajane diagnostiline tunnus on hepatiit A viiruse RNA ja anti-HAV Ag tuvastamine inkubeerimisperioodil väljaheitega. Anti-HAV Ag esmane avastamine tuleb kinnitada kinnituskatsega, mis tugineb antigeeni neutraliseerimise põhimõttele spetsiifiliste antikehadega.

72. Peamine diagnostilised markerid VGE E-hepatiidi viiruse antigeen ja E-hepatiidi viiruse RNA, tuvastasime väljaheites inkubatsiooniperioodis ja ägeda haiguse staadiumist, samuti spetsiifilised antikehad klassi M, avastati vereseerumis ägedas haiguse staadiumist ja haigusest taastumiseks. Klassi G spetsiifilised antikehad, mis koosnevad peamiselt üldistest antikehadest, näitavad, et VHE anti üle varem. Peamised positiivsed tulemused kinnitatakse kinnitavate testidega.

73. HBV peamine diagnostiline marker on HBsAg. HBsAg määratakse ELISA, FIA ja MFA abil, samuti membraaniekspressiooni meetodil. HBsAg-i antikehad (edaspidi anti-HBsAg) on ​​marker, mis viitab eelmisele infektsioonile või vaktsineerimisjärgse immuunsuse olemasolule.

HBsAg, HBsAg-vastase antikeha ELISA või FIA esmase avastamise korral on vaja kinnitavat testi.

74. HBeAg tuvastamiseks kasutatakse ELISA ja FIA meetodeid, samuti membraani kiirmeetodit. Esialgsed HBeAg-positiivsed testi tulemused kinnitatakse kinnitava testiga. HBeAg on diagnostilist markerit, mis on seotud kõrge vere infektsioonilisusega, B-hepatiidi viiruse aktiivse paljunemise ja patogeeni perinataalse edasikandumise riskiga.

HBeAg antikehade tuvastamine viitab viiruse osakeste aktiivse paljunemise lõpetamisele ja taastumisfaasi algusele (välja arvatud viiruse mutantsed vormid).

75. HBcAg tuvastamiseks kasutatakse peamiselt MFA-d. HBcAg esinemine hepatotsüütides näitab viiruse osakeste aktiivset paljunemist.

76. Antikehad HBcAg klassi M (edaspidi - anti-HBc IgM) ilmub pärast 1-2 nädalat pärast HBsAg ja vereringes vahemikus 2 kuni 18 kuud ägeda B-viirushepatiidi ning patsiendid, kellel on krooniline hepatiit B - kellel infektsiooni taasaktiveerimine.

77. Kokku antikehade HBcAg antikehade ja nende komponentide tasemega G ilmub pärast anti-HBc IgM ja pika (sageli elu) määratakse haigusjärgse paranemise ägeda B-viirushepatiidi, kroonilisi haigusi põdevatele patsientidele.

78. B-hepatiidi viiruse DNA kvalitatiivne määramine PCRiga näitab patogeeni olemasolu ja paljunemist organismis.

B-hepatiidi viiruse DNA kvantitatiivne avastamine PCR abil (viiruse koormuse määramine) võimaldab hinnata viiruse replikatsiooni aktiivsust ja viirusevastase ravi efektiivsust. PCR-i kasutatakse ka hepatiit B viiruse genotüüpide kindlaksmääramiseks, et valida haiguse optimaalne ravirežiim.

79. Hepatiit B markeritega inimestel viiakse HDV markerite spetsiifiline laboratoorsed diagnoosid läbi.

Hepatiidi D viiruse antigeen tuvastatakse seerumis ELISA-ga 1-2 nädala jooksul pärast haiguse kliinilisi ilminguid. Esmast positiivset tulemust kinnitab kinnitav test. Maksa koes tuvastatakse D-hepatiidi viiruse antigeen (edaspidi HDAg) peamiselt MFA-ga ägeda või kroonilise haigusseisundi jooksul.

80. Erinevad HDAg-vastased antikehad tuvastatakse veres ELISA-ga, korduvusuuringu kohustuslik kinnitus esmase positiivse tulemuse kohta.

81. IgM klassi antikehad D-hepatiidi viiruse antigeeni tuvastati ägeda hepatiidi D korral 3 kuu jooksul pärast sümptomite ilmnemist ja viiruse aktiivset paljunemist hepatotsüütides. Hepatiit D viiruse kogu antikehi esindavad peamiselt G-tüüpi antikehad ja viitavad praegusele või varasemale infektsioonile.

82. diagnoosimise HCV kasutatakse määramiseks kõigi spetsiifilised antikehad (veelgi - anti-HCV) ja IgG klassi antikehad (veelgi - anti-HCV IgG) ELISA meetodeid FIA membraani ja kiire meetod. HCV-vastane ja anti-HCV IgG tuvastamine viitab praegusele või varem esinevale infektsioonile. HCV-vastane ja anti-HCV IgG esmane positiivne tuvastamine kinnitatakse tingimata korduva proovide paigutamisega kahte süvendisse või kinnituskatseteks.

83. ELISA-hepatiidi C viiruse klassi M (edaspidi - anti-HCV IgM) antikehade tuvastamine viitab viirusosakeste aktiivsele paljunemisele. Anti-HCV IgM esialgne positiivne tuvastamine on kinnitatud korduvate uuringutega. Viiruse likvideerimise korral kaob anti-HCV IgM 2 kuu jooksul.

84. C-hepatiidi viiruse kapsiidi antigeeni (edaspidi "tuum-HCV") määratlusel on diagnoosimisväärtus. Selle tuvastamine seerumis ELISA-ga või maksa biopsiaga MFA-meetodil näitab viiruse aktiivset paljunemist. Tuum-HCV-ga esmane seropositiivsus kinnitatakse kinnitavate testidega.

85. Kuna C-hepatiidi viiruse kasvatamiseks usaldusväärsed meetodid puuduvad, on diagnostiliseks standardiks C-hepatiidi viiruse RNA esinemine PCR abil. C-hepatiidi viiruse RNA (viiruskoormus) kvantitatiivne määramine veres võimaldab viirusevastase ravi jälgimist, hinnates selle efektiivsust.

86. Viiruslike hepatiidi markerite, viirushepatiidi B markerite erinevate kombinatsioonide ja nende tõlgendamise avastamis- ja diagnostiliste omaduste dünaamikat hinnatakse vastavalt nende sanitaar reeglite lisadele 5 ja 6.

7. PEATÜKK TERVISHOIUTEENUSTE ORGANISATSIOONIDE TÖÖTAJATE TEGEVUSJUHISED PATSIENDI BIOLOOGILISELE MATERJALUGA AVALIKU KONTAKTIST, VÄLISTE OBJEKTIDE BIOLOOGILISE MATERJALI VÄLTIMINE

87. Vältimaks viirusliku hepatiidi tekkimist ja levikut, peab hädaolukorras kokkupuutuv tervishoiutöötaja järgima järgmist menetlust.

88. Bioloogilise materjaliga töötamisel naha terviklikkuse kahjustamise korral:

viivitamatult eemaldage kindad tööpinnaga ja asetage need desinfitseeriva lahusega mahutisse või asetage need veekindlaks kottiks järgnevaks desinfitseerimiseks;

peske käsi seebi ja jooksva veega ja pesta haav rikkalikult vee või soolalahusega;

haava ravida 3% vesinikperoksiidiga.

89. Kui nahk on bioloogilise materjaliga saastunud, ilma et see rikkaks terviklikkust:

pesta saastunud nahapiirkond põhjalikult seebi ja veega ning ravida antiseptiliselt.

90. Limaskestal oleva bioloogilise materjali kokkupuute korral:

viivitamatult eemaldage kindad tööpinnaga ja asetage need desinfitseeriva lahusega mahutisse või asetage need veekindlaks kottiks järgnevaks desinfitseerimiseks;

peske käed põhjalikult seebi ja jooksva veega ning loputage limaskesta rikkalikult (ärge hõõruge) veega või soolveega.

91. FMS-i bioloogilise materjali saastumise korral isiklik riietus, kingad:

peske kinnaspind ilma selle käest, seebiga voolava vee all või antiseptilise lahusena, desinfektsioonivahendina;

eemaldada saastunud ssoe, isiklikud riided, kingad;

СSО, isiklikud riided ja kingad tuleb voldiksid veekindlate kotidena järgnevaks desinfitseerimiseks;

eemaldage kaitsekindad tööpinnaga sissepoole ja pange need desinfektsioonivahendi lahusega pakendisse või asetage need veekindla pakendisse järgnevaks desinfitseerimiseks;

peske oma käsi seebi ja jooksva veega ning puhastage nahka CSS-i, isiklike rõivaste, kingade reostuse projektsiooni piirkonnas vastavalt käesolevate sanitaareeskirjade punktile 89.

92. Keskkonnaobjektide saastumise korral koos bioloogilise materjaliga desinfitseeritakse keskkonnaobjektide pinnal bioloogilisi saasteaineid desinfektsioonivahendi lahusega ja eemaldatakse pinnalt, millele järgneb märg puhastamine.

1. liide
sanitaarsetele normidele ja eeskirjadele
"Nõuded organisatsioonile ja käitumisele
hügieeniline epilepsiavastane aine
tegevused, mille eesmärk on
hoiatuse esinemine ja
viirusliku hepatiidi levik

TÄHELEPANEKUD, MIDA ON HBSAGI JA ANTI-HCVID LABORATOORNE ÜLEVAADE

2. liide
sanitaarsetele normidele ja eeskirjadele
"Nõuded organisatsioonile ja käitumisele
hügieeniline epilepsiavastane aine
tegevused, mille eesmärk on
hoiatuse esinemine ja
viirusliku hepatiidi levik

3. liide
sanitaarsetele normidele ja eeskirjadele
"Nõuded organisatsioonile ja käitumisele
hügieeniline epilepsiavastane aine
tegevused, mille eesmärk on
hoiatuse esinemine ja
viirusliku hepatiidi levik


Eelmine Artikkel

C-hepatiidi genotüüp 1b

Järgmine Artikkel

B-hepatiidi dieet

Seotud Artiklid Hepatiit