Kodanike hooldus hepatiit C kohta

Share Tweet Pin it

Inimesed elavad ühiskonnas oma eeskirjade ja seadustega, et iga ühiskonnaliige saab oma panuse selles struktuuris ja kasutada põlvkondade parimaid tavasid.

Sotsiaalne tugi

Selles ruumis, kus puudub koht sidepidamiseks, pole selline vahetus võimatu. Internet on andnud juurdepääsu arvukatele andmetele. Kuid saadud teabe hulk piirneb selle töötlemise võimalusega. Sel põhjusel oleme valmis aktsepteerima valmis tehtud järeldusi ja otsuseid ning mitte tegema nende rakendamise üksikasju. Teaduslikes meditsiiniringkondades peetakse hepatiit C probleemi väga tõsiseks, seetõttu töötavad nad infosruumi loomisega nii ettevaatlikult. See peaks olema:

 • Neile, kes ei ole huvitatud, tuleb neile juurdepääsetavust teavitada probleemi ignoreerimise ohust;
 • Teaduslikult usaldusväärne, asjakohane ja vastavalt kaasaegsetele mõistetele;
 • Ühe teabe tasuta jagamise kaudu muudab see kättesaadavamaks patsientide tähelepanu.

Sotsiaalne toetus võib tuleneda mitte ainult valitsuse struktuuridest. Praegune olukord maailmas näitab, et mitteriiklikud fondid võivad olukorda palju paremini mõjutada.

Ühenduse organisatsioonid

Tavaliselt saavad need, keda ta juba on puudutanud, haiguse aktivistidena. Need on inimesed, kes on selles valdkonnas haritud ja mõistavad, et teised vajavad abi. On neid, kes on olnud pikka aega haiged ja uue põlvkonna narkootikumide leidmisega suutis ta taastuda. Venemaal korraldati selline kogukond hemofiiliaga inimeste kaitse korraldamise aluseks. Neil oli rohkem haigusi ähvardatud kui teised, ja nad ei suutnud seda võita.

Selliste organisatsioonide tegevust võivad toetada ja rahastada sihtasutused. Isegi tõsised rahvusvahelised organisatsioonid tegutsevad spetsiaalsete finantsorganisatsioonide või -programmide rahastamisel. Need võivad olla heategevuslikud üritused või alaliselt tegutsevad organisatsioonid, mis võtavad vastu annetusi.

Patsiendihoolduskeskused ei ole mõeldud mitte ainult olukorra jälgimiseks. Hoiatus hepatiit C ravimise võimaluste kohta, võimalused, mis patsiendil on nüüd. Diagnostika edendamine on WHO esile tõstetud teine ​​oluline küsimus. Esiteks on ravimite pakkumine kõigile, kes on nakatunud.

Häire mehhanismi käivitamiseks kasutatakse informatiivset sündmust, see võib olla kuulus inimese haigus, haiguspuhang. HCV korral on sagedamini mobiilse labori töö hepatiidi viiruse avastamiseks. Avastamise asukoht ja protsent on hea põhjus, miks probleem on huvitatud.

Isiklik abi

Enamiku riikide sotsiumid on negatiivselt seostatud hepatiidiga inimestega. Funktsionaalset hepatiiti peetakse alkohoolseks probleemiks, HBV loetakse narkomaanide probleemiks ja haigus on ka ravimatu. Probleemide eemalehoidmiseks soovib ühiskond harva reageerida selliste patsientide abistamisnõuetele. Kogukonnad leiavad lootuslikult HIV-nakkusega inimeste abistamiseks mõeldud vahendeid, kuid tõenäoliselt ei saa vedaja kolleegide või tuttavate toetust. Sel põhjusel eelistavad enamik inimesi hoida teavet haiguse kohta salajas.

Toetust ei pruugi sugulased tuua isegi tänu nakkuse põhjuste banaalsele arusaamale. Ja need on tavalised, vereülekandest, ebapiisavalt testitud biomaterjalist ja enne hambaarsti külastamist. Infektsiooni juhuslikkus ei võimalda isegi rääkida ennetusest, mis sõltub abistajast, potentsiaalsest kandjast.

Usaldusväärse teabe edastamine ja probleemi hoiatus aitab tagada patsiendile õigeaegse abi ja annab neile võimaluse taastuda ja normaliseeruda.

Ravikulude, kroonilise viirusliku hepatiit C vaba või sooduskohtlemise kohta

Vene Föderatsiooni põhiseadus rangelt ja selgelt sätestab õiguse tasuta arstiabile.
Eelkõige on Vene Föderatsiooni põhiseaduse artikkel 41 järgmine:
"1. Igaühel on õigus tervishoiule ja arstiabile. Riigi- ja kohaliku omavalitsuse tervishoiuasutustes osutatakse arstiabi kodanikele tasuta vastava eelarve, kindlustusmaksete ja muude tulude arvelt.

"Teie tervist ei vaja keegi peale sinu!"

Hinnang viirusevastase ravi võimalikele kuludele ja teave vajalike ravimite hindade kohta on toodud artiklis "Ravikulude ja ravimite hinna kohta". Siin me räägime vaba võimaluse saamise võimaluse leidmisest, sealhulgas konsulteerimisest arstidega, narkootikumide maksumusega ja eksamiga.

Viirusliku hepatiidi vaba või sooduskohtlemise variandid

Viirusliku hepatiidi viirusega inimeste virtuaalse kogukonna olemasolu kogemuse põhjal saame rääkida kolmest viisist tasuta ravi saamiseks:

 • Tasuta ravi viirusliku hepatiidi raviks otseselt erinevate tasemete eelarvest eraldatud vahendite arvelt. Põhiline tee tavalistele surelikele kodanikele.
 • Viirusliku hepatiidi (tasuta viirusevastaste ravimite) tasuta ravimine riiklike sotsiaalabi raames, mis on ette nähtud kodanikele sotsiaalteenuste komplekti pakkumiseks (teatavate elanikkonnarühmade jaoks 22. augusti 2004. aasta Vene Föderatsiooni kuulus seaduse eelnõu nr 122, mis käsitleb hüvitiste teenimise monetiseerimist).
 • Mitmete farmakoloogiliste firmade poolt läbiviidud uusimate viirusevastaste ravimite kliinilistes uuringutes (CI) osalemine.

Need on kolm peamist ja kõige tõenäolisemat viise Venemaal tõeliselt vaba ravi saamiseks. On ka teisi võimalusi, kuid need on juba oma olemuselt erakordselt privaatsed ja enamiku hepatiidiga patsientidel puuduvad.

Need hõlmavad järgmist:

 • Ravi täiendava tervisekindlustuse raames. On olemas täiendavaid tervisekindlustuse programme (saadaval väga kitsa inimese ringi jaoks), mis näevad ette viirusliku hepatiidi ravi kulude hüvitamise kindlustusseltside arvel.
 • Teatud elanike kategooriate kohtlemine teatavates piirkondades toimub tasuta või soodsatel tingimustel kohalike õigusaktide või kohalike osakondade tellimuste alusel. Kuid kusagil ravimeid käsitatakse riskirühmana, kuskil on piirkondlikke hüvesid, kuskil on mõningaid eeliseid seaduse "Vene Föderatsiooni põliselanike õiguste tagamise kohta" jms.
 • Mingil põhjusel otsustas riik anda oma kodanikele teatavat liiki kodakondsust tasuta ning unustada, mis on juba põhiseaduses kirjas, välja mitmed erinevad õigusaktid, mis viirusliku hepatiidi vaba ravi käsitlevad reeglid kaotavad.
  Näiteks lisaks põhiseadusele on HIV-nakkusega inimestele tagatud tasuta HIV viirusevastane ravi (HTV) ja 30. märtsil 1995. aastal jõustunud seadusega "Inimeste immuunpuudulikkuse viiruse (HIV) põhjustatud haiguse leviku tõkestamine Venemaa Föderatsioonis", nr 38. Kuid tervishoiuministeerium käivitab laialdaselt reklaamitud terviseprogrammi, kus erinevate tellimustega jällegi "tagab" viirusliku hepatiidi vaba ravi HIV-nakkusega inimestel.


Tuleb märkida, et kuigi need isiklikud viisid tasuta ravi saamiseks on olemas, nagu te mõistate, pole kellelgi mingit garantiid tasuta ravi saamiseks. Selles valdkonnas (ametisse nimetamise ja kalli ravi saamise valdkonnas) on täiesti segadusttekitav ja sellest tulenevalt erinevate meditsiinitöötajate ja bürokraatide loodud meelevaldne ja seadusetus.

Seepärast on tähtis teada meie õigusi, teada saada, millistele dokumentidele need meile tagatakse ja õiguslikel alustel nõuda ametnikelt, et austataks meie õigust vabale kohtlemisele. Lisaks sellele on ravikulud rohkem kui põhjendatud nende tööjõukuludega nende jõupingutuste eest.

Lisateave põhifunktsioonide kohta.

Viirusliku hepatiidi tasuta ravimine osana kohustuslikust tervisekindlustusest

Jah, täpselt. Nii Vene Föderatsiooni põhiseadus kui ka kohustusliku ravikindlustuse seadus annavad Vene kodanikele viirusliku hepatiidi tasuta kohtlemise. Miks me selle eest maksma läheme? Kogu küsimus on meditsiinilise bürokraatia välja antud seaduste keerukus. Venemaa tervishoiuministeerium, regionaalsed tervishoiu osakonnad ei määratle selget protseduuri teatud haigusega inimestele ravi määramiseks. Seetõttu ei vastuta see patsiendi vajaduste puudumise eest ravi määramise eest.

Meie tervishoiusüsteemis puuduvad arstide tegevuse reguleerimisega seotud haiguste ravimise protokollid, isegi kui need on ainult kõige laiemad.

Nii selgub, et arst pärast viirusliku hepatiidi tuvastamist suudab teile määrata üksikasjaliku kontrolli ja mõne kõige kaasaegsema ravimi kasutamisega uusimaid ravimeid ning võib libeda õlal ja rahulikult (ja karistamatult!) Saada teile koju, harjuda maha - Valmistage matustele, korraldage pärand. Ja see kaasaegsete ravimeetodite juuresolekul, võimaldades peaaegu 100% tõenäosusega haigusest vabaneda igavesti.

Viimaste aastate jooksul on enamasti patsientide aktiivse positsiooni tõttu viirusliku hepatiidi viirusevastase ravi (PVT) vastuvõtmine (väljakirjutamise) järjekord. Mitteametlik, tervishoiuministeeriumi mis tahes järjekorras või tellimuses fikseerimata nõuded ravi määramiseks. Tõenäoliselt põhjustas see mitte ravi otstarbekus ja ravi edasilükkamine võimatuks.

Sellel tellimusel on riigi erinevates piirkondades mõningad ebaolulised erinevused, kuid üldiselt on see üsna ühtne. Peaasi, et see, kuigi mitte avalikult, on mõnes kohas olemas. Mõnedes kohtades ei räägi teda isegi. Kliinikus olevad arstid kinnitavad teile, et haigust ei ravita, et raviks ei ole raha, öeldes, et ravimine läheb teile kallilt maksma, väidetavalt ei tea, et erinevatest eelarvetest raha eraldatakse raviks. Kuid...

Igas piirkonnas on tervishoiuministeerium identifitseerinud ühe või mitu põhitoloogilist hepatoloogia keskust. Reeglina moodustatakse need regionaalse nakkushaiguse või AIDS-i ja nakkushaiguste ravi keskusena. Neid piirkondlikke hepatoloogiakeskuseid antakse HTP jaoks vajalikud vahendid ja ravimid. Need keskused kujundavad või määravad kindlaks vajaduse, prioriteedi, prioriteedi jne HTP määramisel viirusliku hepatiidi korral. Nad määravad vajadused, teevad taotlusi vajalike ressursside kohta, planeerivad oma kulutusi.

Nad viivad HTP-d, st määrama patsientide raviskeemi (spetsiifilised ravimid, ravimiannused, ravi kestus jne) ja jälgida patsiente ravi ajal.

Enamikul juhtudel peab HTP määramiseks lisaks diagnoosimisele (mis üldiselt oleks mõistlik eeldada piisava seisundi saavutamiseks) peab see olema kas "täiustatud" maksafibroos (2. ja kõrgemal tasemel METAVIRi skaalal) või mõni juba olemasolev komplikatsioon, mis on põhjustatud viiruse ekstrahepaatiline manifestatsioon. Sellise lähenemisviisi inimkonda, epidemioloogilise ohu laienemist jms saab arutada, kuid olemasolev kord on antud, mida peame praegusel hetkel arvestama.

Mõnes piirkonnas on kõik palju hullem. Vaba HTP-d on ette nähtud ainult kaasuva HIV / hepatiidi viiruse (B või C) korral. Ainult hepatiidi viiruse olemasolul - keelduda tasuta ravist.

On selge, et nad päästavad meid igati, nad lõikavad rakendusi, nad peidavad tegelikku arvu patsiente jne. Kuid see võimalus on olemas ja see on üsna tõeline. Kuidas seda rakendada? Väga lihtne. Igal juhul on selle ürituse rakendamine üsna lihtne.

Te lähete oma piirkonna kliinikusse oma nakkushaiguste arsti juurde. Te läbite esialgse eksami, saate esmase diagnoosi ja peate suunama piirkondliku hepatoloogiakeskuse põhjalikule uurimisele ja otsustama, kas viirusevastane ravi tuleb läbi viia. Teie nakkushaiguste spetsialist on kohustatud teada, kes (teie kliinikus, mis meditsiinikeskuses) teie piirkonnas keskendub viirusliku hepatiidi ravile ja on kohustatud sind sinna saatma. See on kirjalik suund spetsiaalsel kujul, mitte soovitusena, mitte meditsiinikirjas olevas kirjas. Keeldumise korral saate seda pöörduda meditsiinilise asutuse peaarstile saadetud kirjaliku avaldusega.

Selle suuna ja esialgse uurimise tulemustega lähete selle piirkondkonnakeskusse (näiteks Moskvas on Volokolamskoje maanteel asuv esimene kliiniliste nakkushaiguste hepatotsenter). Vajadusel antakse teile täiendavaid terviseuuringuid (mõni vereanalüüside selgitus, biopsia või maksa elastograafia, hinnatakse C-hepatiidi viiruse võimalikke ekstrahepaatoreid jne).

Põhiliste piirkondlike hepatoloogiakeskuste, kliinikute, nakkushaiguste haiglate Alresa ja telefoninumbrid on toodud meie veebisaidi jaotises "Kliinikud".

Pärast hepatiidi probleemi selgitamist ja võimalike kaasuvate kõrvaltoimete staatuse tuvastamist annab arst (tavaliselt) arstiga nõu lõpliku otsuse teie HTP vajaduse ja kiireloomulisuse kohta. Võibolla isegi ravirežiimi täiustamisega. Ja sel juhul räägime me kindlasti ravimisest MLA raames. Ie - tasuta ravi kohta.

See on tähtis! Iga konkreetse eksami või analüüsi määramise korral küsige oma arstilt, kas see menetlus kuulub kohustusliku ravikindlustuse (MHI) arvele? Kui ei, siis miks see pole kaetud ja kus saate selle probleemi selgitada. Sageli peidavad arstid erinevate meditsiiniteenuste tasuta kättesaamise võimalust, viidates bürokraatiale, vajadusele koguda erinevaid tunnistusi, kirjutada mõnda avaldust, raskusi rahastamisega, mõningaid suletud keelde jne.

Kuid teie raha kulutatakse ja teie otsustada, kas te kardate bürokraatiat ja kas olete mures nende sisemise keelu pärast. Miks mitte kirjutada paar taotlust, kui sulle pääsete paar tuhat rublit, saada tasuta analüüsi või mingi instrumentaalse eksamiga viiteid?

Reeglina on OMSi fondist kaetud kõik vajalikud instrumendilised ja instrumentaalsed uuringud, vereanalüüsid jne, mida arst läbi viitab diagnoosi selgitamiseks ja kogu haiguspildi avastamiseks. Arst võib teile soovitada midagi mitte-standardset või SUPERstandardit - siis ise, kaalute oma rahalisi vahendeid, nõustute sellise uuringu või keeldute sellest.

Lõpuks, kui vaja, võite alati arsti sõnu kontrollida lihtsa kõnega oma piirkondlikule fondile OMS. Seal on terved osakonnad, et "kaitsta" meie huve koos teiega.

Väike märkus. Lisaks regionaalsetele hepatoloogiakeskustele (kliinikud) on olemas ka föderaalmeditsiinis keskus, mis tegeleb viirusliku hepatiidi raviga. Nad asuvad riigi suurimates linnades (Moskvas, Peterburis...) ja nõustuvad ka kodanikud igast riigist nurgas uurimiseks ja raviks. See ei garanteeri teile ravivaid ravimeid. Siiski antakse kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistide tasuta arstiabi. Ja see, peaaegu täielik kirjaoskamatuse tingimustes (kahjuks on see nii!) Meie kliinikutes nakkushaiguste harjutamine on palju väärt.

Tasuta viirusevastased ravimid sotsiaalabi raames teatud elanikkonnarühmadele

See võimalus, hinnates meie saidi kogemusi, on reaalne küllaltki laiale hepatiidi grupile. Hüvede monetiseerimise seadus määratleb järgmisi kodanike sotsiaalseid kategooriaid, kes vajavad riiklikku toetust:

 1. sõja invaliidid;
 2. Suure Isamaasõja osalejad;
 3. sõjaveteranid föderaalseaduse "On veteranid" artikli 3 lõike 1 punktides 1-4 nimetatud isikute hulgast
 4. Sõjaväelased, kes teenisid sõjaväeosades, institutsioonides, sõjalistes haridusasutustes, mis ei olnud aktiivse armee osaks, alates 22. juunist 1941 kuni 3. septembrini 1945 vähemalt kuus kuud, andsid sõjaväelased NSV Liidu ordumeid või medalid teenistuseks kindlaksmääratud ajavahemik;
 5. isikutele, kellele on antud märge "Venustatud Leningradi elanikele";
 6. isikud, kes töötasid Suure Isamaasõja ajal õhukaitsesüsteemide, kohaliku õhukaitse, rajatiste, mereväebaaside, lennuväljade ja muude operatsioonipiirkondade tagumiste piiride sõjaliste rajatiste ehitamiseks, tegutsevate laevastike tegevuspiirkonnad, raua ja maantee esiservadel teed, samuti teistes riikides asuvates teistes riikides asuvates Teise maailmasõja alguses interneeritud transpordilaevade laevade meeskonnaliikmed;
 7. surnud (surnud) sõjaväelaste perekonnaliikmed, Suure Isamaasõja võitlejad ja võitlevad veteranid, II maailmasõjas hukkunud isikute seas isikud ja ennetuskaitsetõrjekaitseministeeriumid ning haiglate ja haiglate surnud töötajate perekondade liikmed Leningrad;
 8. puuetega inimesed;
 9. puuetega lapsed.

Samas seaduses sätestatakse neile sotsiaalteenuste kogum:

 1. täiendav tasuta arstiabi, sealhulgas vajalike ravimite pakkumine vastavalt arsti ettekirjutustele (parameditsiiniline), säte, kui on olemas meditsiinilisi tõendeid, kohustusliku sotsiaalkindlustuse seaduse alusel sooritatud sanatoorsete abinõude kupongid;
 2. linnalähisega raudteetranspordi vaba liikumine, kaugliinide transportimine töötlemiskohta ja tagasi.

Ravimite nimekirja ning sanatoorsete abiorgaaside asutuste nimekirja, kellele on väljastatud kupongid, kiidab heaks föderaalne täidesaatev organ, kes tegeleb tervishoiu ja sotsiaalse arengu valdkonnas riikliku poliitika ja regulatiivse õigusliku reguleerimise arendamisega.

Seega on selle väga föderaalse asutuse poolt käesolevas nimekirjas olemas vajalikud olemasolevad HTP standardid (interferoonid, peginterferoonid, ribaviriin).
Seda on vaja ainult ülalnimetatud kodanike sotsiaalsete kategooriate juurde pääseda.

Viirusliku hepatiidiga patsientide kõige realistlikum kategooria on puue.

See on oluline teada. Viirusevastased ravimid on kättesaadavad ükskõik milliste haiguste puhul, milliste kriteeriumide alusel olete määratud puude alusel. Ja see on tõsi, puue eeldab, et isikul on piiratud võimalused ja vajab erinevat laadi abi. Kaasa arvatud tema tervise säilitamise finantskulud.

Puuetega inimeste seisundi saamine on eraldi vestlus. Pea meeles peate, et puuetega inimene on sotsiaalne staatus, mis võimaldab teil elada ja nautida tsiviliseeritud ühiskonna kõiki eeliseid võrdsetel alustel tervislike inimestega. See ei kahjusta kuju ega otseselt inimese isiksust, see on ebaõigluse korrektsioon, õiguste võrdlemine tsivilisatsiooni paljude eelistega, sealhulgas nende haiguste ravi.

Kui olete saanud puudega isiku staatuse ja olete välja andnud kõik vajalikud dokumendid kontoris ja pensionifondi, minge oma kliinikusse ja pöörduge nakkushaiguste spetsialisti poole, et määrata HTP, kasutades täiendavaid narkomaaniaprogramme (DLO) vajalike viirusevastaste ravimitega. Võimalik, et nakkushaiguste spetsialist ei võta endale sellist vastutust ega lase end eirata suurelt koordineerimisringkonnast, vaid juba mainitud piirkondlikku hepatotsenterit. See ei ole hirmutav. Vaba ravi määramine - aja küsimus ja hoolsus.

See on tähtis! Kui registreerite oma invaliidsuse pensionifondi või kogukonnas, ei arva isegi, et keeldub täiendava ravitoetuse andmisest, mida mõned inimesed väidavad mõnikord mõnele väikesele rahasummale. Võida penniga ja kaotate võimaluse saada tasuta viirusevastaseid ravimeid sadadele tuhandeid rubla.

Föderaalse kohustusliku ravikindlustuse fondi poolt omakorda valitakse vabade narkootikumide pakkujad konkurentsi alusel ja hüvitab aasta lõpus nende tarnete kulud.

Kodanikud, kes ei soovi programmis osaleda ja kes keelduvad sotsiaalteenuste komplektist, võivad saada raha vahetult ja osta ise ravimeid.

Nn igakuine sularahamakse (EDV) puuetega inimestele 2014. aastal on:

 • I rühma isikud - 2832,41 rubla;
 • Puudega II rühm - 2 123,92 rubla;
 • III rühma puuetega inimesed - 1 700,23 rubla;
 • Puuetega lapsed - 2022,78 rubla;
 • Kindlustatud puudega - 3 834,65 rubla;
 • Puuetega Tšernobõli tuumaelektrijaam - 2,022,78 rubla + EDV puuetega inimestele;

Kolmas võimalus saada tasuta ravi on osaleda uusimate ravimite CI-s.

See tee nõuab eesmärgi saavutamiseks piisavat püsivust - tasuta ravi saamine.

Kuidas leida kliiniku, kus hoitakse sarnaseid CI-sid ja kuidas seal sinna jõuda? Kogu maailmas on kavandatud ja käimasolevad kliinilised uuringud, sealhulgas Venemaal, online-teabeallikad.

Esimene on veebisait inglise keeles: http://clinicaltrials.gov/

Sellel saidil on võimalik eri kliiniliste uuringute järgi otsida vastavalt erinevatele kriteeriumidele. Näiteks on need tulemused saadud, taotledes kõiki avatud kliinilisi uuringuid C-hepatiidi kohta, mis on läbi viidud Venemaal:
http://clinicaltrials.gov/ct2/results?term=Russian+Federation+ hepatitis + crecr = Avatud

Konkreetse uuringu kirjelduse leiate meditsiinikeskustes-kliinikutes, kus seda tehakse, olenemata sellest, kas neid värvatakse, kontaktteavet CI juhtimise eest vastutavate isikute kohta selles keskuses ja muud kasulikku teavet. Lisaks sõltub see kõik teie mõistlikust algatusest ja vastumeelsusest.
Kirjutage, helistage, koputage uksed ja aknad... ja need avanevad teie jaoks!

Allsüsteemi kättesaadavus viiakse läbi jaotisest "Kodu" alajaotis "Lubatud kliiniliste uuringute register [RCT]".

Otsige kliinikuid, kus konkreetse ravimi CId on planeeritud või juba käimas, teada saada, kes värbavad vabatahtlikke, kes osalevad krediidiasutustes ja osalevad osalejatel! Siin ei ole reegleid ega juhiseid - ainult teie otsustavkus ja visadavus aitavad.

Loomulikult peab CI osalejate kaasamine olema vastavuses nende CI programmides sõnastatud viirusevastaste ravimite teatud CI osalejate (mis on eespool nimetatud saitidel) nõudeid. Eelkõige võivad olla viiruse genotüübi, inimese genotüübi, samaaegsete haiguste, soo ja vanuse jne piirangud.

Kliiniline uuring Patsiendi hotline

Alates 29. aprillist 2010 on Venemaa Kliiniliste Uurimisorganisatsioonide Liit (ACTO) kliinilistes uuringutes osalevatele patsientidele oma õigusi ja kohustusi täitnud "kuum liinil". Kõnede vastuvõtmine ja hooldamine toimub operaatoril, kellel on erialased teadmised kliiniliste uuringute osaliste õiguste ja kohustuste valdkonnas.

Vihjeliini number on 8 (916) 990 03 85. Tööaeg on esmaspäevast reedeni kella 9.00-18.00 (Moskva aeg).

Pange tähele, et ühendus ei anna nõu tervete vabatahtlike osalemise kohta kliinilistes uuringutes.

Assotsiatsioon on välja töötanud üksikasjalikud suunised kliiniliste uuringute leidmiseks teie piirkonnas.

Kuidas saavutada oma õiguste kasutamist?

Tõenäoliselt on tõenäoliselt palju võimalusi, kuidas kasutada oma õigust tasuta ravile. Kuid meie riigis on nii, et nende realiseerimiseks tuleb teha märkimisväärseid jõupingutusi. Ja see ei ole üldse tõsiasi, et tulemus on edukas.

Võimalike meetmete valikuvõimaluste loend on üsna ulatuslik. Kui te ei ole suutnud tavalist tasuta ravi saada (kliinikus on nakkushaiguste spetsialist piirkondlik hepatotsentre), siis peate koguma kõik eksamitulemused, seadmete, korralduste ja muude seaduste ümbritsemiseks ning tegeliku võitluseks oma õiguste eest: piirkondlikud ministeeriumid - tervishoiu- ja tervishoiu- ja tervishoiuteenuste vihjeliinid, MHI fondi kohalik filiaal, kohalikud, piirkondlikud ja föderaalsed eputatam, tervishoiuministeeriumi Venemaa föderaalse järelevalveasutuste prokuratuuri, ja nii edasi kuni presidendi administratsiooni (ta ei ole tagatud meie põhiseaduse vastavuse kinnitus kõik meie kodanikuõiguste?).

Ainult need, kes hakkavad tõepoolest oma õiguste vastu võitlema, võivad nende rakendamisest loota. Meie veebisaidil on palju näiteid sellest, kuidas inimesed said oma aktiivse eluviisiga vaba ravi.

Võimalused ravikulude hüvitamiseks

Kui te ikkagi ei suuda oma õigust vabale kohtlemisele mõista, proovige kuidagi hüvitada tekkinud rahalised kulud.

Mõnevõrra võimaldab see osa makstud maksudest tagastada. Vene Föderatsiooni õigusaktidega sätestatakse nn sotsiaalmaksu mahaarvamine. Eelkõige on üks selle sortidest ravi mahaarvamine, mis lubab teil aastas maksta kuni 15 600 rubla eest inimese kohta. Me võtame arvesse seda, et ravi saamiseks võib maksu maha arvata kahe kuni kolme kalendriaasta jooksul ning lisaks sellele võib seda välja anda mitte ainult kalli raviga patsiendile, vaid ka tema lähedastele sugulastele.

Madala sissetulekuga inimeste jaoks on ikkagi võimalus saada iga kuue kuu jooksul materiaalset abi sotsiaalkindlustusteenistuse kaudu, mis põhineb Vene Föderatsiooni 17. juuli 1999. aasta seadusel 178 "Riikliku sotsiaalabi kohta". Lisatasu suurus on tavaliselt väike 500-3000 rubla ulatuses. Mõnes piirkonnas aga maksti suuri summasid 20-30 tuhande rubla ulatuses. Kõik sõltub kontori ametnikest ja sellest, kui palju te neid veendate oma probleemide reaalsusest. Noh, selle abi saamine on põhimõtteliselt võimalik iga kuue kuu tagant.

Kuidas saada seda rahalist abi? Taotlejad nõustuvad kohtumisel elukohas, on vaja selgitada nende positsiooni vaesust. Kõigi piirkondade jaoks materiaalse abi vajavate kandidaatide valimise kriteeriumid on omaette. Üldjuhul käsitletakse perekondade taotlusi, kus sissetulek elaniku kohta on keskmiselt elatusmiinimumist madalam. Toetuse andmise otsus tehakse mitme nädala jooksul koosolekute koosolekul. Kui positiivset otsust sularahas ei väljastata: nende saamiseks peate pangas konto avama ja ootama ülekande.

Teine võimalus kulude osaliseks hüvitamiseks on saada töökohale ühekordne rahaline abi teie enda raviks või laste raviks. Selleks peate pöörduma haldus- või ametiühingute poole, kui üldse. Ühtsed eeskirjad ja määrused pole siin. Kõik sõltub teie halduses olevatest inimestest, teie ametiühingute ametnikest.

Mõnes sotsiaalfondis saab rahalist toetust või abi tasuta narkootikumide (mõnikord ravimitega alandatud hindadega) kaudu. Niisiis võis peaaegu iga C-hepatiidi põdeva patsiendi puhul korraga LIF-ile taotleda ravimi ribamidiili (kodune toodang ribaviriin) raviks tasuta kogu HTP täielikku ravi.

Kokkuvõtteks tahaksin pöörduda kõigi inimeste poole, kes on selle läbi juba läbinud. Kui teil on ülaltoodud probleemidest selgitusi, kas teil on mõni tõhus kogemus tasuta ravi saamiseks või vähemalt osaliselt ravikulude hüvitamine - jagage seda oma "kolleegidega" võitluses viirusliku hepatiidi vastu!

Hepatiit C ravikvoodid

Patsientidel, kes põevad maksa viiruslikku kahjustust ja ei suuda osta kalliseid ravimeid, antakse C-hepatiidi kvoodid. Raske haigusega on väga raske toime tulla ilma piisavalt raha, mistõttu valitsus püüab patsiente aidata, andes neile õiguse tasuta ravikuurile. Hüvitiste saamiseks on vaja pöörduda spetsiaalse komisjoni poole õigeaegselt ja läbida asjakohane kontroll.

Kas vaba patoloogiline ravi on võimalik?

C-hepatiiti iseloomustab asjaolu, et see on altid kiirele arengule ilma igasuguste väljendunud tunnusteta. Inimesed, kes on nakatunud, ei pruugi olla ohtliku haiguse olemasolust pikka aega teadlikud. Sageli nähakse haiguse ilminguid kui külmetuse sümptomeid, mis aitab kaasa haiguse edasisele arengule. Kui patoloogia areneb kiiresti, seisab patsient kooma, samas pole muid sümptomeid.

Viirusevastase ravi läbimine nõuab olulisi rahalisi kulutusi, eriti välismaiste ravimite kasutamisel, mis on enamikul patsientidel võimatu.

Ravimite kõrge hinna tõttu on välja töötatud riiklik programm C-hepatiidi raviks, mis võimaldab teatud patsientide gruppidel patoloogiat lahendada, ilma et ravimeid oma raha eest.

Tasuta ravi saamiseks on mitmeid võimalusi.

Sellest haigusest saad vabaneda:

 1. Erinevate tasemete eelarvete otsene vahend viirusliku hepatiidi vastu võitlemiseks.
 2. Raviprogramm, mida pakub teatud elanikkonnakihtide riiklik programm.
 3. Osalemine viirusevastase ravimi uurimisel, mida viivad läbi farmakoloogilised ettevõtted.
 4. Tervisekindlustuse programm. Teisisõnu hüvitab ravikulud kindlustusselts.
 5. Kohalike õigusaktidega ettenähtud hüvitised teatavates piirkondades.

Kuid kvootide saamisel on oma nõtkus. Hoolimata vabade valitsuse programmide olemasolust ja viirusliku maksakahjustuse tasuta ravist ei ole ühtegi föderaalset programmi. Samuti on vaja luua ühtne õiguslik raamistik.

Seega, samas kui patsiendid saavad kasutada mitmesuguseid piirkondlikke riiklikke programme, peavad nad jõupingutusi oma osavõtjaks saama.

C-hepatiit-interferoonravi on üha populaarsemaks muutunud. Selle läbimiseks ei saa teha ilma spetsialisti poole pöördumata.

Piirkonna hepatoloogiakeskuse ravi vajab:

 • konsulteerimine nakkushaiguste spetsialistiga (tema puudumisel võite pöörduda terapeudi poole);
 • vajalike katsete läbiviimine;
 • esmase diagnoosi kinnitus;
 • juhiste saamine.

Järgmine etapp on uurimine keskuses, mille rolli võivad teha ka nakkushaiglad. On vaja olla valmis, et peate mõne analüüsi eest tasuma, seetõttu on soovitatav seda küsimust eelnevalt selgitada.

Kui riigi tasemel arstiabi pole kättesaadav, on võimalus hüvitist saada. See on ravikulude maksuvähendus, mis võimaldab teil tagasi tuua mõned rahalised vahendid, mida kulutati tõsise haiguse vastu võitlemiseks.

Kellele on saadaval vaba ravi.

Programm, mis on loodud hepatiit C vabaks raviks, on huvitatud kõigist samalaadse patoloogiaga patsientidest. Kahjuks ei saa igaüks ära kasutada olemasolevaid võimalusi.

Kes on C-hepatiidi raviks mõeldud kvoot?

Vastavalt kehtestatud eeskirjadele kannatavad patsiendid:

 • 3. või 4. astme fibroos;
 • patogeeni kõrge aktiivsus (maksa parameetrid).

Siiski ravitakse patsiente ainult neil juhtudel, kui ei ole vastunäidustusi.

Nende nimekiri on esitatud:

 • lapseootel ja rinnaga toitmine;
 • vaimsed häired (raske depressioon, suitsiidimõju esinemine).

Diabeetikud ja hüpertensiivsed patsiendid peavad silmaarsti järeldusi tegema.

Kui patsiendil esineb fibroosi esialgne staadium, ei saa neid ravida riiklike vahendite arvelt. Kuigi programm pakub tasuta arstiabi fibroosi kiireks arenguks.

Igal aastal muutub olukord järk-järgult, mis võimaldab enamatel inimestel otsida ravimeid ilma märkimisväärsete summadeta narkootikume.

Tasuta ravimite saamine on võimalik, kui teil on C-hepatiidi all kannatavate patsientide andmebaas, mis kuulub iga piirkonna haiglatele. Fondid on spetsiaalselt eraldatud patoloogia vastu võitlemiseks. Seega, kui patsient kontrollib arsti pidevalt ja kinnitab oma diagnoosi, on tal võimalus osaleda riiklikus programmis.

Ravivõimalused programmi "Tervis" all

Hepatiidi manifestatsioonide tõhus kõrvaldamine hõlmab kallite ravimite kasutamist. Loomulikult ei saa igaüks sellist ravi endale lubada. Seepärast luuakse asjakohased programmid, mille kaudu saavad patsiendid kauaoodatud arstiabi.

Riiklik projekt "Tervis" on üks kõige ambitsioonikamaid programme, mis hõlmasid enam kui 30 Vene Föderatsiooni piirkonda.

Üksikasjalik teave projekti kohta on saadaval Vene Föderatsiooni tervishoiuministeeriumi ametlikul veebisaidil. Teine võimalus on pöörduda kohaliku tervishoiu osakonna poole.

Programm ei ole kättesaadav kõikidele patsientidele, kellel on krooniline viirusnakkus.

Hepatiidi raviks loodud terviseprojekt aitab:

 • teatud vanusekategooria patsiendid - 18-65-aastased;
 • HBV-DNA ja HCV-RNA manulusel veres (RNA - ribonukleiinhape - C-hepatiidi viirust saab tuvastada kontsentratsiooniga, mis jääb allapoole lineaarsest kontsentratsioonivahemikust alumist läve);
 • maksafibroosi diagnoosimisel, mis on F2 ja üle selle staadiumis (analüüs tuleks teha mitte varem kui üks aasta enne ravi läbimist).

Patsiendil ei tohiks olla vastunäidustusi viirusevastaste ravimitega.

Samuti pole ravi lubatud:

 • naised positsioonis ja imetamine;
 • patsiendid, kellel on anamneesis depressioon ja suitsiidikatsed.

Kui diagnoositakse diabeet või hüpertensioon patsientidel, peavad nad läbima optiliste elundite uurimise.

Projektis osalejaks saamiseks peate täitma mitmeid tingimusi:

 1. Te peaksite kohtuma nakkushaigustega. Kui piirkonna kliinikus sellist spetsialisti pole, võite pöörduda terapeudi poole. Esmaseks diagnoosiks on vajalik arsti visiit.
 2. Arst peab läbi viima testid, mille järel ta peab eksamite järgmise etapi jaoks välja kirjutama hepatoloogiakeskusele suunamise.

Kui keskus keeldub patsiendi vastuvõtmisest, on tal õigus esitada kaebus tervishoiuministeeriumile. Ainult komisjon võib teha lõpliku otsuse selle kohta, kas patsient tuleb ravile vastu võtta või mitte.

Patsiendid on huvitatud sellest, milliseid ravimeid raviks kasutatakse. Teraapiat kasutatakse tavaliselt interferooni ja ribaviriini manustamiseks 48 nädala jooksul. Mõnikord võib olla ette nähtud ravimeid, millel on otsene viirusevastane toime. Ravi ei välistata ilma interferoonita.

Riiklike programmide alusel läbiviidav ravi on suunatud:

 • patogeeni aktiivsuse pärssimine;
 • viiruse hävitamine.

Patsiendid, kellel tehakse iga-aastast ravi viirusevastaste ravimitega, tuleb valmistada ette, et kasutatavad ravimid võivad põhjustada kõrvaltoimeid.

Eelkõige esineb:

 • peavalud;
 • iiveldus;
 • depressiivne seisund;
 • väsimus.

Praegu eraldab riik palju rohkem vahendeid ravimite ostmiseks, millel on otsene viirusevastane toime. Seega saavad patsiendid tõenäolisemalt tõhusa ravi. Tehakse kõik võimaliku, et C-hepatiidi põdevad patsiendid saaksid paremini ravida.

Arstid hoiatavad alati vajaduse kohta õigeaegselt uurida, mis on eriti oluline maksa viiruse kahjustuse korral. Mida kaugemale haigus areneb, seda raskem on sellega toime tulla ja seda rohkem raha vajate. Kuna mitte kõik patsiendid ei saa osaleda riiklikes programmides, mis pakuvad tasuta ravi, tuleb tähelepanu pöörata oma tervisele ja õigeaegselt reageerida nende heaolu negatiivsetele muutustele.

C-hepatiit - millised on kasu, valitsuse programmid, ravi?

Tundub olevat üldiselt see juhtum. C-hepatiidi patsientide jaoks on olemas valitsuse programmid, st programmid, näiteks uurimisprogrammid, mis käsitlevad teie haigust mõne konkreetse ravimiga ja enamasti üsna uut. Võite programmi saada, kuid see on raske. Siis sa ei jõua kuupäevadeni, see tähendab vanusepiirangud, siis midagi muud. Sellistest programmidest (kus, millal jne) saate oma arstilt teada saada.

Hepatiit C patsientide jaoks ei ole kasu. Ravimite, kommunaalmajanduste, transpordi ja nii edasi. Kahjuks mitte. Ravimid on kallid, kursused on pikad ja elukestvad. Samal ajal on C-hepatiidi all kannatav inimene tegelikult puudega inimene.

Hepatiit C on tõsine haigus. Sarnane AIDS-i ja onkoloogiaga.

Ligikaudu 90% haigestunud täiskasvanutest ja 20% lastest surevad. Surm tekib tsirroosist ja maksavähist. Nagu võib näha protsentides, on lastel ravivõimalused palju suuremad. Mida vanem inimene, seda madalam on võimalused.

Infektsiooni allikaks on aktiivse hepatiit C-ga patsiendid, samuti viirusega kaasatud latentsed patsiendid.

Infektsiooni mehhanism on ainult nakatunud veri ja selle komponendid. Hepatiidi C ülekandmise peamised viisid on vereülekanded haiglas, juuksuri maniküür, hambaravi, läbitorkamine, tätoveeringud ja + kõik olukorrad, kus võib esineda vere-kontakti (võib nakatuda haige isikult, näiteks sünnitades ilma kaitsekindadeta või õnnetusjuhtumiga varustamata kaitsekindad - verejooks, avatud vigastus jne, kuna käte peaaegu alati on mikroketikad nahas naelte, jäsemete, kriimustuste lähedal). Kuid seksuaalse kontakti kaudu nakatumine on statistiliselt minimaalne risk. 20% juhtudest ei ole võimalik tuvastada viiruse päritolu. Infektsiooni hetkest võib haigus esimestest sümptomitest võtta 2 kuni 26 nädalat. Kuid on ka ägenenud haigus.

Enamikel juhtudel on oluline teada haiguse ilmnemise nakatumise ajal ja inimest mitu aastat (mõnikord aastakümneid!). Ei kahtlustata, et ta on haige, kuid samal ajal on nakkuse allikas. Tavaliselt õpivad nad oma diagnoosi juhuslikult, olles läbinud tavalise vereanalüüsi kliinikus elukohas.

Mis on ravi? Eluaegne ravi - nii rääkida, kuni taastumiseni või kuni surmani.

Mida uuem ravim, seda kallim see on. Ravikulud võivad sõltuvalt uimastidest ulatuda kuni 1-1,5 tuhandeni dollarit kuus.

Kuna ravimeid ei ole riigi kasuks, ei ole vaja valida. Mis on teie isiklik rahakott, on selline ravi teile kättesaadav. Mõnes mõttes võime öelda, et see on täpselt nii, kui saate "osta tervist" raha eest. Noh, või vähemalt "väike" tervis. Ja pikendage elu ja selle kvaliteeti. Kes selle probleemiga silmitsi seisab, teab esmalt, et mõnikord on vaja müüa kogu pere "ülejääk" - autod, villad, aiad ja isegi korterid - kellel on midagi - osta ravimeid.

Arvatakse, et uusimad ravimid on efektiivsemad, kuid paljud arstid ei soovita neile liiga palju lootusi panna ja öelda, et "vana" tähendab, et pole nii halb kui võite arvata. Sellest hoolimata on statistilised andmed järgmised: standardse ravi tõhusus ei ületa 50-80%, seetõttu arendatakse aktiivselt välja uued ravimid ja ravirežiimid. Uusimad uimastid, uued ravimid (vastavalt 2013. aasta mai kliiniliste uuringute tulemustele) saavutavad 90-95% efektiivsuse.

Seega, hoolimata arstide nõuandest, on patsient ja tema perekond, kes peab viivitamatult välja selgitama kõik ja pritsima palju teavet, et leida parim ravivõimalus ja selle maksumus.

Hepatiidi C eelised

Meditsiinilis-sotsiaalsed teadmised

Invaliidsus kraadi ei juhtu. Puuetega on 3 rühma: esimene - kõige tõsisemad (tavaliselt voodikohaga patsientidel), 2. ja 3. (kõige "kerge"). Seal oli (ja seal on) piiratud töövõime taset, kuid nüüd ei ole need eriti olulised, sest puudepensioni suurus ei sõltu praegu neist (nagu hiljuti), vaid puude (mõnikord ka puude põhjusel) poolest.

Iga invaliidsusena tunnistatud patsiendi ja invaliidsusgrupi tunnistuse alusel väljastatakse intellektuaalomandi õigused (individuaalne puuetega inimeste rehabilitatsiooniprogramm), millel on meditsiiniline taastusravi, mis sisaldab patsiendi tervisele vajalikke ravimeid (tavaliselt ainult ravimi rühmad, mitte nende spetsiifilised pealkirjad). On olemas nimekiri ravimitest, mida arstid saavad välja kirjutada patsientidele tasuta retseptide, kuid ainult juhul, kui neid patsiente tunnustatakse puudega. Paljude haiguste korral saavad patsiendid tasuta retsepti alusel ravimeid olenemata sellest, kas neil on puuete rühmas (näiteks suhkurtõvega insuliin), kuid kui patsient on tunnistatud puudega, siis on nende ravimite loend, mida saab tasuta saada, palju rohkem.

Ma ei tea, kuidas seda summat, kuid üldiselt on vabade ravimite kokkuhoid (juhul, kui teid tunnustatakse puudega), on märkimisväärne, lisaks puuetega inimeste grupi igakuisele pensionile, hüvitistele kommunaalteenuste eest jne.

Arvan, et on mõistlik kuulata oma arsti nõuannet - noh, kui muidugi pole te oligarh.

Oma kogemusest võin öelda, et mitte kõiki hepatiidi põdevaid patsiente ei tunnustata puuetega inimestena (hoolimata arstide kinnitustest, kes mõnikord võivad eksikombel ennustada teatud patsiendi puude kindlakstegemise võimalust). Tõsi, selliseid vereteenuseid osutavatel arstidel ei ole väga sagedased, kuid peaaegu alati on neid väga valusalt tajunud patsiendid, kes on juba "kallutatud" puudeid ja negatiivselt tajuvad keeldumist seda kehtestada.

Otsust tunnistada patsient puuetega teeks ITU büroo meditsiinieksperdid ning arstid saavad selles küsimuses väljendada oma esialgset arvamust.

Tänu ITU-le ja tervisele!

C-hepatiit - millised on kasu, valitsuse programmid, ravi?

Tundub olevat üldiselt see juhtum. C-hepatiidi patsientide jaoks on olemas valitsuse programmid, st programmid, näiteks uurimisprogrammid, mis käsitlevad teie haigust mõne konkreetse ravimiga ja enamasti üsna uut. Võite programmi saada, kuid see on raske. Siis sa ei jõua kuupäevadeni, see tähendab vanusepiirangud, siis midagi muud. Sellistest programmidest (kus, millal jne) saate oma arstilt teada saada.

Hepatiit C patsientide jaoks ei ole kasu. Ravimite, kommunaalmajanduste, transpordi ja nii edasi. Kahjuks mitte. Ravimid on kallid, kursused on pikad ja elukestvad. Samal ajal on C-hepatiidi all kannatav inimene tegelikult puudega inimene.

Hepatiit C on tõsine haigus. Sarnane AIDS-i ja onkoloogiaga.

Ligikaudu 90% haigestunud täiskasvanutest ja 20% lastest surevad. Surm tekib tsirroosist ja maksavähist. Nagu võib näha protsentides, on lastel ravivõimalused palju suuremad. Mida vanem inimene, seda madalam on võimalused.

Infektsiooni allikaks on aktiivse hepatiit C-ga patsiendid, samuti viirusega kaasatud latentsed patsiendid.

Infektsiooni mehhanism on ainult nakatunud veri ja selle komponendid. Hepatiit C ülekandumise peamised teed on haiglas vereülekanded, juuksuri maniküür, hambaravi, läbitorkamine, tätoveeringud ja + kõik olukorrad, kus võib tekkida vere-vere kokkupuude (võite haigestunud inimese nakatuda näiteks sünnita ilma kaitsekindadeta või ilma kaitsekindadeta, aitamine õnnetusjuhtumina - verejooks, avatud vigastus jne, sest käed peaaegu alati sisaldavad mikroketikleid nahas, küünte, kriimustuste lähedal). Kuid seksuaalse kontakti kaudu nakatumine on statistiliselt minimaalne risk. 20% juhtudest ei ole võimalik tuvastada viiruse päritolu. Infektsiooni hetkest kuni haiguse esimese sümptoomini võib see kesta 2 kuni 26 nädalat. Kuid on ka ägenenud haigus.

Enamikel juhtudel on oluline teada haiguse ilmnemise nakatumise ajal ja inimest mitu aastat (mõnikord aastakümneid!). Ei kahtlustata, et ta on haige, kuid samal ajal on nakkuse allikas. Tavaliselt õpivad nad oma diagnoosi juhuslikult, olles läbinud tavalise vereanalüüsi kliinikus elukohas.

Mis on ravi? Eluaegne ravi - nii rääkida, kuni taastumiseni või kuni surmani.

Mida uuem ravim, seda kallim see on. Ravikulud võivad sõltuvalt uimastidest ulatuda kuni 1-1,5 tuhandeni dollarit kuus.

Kuna ravimeid ei ole riigi kasuks, ei ole vaja valida. Mis on teie isiklik rahakott, on selline ravi teile kättesaadav. Mõnes mõttes võime öelda, et see on täpselt nii, kui saate tervist raha eest osta. Noh, või vähemalt mõni tervis. Ja pikendage elu ja selle kvaliteeti. Kes selle probleemiga silmitsi seisab, teab esmalt, et mõnikord on vaja müüa kogu pere ülejääk - autod, villad, aiad ja isegi korterid - kellel on midagi - osta ravimeid.

Arvatakse, et uusimad ravimid on tõhusamad, kuid paljud arstid ei soovita neile liiga palju lootusi panna ja öelda, et vanad ravimid pole üldse nii halvad kui võite arvata. Sellest hoolimata on statistilised andmed järgmised: standardse ravi tõhusus ei ületa 50-80%, seetõttu arendatakse aktiivselt välja uued ravimid ja ravirežiimid. Uusimad uimastid, uued ravimid (vastavalt 2013. aasta mai kliiniliste uuringute tulemustele) saavutavad 90-95% efektiivsuse.

Seega, hoolimata arstide nõuandest, on patsient ja tema perekond, kes peab viivitamatult välja selgitama kõik ja pritsima palju teavet, et leida parim ravivõimalus ja selle maksumus.

"Hepatiit C ravi on nii palju, et seda on lihtsam surra!"

Mõni aasta tagasi püüdis valitsus toetada inimesi, kellel oli hepatiit C. Aga 2009. aastal vähendas ministrite nõukogu välja hüvitiste ostetud ravimite nimekirja [kuidas nakatuda]

Igal aastal sureb maailma hepatiidi viirustest umbes miljon inimest. Ja viirusevastane ravi, mis võimaldab teil haigust peatada, maksab palju raha. "Komsomolskaja pravda" püüdis välja mõelda, kuidas elada "õrna tapjana" - nimega see salakaval haigus.

Mida teeksite, kui avastad, et teil on hepatiit C. Kas te otsustate ravida ja annaksite 300 dollarit nädalas ühe viirusevastase ravimi laskmise eest? Ja nii terve aasta... Kas avaneksite heategevuskonto, kes palub abi? Kas soovite registreeruda ametnikega kohtumiseks?

Paar aastat tagasi üritas riik toetada C-hepatiidi inimesi: 2007. aastal andis ministrite nõukogu määrus neile õiguse saada hüvitisi uimastite ostmisel. 2009. aasta oktoobris vähendas ministrite nõukogu soodustuste jaoks ostetud ravimite nimekirja. See mõjutas otseselt C-hepatiidi viirusega nakatunud inimesi.

"Ma veetsin kõik, mis mul raviks oli"

Igor on nüüd vaid neljakümne aastane. Ta sai teada, et tal on hepatiit C, kui ta oli 2009. aastal täiesti teises haiglas.

- Selgus, et olen üsna tugeva viiruse kandja. Tol ajal oli vere viirus üle 3 miljoni koopia. See on palju, - ütleb Igor. "Ma arvan, et infektsioon oleks võinud juhtuda aastal 1994, mil mulle anti vereülekanne." Siis ei olnud meditsiiniliste asutuste kontroll nii tõsine, nagu see on praegu.

Hepatiit C juhtude standardne ajalugu: haigus võib elada organismis juba aastaid ja ei ilmu ennast. Ja kui diagnoos on avastatud (sageli juhuslikult), on väga raske kindlaks teha ja tõestada infektsiooni juhtumist...

- Esimesed kaks kaadrit tehti mulle vabade nakkushaiguste arstide jaoks selles keerulises olukorras, kes üritavad teha patsiendi jaoks kõik võimaliku, ütleb mees. - veel 8 miljonit õnnestus koguda heategevuskontoga. Siis teda raviti tema raha eest. Tulemuseks on - viimased testid ei salvestanud viiruse koopiaid veres. Nüüd on viimane etapp, otsustasin osta narkootikume odavamalt. See muidugi ei ole 300 dollarit nädalas, vaid ka kallis. Ma võtan laenu või otsin lisaraha...

Igor püüdis mõista, miks haige ise kannab ravi koormust. Ma läksin kontorisse, kirjutasin kirju. Kuid tervishoiuministeeriumile ja esindajatekojale esitatud kaebused ei andnud tulemusi.

- Punkt, ilmselt, on see, et ravi on väga kallis ja haigus jääb tähelepanuta, - ütleb Igor. - Selle haiguse tagajärgede tõttu surema vaikselt.

... Svetlana oli diagnoositud hepatiit C ainult eelmise aasta suvel, kuigi ta hakkas ilmnema ilmsed terviseprobleemid palju varem. Proovin välja selgitada, kus nakkus võib tuleneda, läks mu mälu läbi kogu oma elu. Üheaastase vereülekanne? Keisareen, mis tegi 17 aastat tagasi? Regulaarsed visiidid hambaarsti juurde?

Nakkushaiguste haiglas rääkis arst, kuidas ravida. Olles õppinud ravi maksumust, arvas Svetlana: oleks lihtsam surra...

- Mu abikaasa ja 17-aastane tütar elavad hostelis. Lihtsalt hakkasin laenu maksma ehitatava korteri eest - 1 miljon kuus. Samuti on vanaisa ja eakam ema, kes vajavad hoolt. Alates minu diagnoosimisest on möödunud aasta, kuid ma ei alustanud sellist ravi. Ja arstide sõnul muutub tervislik seisund üha tõsisemaks. Jääb vaid heategevuskonto avamine... Kardan seda abitu ja üksildust.

"Lastele on jäänud vaid teatada meetmetest"

Olga Tarasova on vabariikliku avaliku ühingu "Laste tervis" juht 15 aastat.

- Nüüd on hepatiidi annetatud veri kontrollimine ebamugavalt karmim, viiakse läbi vaktsineerimist, spetsialiseerunud keskused töötavad, - ütleb Olga. - Omalt poolt saavutasime ka tulemused. Sihtasutus leidis vahendid 15-le Moskvas lastele maksa siirdamiseks, paljud on heastunud annetuste abil. Kuid me peame matma - mõnikord polnud meil raha leidmiseks piisavalt aega... Nüüd on meilt pöördunud poole ja vanuse poisi vanemad, kellel juba on maksa tsirroos. Ma ei tea, mis edaspidi juhtub.

Liidust abi saades umbes 230 inimest. Ligikaudu pooled neist on haavatud hepatiit C-ga.

- Me peame lihtsalt teatama rahakäivituskampaaniadest, "ütleb Olga. - Samal ajal üritame olukorda diagnostikaga mõjutada - koos kogenud arstidega anname loenguid väikelinnades. Me suutsime leida osa vahenditest spetsiaalse varustuse ostmiseks - nüüd ei pea te diagnoosi tegemiseks valulikku punktsiooni tegema. Minu arvates peaks riik vähemalt mingil viisil aitama lastel "õrna tapja" käest välja pääseda. On võimatu jätta lootust neile, kes alles hakkavad elama.

Kuidas ravitakse C-hepatiidi?

Et teada saada, millised on need, kellel on diagnoositud "hepatiit C", võib loota, et me külastasime Minski linna nakkushaiguste haigla ja viirusliku hepatiidi nõustamiskeskust, kes töötas selle baasil.

- Kõiki diagnoosi saavaid patsiente jälgitakse ja uuritakse nakkushaiguste büroos kohalikes polikliinikus, ütleb Pattiana Baryash, konsultatsiooniministeeriumi osakonna juhataja. - Kui viirusevastase ravi või haiguse ägenemise kohta on viiteid, suunatakse patsiente nakkushaiguste haiglate nõustamiskliinikusse. Niipea kui patsient saab meiega registreerituks, on kõik testid ja konsultatsioonid talle tasuta. Tasuta konsultatsiooni meie spetsialistidega saab kliinikute suunas.

Kui patsiendil on vaja viirusevastast ravi ja vastunäidustusi ei ole, viiakse ta haiglasse nakkushaiguste haigla hepatoloogia osakonda. Spetsialistid teevad lõpliku otsuse ravi määramise kohta. Haiglas saab patsient kõike, mida ta vajab riigi kulul. Paar nädalat hiljem vabastatakse ta haiglas, on registreeritud konsultatsioonimagistraaliametis, seda jälgitakse igakuiselt. Sellest ajast alates jääb ravimite maksumus tema õlgadele.

2010. aasta tulemuste kohaselt registreeriti nakkushaiguste haigla nõustamiskliinikus 2841 inimest diagnoosiga "Hepatiit C". Igal aastal suureneb see arv umbes 200 inimese võrra. Samal ajal, võttes arvesse - hoolimata ravitulemustest - keegi ei eemaldata, patsiendid jälgivad tervist keskmiselt iga kuue kuu tagant.

- Meditsiinilist abi antud juhul antakse õigel rahvusvahelisel tasandil. Ekspert märkis, et ülemaailmne meditsiin ei tea teisi lähenemisi hepatiit C ravile.

- Paljud kurdavad, et haiguse diagnoos võib kesta mitu kuud. Pikk aeg, et leida raha raviks...

- Mis puutub uimastite rahastamisse, siis selle probleemi lahendamine ei sõltu arstidest. Ma ei saa kommenteerida piirkonna arstide tööd. Meie kontori puhul on eelregistreerimine kaks nädalat. Mõnedel juhtudel - näiteks rasedad naised - võtsime järjekorda. Ma tahan rõhutada: "hepatiit C" diagnoosiga elu ei lõpe seal. Ja mitte ainult sellepärast, et on olemas taastumise võimalused, vaid ka seetõttu, et ravi ei ole alati vajalik. See juhtub, et isegi nakatunud inimesed elavad sügavateks aastateks.

MP Viktor OVCHINNIKOV: "Esindajatekojas ei ole C-hepatiidi vastu arve"

- Agree, viirusliku hepatiidi probleem Valgevenes on kaugel esimesest. Kardiovaskulaarsüsteemi sama haigused, onkoloogia mitmel korral suuremad. Mul on raske otsustada, miks ravimeid C-hepatiidi raviks ei võetud hüvesid ostetud ravimite loetelust. Ma arvan, et suhteliselt kõrge hinnaga, nende tõhusus oli madal. Ja see tähendab, et see ei olnud parim viis eelarvevahendite investeerimiseks. Kõik, nagu alati, tõuseb raha vastu. Praegu meie komisjonis ei ole arveid, mis võiksid selle küsimusega tegeleda.

Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel on umbes 90 tuhat (1%) valgevenelastest nakatunud viirushepatiit C. Valgevene tervishoiuministeeriumi andmetel on kroonilise C-hepatiidi korral ambulantssuuruses umbes 10 000 inimest.

Hinnanguliselt on umbes 10% C-hepatiidi viirusega nakatunud isikutest võimalik immuunsüsteemi abil sõltumatult ravida. Teiste patsientide haigus muutub krooniliseks. Umbes 25% kroonilistest patsientidest võib tekkida tsirroos või maksavähk.

Kas mu vend annab tasuta ravimeid või kasu?

Karina Antropova Guru (3989) 4 aastat tagasi

Ei, nii palju kui ma tean

Scarlet palavik Sage (11435) 4 aastat tagasi

Ühtegi gruppi pole mingit kasu. Alas. Hepatiit C patsientidele ei anta tasuta ravimeid.

Selliste haiguste loendist, mille kohta narkootikume tasuta antakse, jäeti välja veel mitu punkti.

Natalia SHARAY - 11. detsember 2009

- Mul oli hiljuti diagnoositud hepatiit C minu kliinikus. nad ütlesid, et neid ravitakse haiglas, ja siis ma ostaksin ravimid oma kulul. Ma olen juba arvutanud, et kuu vaja 15 süsti 25000, pluss pillid (see on veel 120 - 180 tuhat). Mulle öeldi: ravi kestab aasta. Summa osutub üsna suureks, see pole igaüks seda endale lubada! - ütles Nikolai Aleksejevitš, lugeja, kes helistas toimetusele. - Kuid neid raviti tasuta! Mis on muutunud?

"Komsomolskaja pravda" avastas, et novembri lõpus jõustus valitsuse dekreedi uus versioon "Mõnes vabade ja soodusravimite küsimustes".

Krooniline viiruslik hepatiit C, lihasdüstroofia ja kaasasündinud ihtiüosid kustutati haiguste loendist, mille jaoks vabu ravimeid välja kirjutatakse.

Kuid loendisse lisati neerukahjustuse lõppjärk (kui nad juba mõtlesid tõsiselt siirdamise üle) ja immuunvastused pärast operatsiooni (esinevad näiteks pärast mao, soolestiku osa eemaldamist).

Valgevenes saab igal aastal umbes 2500 inimest C-hepatiidi. Lisaks on see arv ujuv - paljud nakatunud isegi ei kahtle nende haiguse suhtes. Neerukahjustuse lõppjärgu diagnoositakse igal aastal ligikaudu 2500 inimesel.

Kroonilise hepatiidi korral võib inimene elada. Kahjuks võib mitmete teadmata põhjustel haigus edasi areneda ja liikuda järgmisele staadiumile - maksa tsirroos. Sõltuvalt haiguse staadiumist ja raskusastmest ravitakse hepatiiti ambulatoorsetel alustel või haiglas (haiglas viibivad patsiendid tavaliselt umbes kaks nädalat, pärast seda viiakse need polikliinikele ambulatoorseks raviks).

Avatud rühm

Kasu II tüüpi diabeediga patsientidel

Kasu II tüüpi diabeediga patsientidel.

Diabeedi ravi on saavutatav. Uued vahendid kõige tõhusama haiguse leevendamiseks

Diabeet on äärmiselt riskantne kohutavate tulemustega. See tõsiselt kahjustab veresoonte süsteemi, veresoonte toimimist, mille tagajärjel kahjustab peaaegu kõiki inimorganeid. Silmad võivad olla tõsiselt kahjustatud (võrkkesta laguneb, tekib pimedus), neerud (neerupuudulikkus areneb), genitaalid (võib põhjustada seksuaalset impotentsust), närvisüsteem (väsimus, depressioon, ärrituvus). http://vk.com/dieta_pri_povyshennom_sahare_v_k

Kasu II tüüpi diabeediga patsientidel.

Lisaks põhjustab ülemäärane suhkur jalgade ja käte palpeerivuse vähenemist, gangreene (sh enne amputatsiooni), haavandeid ja inimkeha kaitsesüsteemi tõsist halvenemist. Patsient kannatab pidevalt viirushaigustest.

Diabeedi ravi on väga pikk aeg, mitte alati ohutult. Inimeste konkreetsel kategoorial on võimalus haigestuda:

- kes on ülekaalulised. Suhkurtõve vastuvõetavus ülekaaluga on üle 40%

- kellel on halvas pärilikkus. Kui üks vanematest on diabeediga haige, on häireseisundi oht umbes 30%, kui mõlemad on umbes 60%.

- pideva stressi tekkimine. Kui äkki te töötate lõputult, sageli muretsege - diabeedi oht on väga kõrge

- viirusinfektsiooniga

- rohkem kui kolmkümmend aastat vana. Mida vanem inimene, seda suurem on diabeedi tekke oht.

2. tüüpi diabeedihaigete kasu: hiljuti on ravimite valdkonnas tekkinud silmapaistev toode. Kliinilisi uuringuid on läbi viidud ligikaudu aasta. Neis osales aktiivselt üle tuhande patsiendi. Olulisi muutusi märkasid kõik patsiendid. Suhkurtõve krambid lõppesid 85% ulatuses, 47% patsientidest vabanesid täielikult haigusest, samal ajal kui ravimil puuduvad negatiivsed tulemused, on ravivastus väga kasulik kogu kehale.

Täna on diabeeti võimalik ravida loodusliku ravivahendiga.

Kasu 1. ja 2. tüüpi diabeediastmele

Suhkurtõvega patsientidele tuleb tasuta päästevahendeid pakkuda. Puuetega inimesed saavad täieliku hüvitise paketi. Diabeediga patsient võib keelduda sotsiaalpaketti ja saada rahalist hüvitist, kuid tavaliselt on need maksed palju väiksemad kui kõigi ravimite maksumus.

Mis kasu on puuetega inimestel diabeedi korral?

Registreeritud diabeediga patsiendil, kellel on puue, on õigus tasuta reisida äärelinna transporti, täiendavaid ravimeid ja sanitaar- ja abinõusid. Riik on kohustatud kord aastas pakkuma haiguspaika sanatooriumis ja maksma puhkuse ja tagasi saatmise eest.

Sõltumata sellest, kas tegemist on puudega või mitte, peavad 1. ja 2. tüübi diabeediga patsiendid andma tasuta insuliini, diabeedivastaseid ravimeid ja süstlaid süstimiseks.

Kasu 1. ja 2. tüüpi diabeediga patsientidel

Mõlemat tüüpi patsiente saab toetada insuliiniga, kuid 1. tüüpi suhkurtõbi ei ole ravitav, ravimit süstitakse mitu korda päevas. Tüüpi 2 haigust saab ravida, kuid peate pidevalt järgima toitu.

I tüüpi diabeediga patsiendid peaaegu alati puude. Neil on õigus saada rahalisi vahendeid suhkru ja uimastite mõõtmiseks. Raske seisundis peaks sotsiaaltöötaja isiku eest hoolitsema.

II tüüpi diabeediga patsientidele, kes ei vaja insuliini, antakse katseribade tasuta kohaletoimetamine. Kuu jooksul andke 30 tükki.

Sõltumata diabeedi tüübist on igal patsiendil õigus sotsiaalsele rehabilitatsioonile. Ta võib osaleda koolituses ja ümberõppes, spordis ja rehabilitatsioonis. Puuetega inimesed saavad invaliidsuspensioni. Rasedatel naistel ja diabeedi põdevatel lastel on vere glükoosimeetrid koos ribaribadega ja süstlakolde.

Diabeetikum võib vajadusel nõuda konsulteerimist või haiglaravi saamist spetsiaalses keskuses.

Kasu diabeediga lastele

Diabeediga lapsed - eraldi kategooria. Neil on õigus puhata sanatooriumides üks kord aastas ja reisida edasi ja tagasi ning jääda institutsioonis maksma mitte ainult lapsele, vaid ka tema vanematele. Piletid ja väljasõidud puhkepiirkonda antakse kõigepealt diabeediga patsientidele, kes on alla 14-aastased, siis kõik muu.

Selleks, et nautida kõiki soodustusi, mida diabeediga patsient vajab, on vaja saada haigust kinnitav dokument. Isegi kui puude puudumine on, on selle haigusega inimesel õigus saada tasuta keha säilitamiseks vajalikke ravimeid ja seadmeid. Diabeediga puudega inimesed saavad täieliku hüvitise paketi.

Millised on kasu 2. tüüpi diabeetikutele?

Venemaa Föderatsioonis suureneb diabeedihaigete arv igal aastal. Samal ajal teavad vähesed inimesed sellest, milliseid eeliseid pakub riik selliste patsientide jaoks ja kuidas neid õigesti kasutada. Vene Föderatsiooni kehtivate seaduste normide kohaselt antakse abi kõigile diabeediga patsientidele. Seaduse raames on olemas selged juhised kriteeriumide kohta, mille alusel komiteed peaksid kindlaks määrama hüvitised vastavalt haiguse tüübile.

Tuleb märkida, et diabeedihaigega patsient saab ära tunda ainult elukoha erikomisjoni. Lisaks on just selle Vene Föderatsiooni täidesaatev asutus, mis föderaalsete õigusaktide raames määrab, millist kasu on vaja teatud tüüpi suhkurtõvega patsientidele, teha otsuseid puude kohta, anda teavet ravimite saamise menetluse, sularahamaksete või muude teenuste ja kaupade sotsiaalsete allahindluste kohta.

Milliseid eeliseid pakutakse 2015. aastal?

Käesoleva aasta II tüüpi diabeediga patsiendid on selle aasta eelarvele andnud väikese osa. Samal ajal levitavad komiteed rationevalt pakutud sotsiaalsete pakettide peamist alust ja diabeetikute soodusravimeid. Diabeediga diagnoositud inimesed saavad tänapäeval sellisele abile tugineda riigiasutuste ees:

 • narkootikumide pakkumine
 • tasuta taastusravi
 • sularahamakse.

  Nagu teate, on diabeeti sageli tarvis kasutada spetsiaalseid ravimeid ja meditsiinilisi teisaldatavaid seadmeid (vere glükoosimeetrid, testribasid). Kõik päästevahendid suhkurtõvega inimestele saavad osana pakutavatest hüvedest tasuta. Sõltuvalt haiguse progresseerumisest on II tüüpi diabeediga patsiendid jagatud kahte kategooriasse: need, kes vajavad insuliini süsti ja insuliinist sõltuvad. See on kriteerium, mis on muutunud kesksel kohal spetsiifiliste hüvede määramiseks konkreetsele kodanikule glükomeetrite ja kõigi selle komponentide, ribade varustamise vormis, mille abil võib II tüüpi diabeediga kannatlik inimene määrata veresuhkru taset.

  Väga vähesed inimesed, kellel on selline tõsine haigus, taotlevad teist tüüpi riigiabi - sanatooriumi rehabilitatsioonikursusi, spetsiaalselt kavandatud programme diabeediga inimeste elujõulisuse taastamiseks. Lisaks pakutakse sellist tüüpi sotsiaalteenuste hulka sanatooriumide, puhke- ja ravikeskuste kupüüre. Noored põlvkonnad, kes sageli kannatavad ka sellise haiguse all, saavad ära kasutada tänapäevaseid erikoolituse, ümberõppe ja 1-2 ühekordse reisi laagritesse.

  2. tüüpi diabeedihaigetega inimestel võib sageli kuulata küsimusi materiaalsete vahendite suuruse, nende arvutamise ja vastuvõtmise meetodi kohta. Tuleb meeles pidada, et seda tüüpi hüvitisi määratakse igal üksikjuhul eraldi. Samuti on igal inimesel õigus saada hüvitist sanitaariumis kasutamata kupongide eest. Teisest küljest on sellised maksed narkootikumide hindadega võrreldes ebaolulised.

  Diabeetilistele lastele erihüvitised

  Nagu peaks, peavad vanemad ja riik muretsema alaealiste pärast oma haiguse käigu olemuse tõttu.

  Seadusandlikul tasandil tehakse kindlaks, et perekonnad, kus elavad 2. tüüpi diabeediga alla 14-aastased lapsed, saavad rahalist abi keskmise sissetulekuga võrdse summa ulatuses.

  Suurem osa vahenditest, mis eraldati soodusravimite ostmiseks diabeetikutele. See lastele antav sotsiaalabi mõjutab märkimisväärselt noorte kodanike elujõulisuse toetamist. Südamehaigusega laste raviks on oluline roll sanatooriumis. Pidage meeles, et reisid tervisekeskustesse on täies ulatuses tasutud, sealhulgas täielik vanematega koos viibimine, piletite ostmine igat liiki transpordile ja kõik arsti poolt pakutavad protseduurid.

  Diabeediga patsiendi toitumine

  Diabeet on haigus, mille toitumine on ülimalt tähtis. Kerge diabeedi korral võib toitainete korrigeerimise abil ainult patsiendi seisundit normaliseerida. Mõõduka ja raske vormis diabeedi puhul on tavalise dieediga ravi võimatu.

  Diabeediga patsientide puhul kehtivad toitumisharjumused järgmiste seadustega:

  - Toitlustamine peab olema korraga vähemalt 5 korda päevas korraga. Kui patsient võtab insuliini, peab toit olema tund aega või 30 minutit enne süstimist.

  - Toitumine on tasakaalustatud süsivesikute, valkude, rasvade, vitamiinide ja kalorsusega toitude sisaldusega.

  - Kõik süsivesikuid sisaldavad toidud muudetakse leivaosaks, et täpselt kontrollida toitu tarbitavate süsivesikute üle.

  Mis on leiva üksus?

  1 leiva üksus (XE) on 25 grammi rukkileiva, mis sisaldab 12 grammi süsivesikuid. Visuaalselt on see 1 cm paksune leiba tükk, lõigatud tavalise tellise vahele ja pooleks lõigatud. Kõik süsivesikuid sisaldavad tooted kogutakse spetsiaalsesse tabelisse, mis näitab, kui palju grammi tootest moodustab 1 XE.

  Diabeedi toitumise eesmärk

  Patsiendi toitumine toimub selliselt, et kogu päeva jooksul oleks veres normaalne veresuhkru sisaldus veres, samuti korrektse ainevahetuse taastamine kehas ja päästa patsient ülekaalulisusest. Seetõttu on diabeediga patsient piiratud süsivesikute tarbimisega, eriti menüüs hõlpsasti imenduvaks, hõlmavad vitamiine ja kiudainetega rikkaid toite.

  Diabeedi toitumise üldpõhimõtted

  Toidu kalorite sisaldus peaks katma patsiendi energiakulud. Kuid ülekaalulise annuse korral vähendatakse kalorite tarbimist päevas.

  Toidule magus maitse andmiseks kasutatakse magusaineid: ksülitooli, sorbitooli, fruktoosi. Suhkurtõvega patsiendid võivad olla küpsised, vahvlid, moosid või šokolaad, kuid need, mida tootjad toodavad spetsiaalselt diabeetikutele.

  Valmis toidud on kõige paremini soolatud.

  Parem on süüa toitu kuumuses ja joogid - jahedas.

  Valmis söögikartuli konsistents peaks olema teraline, jäme kiuline. Piserdada, puder ega poolvedelaid nõusid ei soovitata.

  Patsientidel tuleb meeles pidada, et mida enam sisaldab kilet konkreetne toode, seda aeglasemalt absorbeeritakse selle toote süsivesikuid.

  Diabeediga patsientidel on rangelt keelatud kasutada suhkrut, suhkrut, šokolaadi, kommi ja suhkrut sisaldavaid kondiitritooteid. Need on pirukad, koogid, moosid ja jäätis. Joogid ja mahlad, mis on lisatud suhkrusiirupi, ei ole lubatud. Patsiendid ei saa vürtsikad, vürtsised ja suitsutatud roogid, kuum pipar, sinep, tugev liha või kalajahu. Keelatud on rasvmut, rupsist valmistatud roogasid. Patsiendid peaksid oma toidust välja jätma banaanid, viinamarjad, rosinad, viigimarjad ja muud magusad puuviljad. Alkoholi tarbimist diabeetikutel tuleb rangelt piirata.

  I tüüpi diabeedi toitumine

  I tüüpi suhkurtõvega patsientidel on kõik tooted jagatud kolme kategooriasse:

  - Tooted, mis vajavad leivakomplektide muutmist

  - Tooted, mis ei nõua leivakomponentidele üleminekut

  Esimene eespool kirjeldatud toodete kategooria. Teine kategooria hõlmab kõiki süsivesikuid sisaldavaid toite nagu leib, jahu tooted ja pasta, kartul ja mais, kaunviljad (rohelised herned, oad, herned, oad) ja puuviljad. Kolmas kategoorias on kapsas, porgand, redis, peet ja tomatid, kurgid, naeris ja baklažaanid, suvikõrvits, sibulad, rohelised, rabarber ja salat. Samuti ärge võtke arvesse taimeõli, pähkleid, sojaube, seeni.

  Patsiendi toitumisel peab olema must leib. Must leiva süsivesikud imenduvad aeglaselt, mis võimaldab teil kontrollida veresuhkru taset.

  Ülejäänud I tüüpi diabeediga patsientide toitumine on vähem tõsine kui II tüüpi diabeediga. Kuna patsient saab kontrollida veresuhkru taset, kohandades süstitava insuliini annust.

  Toitumine II tüüpi diabeediga patsientidele

  2. tüüpi diabeediga patsientidel tuleb selgelt teada, millised toidud muudavad veresuhkru taset. Lisaks peavad nad teadma, millised tooted on koheselt ja mis järk-järgult suurendavad suhkrusisaldust veres. Preparaadid veresuhkru taseme reguleerimiseks, mis II tüüpi diabeediga patsiendid võtavad, hakkavad toimima 30 minuti pärast ja nende toime kestus on 8 kuni 24 tundi. Seetõttu on II tüüpi diabeediga patsientide toitumine väga range.

  Süsivesikust sisaldavad tooted on jagatud kolmeks peamiseks rühmaks. "Instant sugar" on fruktoos selle looduslikus vormis. Fruktoos suurendab märkimisväärselt veresuhkru taset 3 minuti jooksul pärast selle võtmist. "Kiire suhkur" on fruktoosi ja kiudaineid sisaldav toit, nagu näiteks õun, pirn ja nii edasi. Sellised ravimid suurendavad veresuhkru taset järsult 10-15 minutit pärast allaneelamist ja säilitavad selle taseme 2 tunni jooksul. "Aeglane suhkur" on laktoosi ja tärklist sisaldav toit, näiteks kartul. Nad tõstavad sujuvalt veresuhkru taset ligikaudu 20 minuti jooksul pärast allaneelamist ja säilitavad selle taseme 3 tunni jooksul.

  Tooted, mida diabeediga patsiendid saavad tarbida

  Leib valge või must on parim, kui lisada kliid või terveid teravilju. Kõik maiustused, kuid ainult suhkruasendajate põhjal. Pasta võib toidulisandina lisada kliid.

  Eelistada tuleks köögiviljade suppe või suppe teisel puljongil köögiviljade lisamisega.

  Keedetud on madala rasvasusega liha: veiseliha, sealiha, lambaliha, kana, kalkun ja küülik. Liha on keedetud, küpsetatud või küpsetatud. Kord nädalas saate küpsetada liha. Lubatud kala jõgi või meri keedetud ja küpsetatud kujul. Vorstid ei tohi suitsetada ja madala rasvasisaldusega: vorstid, arsti vorstid, viinapuud.

  Valmistage kaerahelbed või tatar putru.

  Munad on küpsetatud marjas munad, valge omelets, pehme keedetud munad. Päeval saab 1 muna.

  Võite kapsa mis tahes kujul ja kõik sortid, baklazaan, kaunviljad, kurgid, suvikõrvits, paprikad, tomatid, rohelised herned ja peet. Võite ka tilli, peterselli, sibulat, cilantro, estragoni. Kartulid on ka võimalikud, kuid piiratud koguses.

  Lubatud söödavate sortide õunad, pirnid. Võite apelsine, kudoonia, greipfruud, kirss, ploom, virsik, granaatõun. Võite ka sõstradi, vaarikaid, maasikaid, jääke, jõhvikke. Marjad ja puuviljad võivad olla toored, millest kompotid, želeed, želeed keedetakse ainult suhkruasendite asemel suhkruasendajatena.

  Madala rasvasisaldusega või madala rasvasisaldusega kodujuust, mis on valmistatud juustukookide kujul. Võite hapupiima, keefiini, piima, looduslikku jogurt, kreemi rasvasisaldusega kuni 20%, tahket rasva, madala rasvasisaldusega võiga.

  Saate oliiviõli, päevalille ja maisiõli.

  Kohvijook, tee, looduslikud puuviljamahlad ilma suhkruta, mineraalvesi, koorekülv.

  Hüpoglükeemia rünnaku kõrvaldamiseks

  Kui diabeetival patsiendil tuleb kiiresti suurendada veresuhkru taset, siis võite jooma klaasi väga magusast teest või lihtsalt süüa 5 tükki rafineeritud suhkrut. Peale seda peate sööma 2 viilu musta leiba või putru plaat, saate 2 keskmist keedetud kartulit. Seega saab patsient kiireid ja aeglaseid süsivesikuid.

  Diabeediga patsientide näidismenüü

  1 hommikusöök kella 7.00 juures: lõssipulbris keedetud kaerahelbed, suhkruasendaja tee. Kalorite 1 hommikusöök 25% päevasest hinnast.

  2 hommikusööki kell 9.00: madala rasvasisaldusega kohupiim madala rasvasisaldusega loodusliku jogurt ilma täiteainetena. Calorie 2 hommikusöök 15% päevasest hinnast.

  Lõunasöök kell 13.00: köögiviljasupp, musta leiba viil, küpsetatud tatarpuder, küpsetatud merluusikas, kurgi ja tomati salat, maitsestatud oliiviõli, puuviljakompott. Kalorite lõunasöök 30% päevasest määrast.

  Tee kell 16.00: õunad ja pirnid. Kalorite pärastlõunane suupiste 10% igapäevasest nõudest.

  Õhtusöök kell 18.00: köögiviljade hautatud, keedetud kanarind, värske kurk, tee. Kalorite õhtusöök 15% igapäevasest nõudest.

  Hommikune aeg: klaas madala rasvasisaldusega keefirist ja 2 dieedi küpsiseid. Kalorit 5% igapäevasest nõudest.


 • Seotud Artiklid Hepatiit