Kroonilise hepatiit C viirusevastase ravi kõrvaltoimete analüüs

Share Tweet Pin it

Asjakohasus. Kroonilise viirusliku hepatiit C (CVHS) etiotroopse ravi probleem hoolimata uuringute suurest arvust on endiselt asjakohane ja ei ole täielikult lahendatud.

Ravi tõhusus erinevate teadlaste järgi ei ületa kroonilise C-hepatiidi C-ga 1. genotüübiga patsientidel 46-51% ja mitte-1-st genotüübist koosnevat CVHC patsienti 70-80% [2-4]. Samuti on nende kasutamine piiratud ravimite kõrge hinnaga ja terve hulga kõrvaltoimetega. CVHSi etiotroopse ravi läbiviimise eesmärk on viiruse replikatsiooni pärssimine, viiruse likvideerimine organismist ja sellest tulenevalt nakkusprotsessi katkestamine. Isegi viroloogilise efekti puudumine spetsiifilise raviga toob kaasa haiguse, maksa patoloogiliste muutuste stabiliseerimise või regresiooni aeglasema progresseerumise, maksa tsirroosi tekke vältimise ja primaarse hepatotsellulaarse kartsinoomi moodustumise ning elukvaliteedi paranemise.

CVHSi raviks kasutatav "kuldstandard" on standardse rekombinantse α2 lühitoimelise interferooni ja ribaviriini kombinatsioon või pegüleeritud interferooni ja ribaviriini kombinatsioon [1,4].

Tõhususe hindamine konkreetse töötlemine teostatakse põhjal mitmeid kriteeriume: viroloogiline (kadumist Ribonukleiinhape (RNA) viiruse seerumit), biokeemiliste (normaliseerimine stabiilse maksaensüümi) ja morfoloogia (aktiivsuse vähenemine indeksi ja histoloogilise fibroosi etapp).

Üldiselt on umbes 5% patsientidest [1,5] sunnitud looma spetsiifilist viirusevastast ravi kursuse alguses paljude kõrvaltoimete tõttu ja 20% neist ei jõua lõpuni.

Interferooni (IFN) ja ribaviriini kõrvaltoimed on mõnikord sunnitud ajutiselt või püsivalt vähendama annuseid või lõpetama ravimeid. Mõned uurijad [5] on näidatud, et saavutada püsiv viroloogiline ravivastus (SVR) on vaja saada vähemalt 2/3 annust IFN ja ribaviriini aga efektiivsust kombinatsioonis viirusevastase ravi (KPVT) sõltub kõrvaltoimete esinemist ja võimalust nende korrektsioon.

Mõned kõrvaltoimed ei vaja meditsiinilist ravi, kuna need on kerge või mõõduka iseloomuga, teised on rasked ja eluohtlikud ning vaja on spetsiifilist korrektsiooni. Reeglina kaotab enamus kõrvaltoimeid pärast ravi lõppu täielikult ilma sümptomaatilise ravi kasutamata.

Hoolimata arvukatest uuringutest ei ole CPT taustast kõrvaltoimete probleem veel täielikult teada.

Kirjanduses kirjeldatud peamised kõrvaltoimed on: hematoloogilised muutused; gripilaadsed, düspeptilised, neuroloogilised ja asteno-vegetatiivsed sündroomid; autoimmuunsed kahjustused; kaalulangus; juuste väljalangemine; naha karedus; erineva raskusastmega allergilised reaktsioonid; interferooni kasutamisel kohalik reaktsioon.

Seega on CVHS-i kombineeritud viirusevastase ravi kõrvaltoimete probleem, selle mõju SVR saavutamisele praegusel hetkel asjakohane.

Selle uuringu eesmärk oli uurida KPVT kõrvaltoimeid sõltuvalt ravirežiimist, kaasnevatest haigustest ja mõju SVR-i saavutamisele. Selle eesmärgi saavutamiseks koostati järgmised ülesanded: hinnata CVT'i talutavust mitmesuguste ravirežiimidega patsientidel, et selgitada CVT kahjulike mõjude sagedust ja nende seost SVR-i saavutamisega.

Materjalid ja meetodid. Uuringus osales 50 patsienti, kellel oli KPSV saanud KHSH diagnoos. Diagnoos kinnitati üldtunnustatud meetodite kohaselt.

Uuringust jäeti välja patsiendid segainfektsioonidega (viirushepatiit B, HIV) samuti juuresolekul samaaegne maksahaigusi (primaarne maksatsirroos, Wilsoni tõbi, Budd-Chiari sündroom, hemokromatoos, autoimmuunne hepatiit, puudust Alfa1antitrüpsiini) ja CVHS-i eelnev spetsiifiline viirusevastane ravi patsientidel, kellel on üldiselt heakskiidetud KPVT vastunäidustused.

Enne ravi läbisid kõik patsiendid määramiseks genotüübiga C-hepatiidi viiruse polümeraasi ahelreaktsiooni (PCR) "reaalajas" (tundlikkusega kasutatud testsüsteeme AmpliSens) 50 koopiat / ml), maksa ultraheliuuring, kliinilised ja biokeemilised vereanalüüside. Määramine astet maksafibroosiga viidi läbi fibroelastometrii (Fibroscan FS-502, Echosens, Prantsusmaa) otsustavalt Metavir fibroosi indeksi või maksa biopsia definitsioonile Menghini histoloogilise aktiivsuse indeks Ishak'i.

Ravi kestus oli 48 nädalat viirusliku hepatiit C genotüübi 1c nakkusega patsientidel või patsiendil maksa tsirroos; 24 nädalat patsientidel, kes olid nakatunud genotüüpidega 2 ja 3a. Vastavalt juhendile juhtimiseks patsientidest kroonilise C-hepatiidiga kombineerimine standard sisaldas WVTR (Intronjärjestused või Altevir 3 MRÜ 3 korda nädalas) või pegüleeritud (Peglntron 120 mcg või 180 mcg Pegasys nädalas) IFN ja ribaviriini annuses 800-1200 mg, sõltuvalt mass keha

Püsiv viroloogiline vastus (SVR) määratleti kui viiruse RNA puudumine seerumis 24 nädalat pärast CVT lõppu. Patsiente jälgiti ravi ajal Voroneži piirkondliku kliinilise nakkushaiguse haigla ja Voroneži polikliiniku baasi baasil. Kõik patsiendid jagati 2 rühma: standard IFN - 52,0% (26 inimest) või IFN-i saanud IFN - 48,0% (24 inimest). Patsiendid olid vanuse ja soo järgi võrreldavad: keskmine vanus oli 40,3 ± 10,4, meeste arv oli 57,1% ja naistel 42,9%. Jaotumine rühmade kaupa on esitatud tabelis. 1

Tabel 1. Uuritud rühmade patsientide iseloomustus

Saadud tulemuste analüüsimisel kasutati Microsoft Excel 2010 tarkvarapaketi abil matemaatilise statistika kirjeldavaid meetodeid. Erinevuste usaldusväärsust hinnati mitteparameetriliste statistiliste meetoditega, statistiliselt oluliseks peeti tulemuste erinevusi p≤0,05.

Tulemused. Epidemioloogiliste andmete analüüsimisel leiti, et enamikul juhtudest (34% juhtudest) tuvastati CVHS-i juhuslikult ilma kliiniliste ilminguteta. Sama patsientide arvu (igaüks 8,2% - 19,2%) uuriti düspeptiliste kaebuste ja maksaensüümide pikemaajalist suurenemist. 30% -l patsientidest, kellel on esinenud korduvaid operatsioone või vereülekandeid; intravenoosne uimastite tarbimine - 16% inimestest. Haiguse kestus enne viirusevastase ravi algust oli rühmas 1 3 ± 1,4 aastat ja 2. rühmas 3,4 aastat. Keskmine keskmine fibroosi tase Metavir'is oli 1 rühma ± 0,85 punkti ja teises rühmas 1,9 ± 1,5% kõrgem.

C-hepatiidi viiruse genotüüpide suhe, mis on määratud enne CVT tekkimist, on toodud tabelis. 2

Tabel 2. Viiruse hepatiidi C genotüüpide suhe

Kõigi patsientide seas määrati enamikel juhtudel (80,0%) SVR, kasutades mõlemat tüüpi ravimeid, kuid rühmad ei erinenud selle põhjal. Ravi efektiivsus rühmas 1 oli 75,1%, 2. grupis - 78,2%. Viroloogilise ravivastuse puudumine pooltel juhtudel on seotud ravimite ärajätmisega tänu märkimisväärsete kõrvaltoimete tekkimisele (neuroloogiliste sümptomite arengu progressioon rühma 1 entsefalopaatia tekkega, rühmas 2 esinev pikenenud kestnud palavik).

Kõrvaltoimete esinemissagedus kogu proovis oli üsna kõrge - 72,3% kõigist patsientidest, samal ajal esines samaaegselt 1. ja 2. grupis sama kõrvaltoimeid (vastavalt 69,1% ja 73%).

Kogu ravikuuri jooksul oli enamus patsientidel asteno-vegetatiivse sündroomi raske nõrkuse, väsimuse ja unehäirete kujul, samas kui rühma 2 patsiendid - need, kes said pegüleeritud IFN-i (30,7%), mida sagedamini täheldati, 2,1 korda sagedamini kui grupis 1 (66,6%). Rühma 1 23,0% -l patsientidest ja 25,0% 2. rühma patsientidest täheldati meeleolu vähenemist, ärrituvuse ilmnemist, kontrollimatu agressiivsust. Need kaebused olid sagedasemad 24 ± 2 ravinädalatel. Kirjanduses kirjeldatud CPVT põhjustatud depressiooni ei leitud selle proovi kohta. Depressiooni diagnoosimiseks kõigil patsientidel kasutati Tsungi küsimustikku CPVT alguses ja lõpus.

Gripitaoline sündroom, mis väljendub palavikult kuni 38 ± 0,85 ° C, müalgia, artralgia, oli 1. rühma patsientidel (38,4%) sagedamini kui 2. grupis (30,1%). Palaviku kestus oli keskmiselt 14 ± 2 nädalat, kusjuures esimene temperatuuri tõus kaasnes alati CPVT-i algusega. Suitsetamine peatati mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite kasutamisega standardannustes.

Seedetrakti kaebused söögiisu vähenemise, iivelduse, korduva kõhulahtisuse, valu, kõhu väljaheidete kujul esinesid 34,6% 1. rühma patsientidest, mis oli 2,08 korda sagedamini kui 2. rühmas (16,6%). CPVT taustal esines ikterus 2 inimest igas grupis (vastavalt 8,3% ja 7,6%).

CPVT lõpus registreeritud kaalulangus keskmiselt 10,5 ± 5,1 kg võrra esines rühma 1 patsientidel (19,2%) 2,3 korda sagedamini kui 2. grupi patsientidel (8,3%).

Harva registreeriti juuste väljalangemist, kuiva naha kaebusi, naha sügelust, rühmas 1 2 inimest (7,6% grupi seast), 2. rühmas sagedamini 3 inimest (12,5%).

Olemasolevate kombineeritud somaatiliste haiguste ägenemine esines mõlemas grupis ligikaudu sama sagedusega (vastavalt 30,1% ja 27,6%). Kroonilise pankreatiidi kõige sagedasemad ägenemised, maohaavand, suhkurtõbi.

Uute diagnoositud somaatiliste haiguste ilmnemise sagedus CPVT taustal on otseselt seotud kasutatavate ravimitega, see tähendab, et see on tunduvalt sagedamini tuvastatud lühitoimelise IFN-i kasutamisel kui pikaajalistel vormidel. Samal ajal esines rühmas 1 psoriaas (7.6%) CVD taustal, autoimmuunne türeoidiit (15.3%). Ja 2. rühmas tuvastati hüpotüreoidism ja diabeet (4,1% patsientidest).

Mõlemas grupis esines hematoloogilisi tüsistusi. Hemoglobiini vähenemisena registreeritud aneemia, mis registreeriti alla 110 g / l, vähenes kõige sagedamini ravi kestel (KPVT 24 ± 3 nädalat). Teises grupis avastati oluliselt sagedamini aneemia - 2,4 korda sagedamini (38,4% juhtudest) kui rühmas 1 (16% juhtudest). Aneemia korrigeerimiseks kasutati erütropoetiini 4 korral (8%), ülejäänud aneemia parandus ei olnud vajalik.

Mõlema rühma patsientidel esineb aneemia esinemisel 49,7% -l juhtudest aneemia esinemissagedus ja aneemia puudumisel on see 36,6% -l patsientidest märkimisväärselt vähem (1,35 korda). Seega võib aneemia esinemist koos teiste faktoritega pidada KPVT efektiivsuse ennustajaks.

Vastupidi, trombotsütopeenia esinemissagedus CVT taustal oli korrelatsioonis SVR puudumisega. Trombotsüütide taseme langusega patsiendid saavutasid 1,8 korda sagedamini SVR-i. Kõigist patsientidest leiti ainult 8,0% patsientidest trombotsütopeeniat, mis on haruldasem kui kirjanduses. Mõlemas rühmas oli selle kõrvaltoime esinemissagedus sama.

Järeldused

1. Pegüleeritud või standardsete interferoonide kasutamise ravi efektiivsus oli sarnane.

2. Hüpoglükeeritud IFN-i kasutamine viirusevastase ravi osana avastati oluliselt sagedamini hematoloogilisi kõrvaltoimeid.

3. Gripilaadne CVT taust oli standardse IFN-i saanud patsientidel oluliselt sagedasem.

4. Pegüleeritud IFN-ravi saavatel patsientidel registreeritakse sageli asteno-vegetatiivset sündroomi.

5. Seos püsiva viroloogilise ravivastuse saavutamise ja hemoglobiinisisalduse languse suuruse vahel ilmnes.

Kasutatud allikad:

1. Belyaeva N. M., Turjanov M. Kh., Rabinovich E.Z. C-hepatiidi kombineeritud ravi ribaviriini ja interferoon-alfaga: arstide käsiraamat. - M.: RMAPO. - 2002.

2. Gromova N.I. ja Bogomolov B.P. Kroonilise viirusliku hepatiidi C etiotroopse ravi kliiniline efektiivsus // Klin. kallis - 2003.-№1. - P.48.

3. Ivashkin V.T. Kroonilise B-hepatiidi kombineeritud ravi // Vene ajakiri gastroenteroloogia, hepatoloogia, koloproktoloogia. 1998. №5. Lk 57-60.

4. Ferenci P., Fried M., Shiffman M. et al. Pikaajalise viroloogilise ravivastuse prognoosimine peginterferoon alfa-2a-ga ravitud kroonilise hepatiit C patsientidel // J. Hepatol. - 2005. - Vol. 43. - lk 425-433.

5. praetud M.W. Hepatiit C kõrvalmõjud ja nende juhtimine. Hepatoloogia. 2002. - P.237-244

6. Knyazkina OV, Kagan Yu.D., Skachkov MV Kroonilise viirushepatiidi C ja selle raviga patsientidel esinev soole mikrobiotsenoos. // Graduate Student, nr 3.4 (52), 2012. - P.579-586.

7. Pirogov I.Yu., Pyshkin S.A. Kroonilise hepatiit B ja C patsientide fibroosi staadiumi mitteinvasiivne diagnoos, doktorant, №2 (45), 2011. - P. 21-27.

8. Popov S. S., Popov S. F. B-ja C-hepatiidi viirusega nakatunud metallurgilise taime peamiste poodide biokeemiliste parameetrite dünaamika, PhD-student, №6 (55), 2012. - P.55-61.

9. Rihsieva G.M. Akuutse ja viirusliku viirusliku hepatiidi A ja B laste kliiniliste ja immunoloogiliste parameetrite tunnused, sündinud emadele, kes alkoholi kuritarvitavad // Doktorant, nr.4.4 (47), 2011. - P. 675-681.

10. Ryumin AM, Korochkina OV, Sobolevskaya O.L. B-kroonilise hepatiidi loomuliku käigu mudeleid // PhD-tudeng, №4.1 (53), 2012. - P. 214-223.

Mis on hepatiit C viirusevastane ravi?

Hepatiit C viirusevastane ravi on üks selle haiguse kõige tõhusamaid ravimeid.

Selle ravimi positiivne mõju on hinnanguliselt 40% kuni 80%. See sõltub mõnel põhjusel:

 • viiruse genotüüp;
 • põrand;
 • vanus;
 • haiguse aeg;
 • kasutatud ravimid jne

Selle ravi peamine eesmärk on viiruse arengu aeglustamine. Tänu sellele stabiliseeruvad biokeemilised vere parameetrid ja rakkude histoloogia paraneb.

Natuke hepatiit C viirust

Erinevalt B-hepatiidist on see liik üks tõsistest ja rasketest nakkushaigustest. Selle haiguse käigus tekib kogu organismi mürgistus ja maksarakud on kahjustatud, mis ei tööta korralikult.

C-hepatiit on põhjustatud viirusest, mis siseneb kehasse vereülekande või muu kontakti kaudu, näiteks tätoveerimine, ühe süstla kasutamine, läbitorkamine, promiscuous seks. Haigus tekib sellistes erinevustes:

 1. Kui viirus imendub kiiresti, kahjustab see maksarakke (hepatotsüüte), see tähendab, et hepatotsüütid asendavad armid (sidekoe) ja maksafunktsioonid on häiritud.
 2. Kui areng on järkjärguline, siis taastavad taastamiskõlblikud võimalused kahju.

Arvatakse, et hepatiit C, mis esineb koos transaminaaside, hepatotsüütide kahjustuse markerite suurenemisega, on selle haigusega inimestele ohtlikum, sest 70% -l juhtudest tekivad nad maksa tsirroos ja mõnikord haigus sureb.

Kuidas tuvastada C-hepatiit?

Selle haiguse diagnoosimiseks kehas peate läbima sellised uuringud nagu biokeemiline vereproovi võtmine ALAT, ELISA markerite jaoks ja analüüsimine PCR abil. Diagnostika täpsuse huvides tuleb neid võtta vähemalt kahes laboris.

Patsiendid, kellel on positiivne vereanalüüs C-hepatiidi viiruse RNA tuvastamiseks PCR-i ja ELISA-ga, peavad jälgima hepatiidi dünaamikat ALAT-i tasemel. Kui see on normaalne, siis viirusevastast ravi ei määrata. Selliste asjaolude korral tuleks ALATi taset jälgida iga kolme kuni kuue kuu tagant.

Kuid te peaksite teadma, et transaminaaside parameetrite (ALT ja AST) ja maksakahjustuse vahel puudub otsene seos. Sellega seoses, kui ALT ja AST on normaalsed, on vaja põhjalikult diagnoosida maksa seisundit. Seda nimetatakse maksa biopsiaks. Tõsi, seda ei tehta kõigis kohtades. Kuid võite kasutada Fibrotest'i ja Fibromaxi vereanalüüside kombinatsiooni või maksa elastograafiat, kasutades Fibroscan seadet. Neid meetodeid saab kasutada maksafibroosi arengu taseme kindlaksmääramiseks.

Need jagunevad viieks kraadiks - nullist neljani. Uurides on kindlaks tehtud, kas ravi on vajalik C-hepatiidi viiruse vastu. Kui kraad on kahel või enamal, on vaja kiiret PTT-d. Kui see on null või üks, siis patsient nõustub ravi eesmärgiga arstiga, võttes arvesse mitmesuguseid põhjuseid: patsiendi vanus, sugu, kaal jne. Ja kõige tähtsam on see, et patsient peab ennast taastuma. Kui ravi on edasi lükatud, jääb patsient hepatoloogi järelevalve all ja maksafibroosi määrast üks kord iga kolme kuni nelja aasta tagant.

Ravi on ette nähtud ainult suurema arvu ALAT, ELISA vastuste (leiti C-hepatiidi viiruse antikehad) ja positiivse PCR-analüüsi (leiti C-hepatiidi viirus RNA).

Pange tähele, et viiruse antikehad ilmnevad pärast nakatamist järk-järgult ja inkubeerimisperioodi lõpus jäävad olenemata ravist. See tähendab, et kui antikehi ei leita, siis ei esine hepatiiti.

Kuidas vältida kõrvaltoimeid HTP ajal?

Nagu varem mainitud, on viirusevastane ravi toksiline. Seetõttu võib see põhjustada kõrvaltoimeid: nõrkus, peavalu, palavik, isutus. Nende vältimiseks kasutage neid näpunäiteid:

 • võtke ravimit öösel;
 • jooge palju vedelikke, puuviljamahla (eelistatult enne ja pärast süstimist);
 • kasutage valuvaigistit üks tund enne süstimist;
 • süüa väikestes portsjonides;
 • puhata rohkem;
 • muuta süstekohti;
 • ärge kasutage seebi, lõhna geeli;
 • harjutama veidi regulaarselt;
 • Kui teil on probleeme nahaga, pöörduge dermatoloogi poole.

C-hepatiidi viirusevastase ravi läbimisel tuleb indikaatorite ja nende muutuste jälgimiseks regulaarselt läbi viia laborikatseid.

Millal on vaja uuesti ravida? On juhtumeid, kui viirusevastane ravi C-hepatiidi viiruse jaoks on ebaefektiivne. See juhtub mõnel patsiendil:

 • need, kes ei vastanud ettenähtud ravile;
 • need, kes on ravi ajal taasalustanud C-viiruse arengu;
 • need, kes on pärast ravi ravil.

Põhimõtteliselt toimub relapside esinemine 12 päeva jooksul pärast ravi. Korduva ravi tõttu tõuseb SVR 20-40%, kuid ainult kümnendiku patsientidest. Peginterferooni ja ribaviriini kasutatakse korduva põletikulise ravi efektiivsuse jaoks, seejärel esineb SVR sagedus 40-42% (kui eelmine ravi oli "lühike" interferoon koos / ilma ribaviliinita). Uue ravi määramiseks tuleb keskenduda eelmisele. Sellega aitab teid spetsialist hepatoloog.

Kellel on hea võimalus taastuda?

Viirushepatiidi C ravi on kedagi kergem ja kedagi raskem. Patsiendid võivad viirusevastast ravi kergemini taluda:

 • kus viiruse genotüüp ei ole võrdne 1-ga;
 • nende vanus on vähem kui 40 aastat;
 • naine
 • kaal alla 75 kg;
 • transaminaaside aktiivsuse suurenemisega patsientidel;
 • kui nad on välistanud fibroosi ja tsirroosi.

Kes ei saa viirusevastast ravi? On mõned inimesed, kellel on hepatiit C viiruse HTT keelatud. Eelkõige hõlmavad need:

 1. Patsientidel, kellel on nimekirjas tõsised haigused: diabeet, südamehaigused, vereringepuudulikkus, kõrge vererõhk, kroonilised kopsuhaigused.
 2. Sick, kellel oli siseorganite siirdamine.
 3. Inimesed, kes on narkootikumide tarvitamisel herpese vastu, süvendasid autoimmuunprotsessi organites.
 4. Endokrinoloogiliste haigustega patsiendid.
 5. Naised, kes on rasedad.
 6. Patsiendid, kellel on C-hepatiidi raviks narkootikumide individuaalne talumatus.

Pange tähele, et hepatiit C professionaali peab määrama professionaalne hepatoloog. Seda haigust ei ole soovitatav läbi viia iseseisvaks uuringuks ja raviks, sest see toob tulevikus kaasa halbad tagajärjed.

Kuidas ravida C-hepatiidi viirust?

Hepatiidi C raviks on vaja enne haiguse ilmnemist. Ainult kitsalt spetsialiseerunud arst, hepatoloog võib määrata õige ja tõhusa ravi. Selle haiguse raviks on interferoon ja ribaviriini preparaadid. Infektsiooni korral võivad need organismid erituda. Sellise HTP positiivsus sõltub eespool nimetatud asjaoludest. Meie ajahetkel võib positiivne tulemus olla 40-60% juhtudest.

Hepatiit C ravitakse lihtsamalt ja kiiremini kui B-hepatiit. Interferooni ja ribaviriini toimemehhanism on see, et nad ei tapa viirust, vaid võivad tekitada selle haigusega toime tulevaid immuunsüsteemi antikehi. Neid ravimeid võib võtta nii individuaalselt kui ka kombinatsioonis. Kuid selles põletikuvastases ravis on miinus - see on kogu organismi mürgisus. Lõppude lõpuks võib raviperiood kesta kuni aasta. Ja see pole veel kõik, võib arst määrata ka teise ravi.

Lisaks viirusevastastele ravimitele antakse ka teisi ravimeid patsientidele, kes regenereerivad maksarakke. Samuti peavad patsiendid järgima ranget toitu ja järgima arsti nõustamist.

Parim tulemus on kompleksne ravi, kuid kõik sõltub ka kehaspetsiifikast ja muudest patsiendil esinevatest haigustest.

Lisaks hepatiit C viirusevastasele ravile võib arst määrata laserravi. See avaldab positiivset mõju patsiendi kehale ja takistab seega viiruse arengut.

Mõnes olukorras on viirusevastane ravi vastunäidustatud. Sellisel juhul valib raviarst sellise ravi, mis aitab patsiendil taastada ja pikendada oma elu. Kuid pärast HTP-d on vaja järgida kõiki arsti ettekirjutusi.

C-hepatiidi viirusevastase ravi kõrvaltoimed

C-hepatiidi kõrvalnähtude viirusevastane ravi

Kahjuks on kaasaegse meditsiini ja farmaatsiatoodete tase selline, et arstide käsutuses ei ole praktikas mingit tõeliselt efektiivset ravimit, mis ei põhjusta kõrvaltoimete erineva raskusastme kohaldamist. See kehtib täielikult kroonilise hepatiit C viirusevastaseks kasutatavate ravimite kohta. Sellega seoses tahaksin märkida, et arsti tegelik kvalifikatsioon ja kogemus väljenduvad suutlikkuses ette näha ja kõrvaldada ravi võimalikud kõrvaltoimed.

Enamik kroonilise hepatiit C viirusevastast ravi mõjutavatest kõrvaltoimetest on hästi teada ja kergesti lahustatud mõnevõrra või mõnel muul viisil. Samal ajal ei mõjuta paljudel patsientidel kõrvaltoimeid peaaegu üldse ning kogu ravi jooksul nad tunnevad end normaalselt. Muud patsiendid taluvad teraapiat halvemaks. Samuti tuleb märkida, et kõrvaltoimeid ei esine üheaegselt ja neid iseloomustab erinevat kestust.

Gripilaadne sündroom.

Arendab enamikel interferooni saavatel patsientidel. Selle maksimaalne raskusaste esineb esimestel ravinädalatel. Seda iseloomustab asjaolu, et 4-8 tundi pärast järgmist süsti on patsiendil peavalu, külmavärinad, valu lihastes ja liigestes, valu silmamurkse liigutamisel jne. Teine ja järgnevad injektsioonid on palju lihtsamalt talutavad, kuigi esineb juhtumeid, kus gripilaadne sündroom püsib terve ravikuuri vältel.

Gripitaolise reaktsiooni tõsidus on põletikuvastaste ravimite abil kiiresti ja hõlpsasti elimineeritud.

Emotsionaalsed häired

Viirusliku hepatiit C-ga võivad patsiendid tunda ärevust, depressiooni, paanikat. Nende tingimuste põhjus võib olla nii haigus ise kui viirusevastane ravi.

Emotsionaalsed häired võivad ilmneda järgmiste sümptomitega:

 • vähenenud elujõulisus, väsimus, huvi puudumine tööl, perekond.
 • ärrituvus, unehäired.
 • isutus, seega kehakaalu langus.
 • teetavus.
 • mõtted ja räägime enesetapu (väga harva, me ei ole oma praktikas täidetud).
 • abitustunne.

Kui teil on selliseid ilminguid, peate sellest arstile teatama. Arst aitab teil neid kõrvaltoimeid ületada. Ärge muretsege, kui teile manustatakse sedatiivseid või antidepressante. Pärast ravi lõppu tühistatakse kindlasti.

Meil oli patsiente, keda aitasid üle viia joogaklasside ravi.

Vere muutused

Enamikul viirusevastast ravi saavatel inimestel on muutused veres: punaliblede, punaste vereliblede, valgete vererakkude, leukotsüütide ja trombotsüütide arvu vähenemine veres. Reeglina on muudatused minimaalsed, mis ei nõua paranduste tegemist. On vererakkude vähenemise juhtumeid, milles peame vähendama ravimite annust, vahele interferooni 1-2 süsti või mitme päeva jooksul ribaviriini tühistamist.

Igaüks, kes läbib viirusevastast ravi, peab läbima kliinilise vereanalüüsi. Vere parameetrite seire sageduse määrab arst - hepatoloog eelnevate vereanalüüside tulemuste põhjal. Üldjuhul esitatakse analüüs üks kord kuus. Kui te ei kontrolli verepilti, võivad madalate leukotsüütide taustal tekkida nakkushaigused, madala vereliistakute taustal võib tekkida verejooks ja madalate erütrotsüütide taust häirib õhupuudust ja väsimust.

Kilpnäärme muutused

Kilpnääre toodab hormoone, mis kontrollivad ainevahetust ja kasvu. Kilpnäärme funktsiooni suurenemisega (türotoksikoos) suureneb hormooni moodustumine, mis põhjustab ainevahetuse suurenemist. Sellisel juhul võib tekkida närvilisus, kaalulangus. Hormooni puudumine (hüpotüreoidism) põhjustab vastupidiseid sümptomeid: uimasus, metabolismi vähenemine, kehakaalu tõus.

Interferoonid võivad põhjustada kilpnääre düsfunktsiooni. Enne ravi tuleb võtta kilpnäärme hormoonide vereanalüüs. Ravi käigus kontrollime hormonaalset seisundit 12, 24, 36, 48 ravinädalal. Reeglina, kui enne ravi hormoonid olid normaalsed, siis ravi taustal on muutusi harva näha.

Kui tekib hüpotüreoidism või türotoksikoos, jätkame viirusevastase ravi jätkamist koos endokrinoloogiga.

Kuiv ja sügelev nahk

Väga sageli viirusevastase ravi taustal on märgatud kuiv nahk, mõned märgivad sügelevat nahka. Niisutavad kreemid ja kreemid aitavad neil probleemidega toime tulla. Mõnikord võib arst määrata hüdrokortisooni sisaldava salvi või allergiavastase ravimi: kestini, klaritini või xyzali. Pese paremini kui soe, mitte kuum vesi. Jooge niisutage rohkem vedelikku. Kui süstekohas toimuvad muutused, muutke süstekoht iga kord.

Juuste väljalangemine

Mõned inimesed kurdavad juuste väljalangemist või hõrenemist. Pärast ravi lõppu taastatakse juuksed. Kuidas toime tulla juuste väljalangemisega? Kasutage pehmeid šampoone. Juuksed ei tohi tugevalt kammida, kuivatada koos fööniga. Ravi ajal ei ole juuksevärvide kasutamine sobilik, sest juuksed purunevad kergesti. Mõnel juhul on vitamiinide võtmisel positiivne mõju.

HEPATIISI C VÕRKUVALIKU TERAPIA PATENDINÕUDED

Enamik kõrvaltoimeid, mille areng on seotud kroonilise hepatiit C viirusevastase ravi määramisega, on juba täna hästi teada. Seetõttu saab neid ühel või teisel viisil lihtsalt ennustada ja kõrvaldada.

Paljudel patsientidel ei esine kõrvaltoimeid peaaegu üldse ning kogu ravikuuri jooksul on patsiendid täiesti rahuldavad. Teised võivad ravi halvendada. Reeglina sõltub see paljudest parameetritest, sealhulgas ravimi iseärasustest, patsiendi vanusest, üldisest tervislikkusest, kaasuvate haiguste esinemisest, patoloogilise protsessi aktiivsusest ja staadiumist jne.

Kõrvaltoimed ei arene tavaliselt üheaegselt ja neil on erinev kestus. Enamikul interferooni saanud isikutel on gripilaadne sündroom, mis on kõige enam väljendunud esimestel nädalatel pärast ravi alustamist. Seda iseloomustab külmavärinad, peavalu, lihaste ja liigesevalu jne. 4-8 tundi pärast järgmise ravimi süstimist. Iga järgneva ravimi manustamine on lihtsam kui eelmine. Kuigi mõnikord tekib kogu ravikuuri taustal gripilaadne sündroom. Selle peatamiseks kasutatakse põletikuvastaseid ravimeid.

Viirusliku hepatiit C-ga inimestel esinevad depressiooni, ärrituvuse, labiilimise, ärevuse või apaatia tüüpi emotsionaalsed häired võivad olla haiguse enda sümptomiks ja võivad olla viirusevastase ravitoime ilmnemiseks. Sõltuvalt sümptomitest on nende paranemise jaoks ette nähtud antidepressandid, rahustid, psühhoteraapia seansid ja joogatundid.

Tihti viirusevastane ravi põhjustab muutusi vereproovides: aneemia, leuko- ja / või trombotsütopeenia. Põhimõtteliselt on need minimaalsed, kuid mõnel juhul on vaja ravimit vähendada või ajutiselt selle tühistada. Raskete olukordade (raske aneemia, nakkuslike komplikatsioonide, verejooksude) tekkimise vältimiseks on kõigil viirusevastast ravi saavatel inimestel soovitatav regulaarselt läbi viia üldine kliiniline vereanalüüs.

Interferoonid võivad põhjustada kilpnääre düsfunktsiooni, nii et enne nende väljakirjutamist tuleb uurida selle hormoonide taset perifeerses veres, et tuvastada võimalik patoloogia, et mitte kompenseerida seisundit. Seejärel jälgitakse profülaktilise ravi käigus hormonaalset seisundit iga kolme kuu järel ning hüpoglükeemia või hüpertüreoidismi tekkimisel viiakse seejärel viirusevastane ravi läbi koos endokrinoloogiga.

Väga sageli viirusevastane ravi kaasneb kuiva ja mõnikord sügeleva nahaga. Sellega toime tulevad niisutavad kreemid ja kreemid, hüdrokortisooni salv ja antihistamiinikumid on harvemini välja kirjutatud. Patsientidel soovitatakse pesta mitte kuuma, vaid sooja veega, juua rohkem vedelikku.

Mõned patsiendid kaotavad juuste väljalangemist või hõrenemist. Lõpetamisel viirusevastane ravi taastab juuste ja enne, et peamine asi - mitte värvi neid ja ei üle kuivatada föön.

(495) 740-58-05 - hepatiit C ravi Moskvas ja välismaal

Tehke ravi taotlus

Iisraeli kliinikutes ravivad nad edukalt hepatiiti C. Hepatiit C kliiniku Ichilovi haigla on Euroopas suuruselt teine ​​kogu maailma riikide patsientide arv. Kliiniliste uuringutega on alustatud uute ravimite kliinilisi uuringuid, nagu interferooni paranemine, millel on vähem kõrvaltoimeid, ja ravim, mis suurendab trombotsüütide taset viiruse ravimisel.

Heatheal on revolutsiooniline täiustatud meditsiinitehnika, mis on ette nähtud erinevate vähivormide, HIV / AIDSi, C-hepatiidi, bronhiaalavastase, krooniliste infektsioonide, suguhaiguste raviks. Tehnoloogia ainulaadsus seisneb selle suurepärases välisilises lihtsuses ja uskumatutes terapeutilisetes võimalustes.

Kõik õigused kaitstud.

Hepatiit C ravi ei ole lihtne ülesanne - krooniline

Kõige uuemad hepatiidi ravimeetodid on kombineeritud viirusevastase raviga: alfa-interferooni ja ribaveriini kombinatsioon. Viirusevastase ravi efektiivsus sõltub annuse valiku korrektsusest ja nende ravimite ravikuuri kestusest.

Enamik tänapäeva ravimi hepatiit C on pegüleeritud (PEG-IFN), mis vastandina tavapärastele (lühike, neid manustatakse ülepäeviti) interferoonide oluliselt pikem säilitab soovitud ravimi kontsentratsioon inimkehas - vaid ühe süsti nädalas.

Praegu toodab kahte tüüpi PEG-IFN: peginterferoon alfa-2a (Pegasys - farmaatsiafirma Hoffmann - La Roche, Šveits), alfa-2b (PegIntron - ravimifirma Merck, Saksamaa). Kuna peg-ITF kestab inimkehis kauem ja selle toime tugevneb spetsiaalsete lisanditega, on selle tõhusus suurem kui lühikestel interferoonidel ilma kõrvaltoimeteta.

Teine C-hepatiidi raviks on ribaveriin, mida tavaliselt antakse teise viirusevastase ravimina samaaegselt interferoonidega. Ribaverein kuulub sünteetiliste nukleosiidide analoogide rühma ja omab viirusevastast toimet hepatiit C raviks ainult kombinatsioonis interferoonidega. Sellisel juhul on ribaviriini viirusevastase toime mehhanism teadmata. Kuid kombineeritud viirusevastase ravi kasutamine võimaldab saavutada C-hepatiidi viiruse replikatsiooni püsivat allasurumist 60% -l I tüüpi viirusega patsientidest ja kuni 85% 2. ja 3. tüüpi viirusega patsientidel. Hepatiit C raviprotokoll hõlmab tavaliselt kahte viirusevastast ravimit.

Interferooni kombinatsioon ribaveriiniga ei ole alati efektiivne. Sellistel juhtudel viiakse kompleksravi sisse proteaasi inhibiitorrühma (viiruste replikatsiooniks vajalik ensüüm) ravimid, mille tulemusena paranenud patsientide protsent suureneb oluliselt. Need ravimid on soovitatav ka maksahaiguse korral. Selle seeria ettevalmistused hõlmavad INSIVEC (telapreviir, INCIVO) ja bocepreviiri (VICTRELIS).

Kasutatakse ka ravimeid hepatiit C raviks koos hepatoprotektiivse toimega. Olulise fosfolipiidrühma efektiivsed hepatoprotektorid, millel on võime rasvhappe muutused maksas vähendada ja vabade radikaalide neutraliseerimine (Essentiale ja Esliver Forte). Nad aitavad kaasa küllaltki kiirele maksarakkude taastumisele, aeglustades sellega ühenduva ja rasvkoe kasvu. Hepatoprotektor Heptralil on detoksifikatsioon, taastav, antioksüdantne toime, inhibeerib sidekoe kasvu maksas (see tähendab maksafibroosi ja tsirroosi tekkimist). Hepatiidi C heptrase raviskeem: 800 mg päevas üks kuni kaks nädalat intravenoosselt, üleminek ravimi suukaudsele võtmisele 400... 800 mg (1-2 tabletti) kaks nädalat.

Samuti on efektiivne Ursosani kolorektaalse toimega hepatoprotektori kasutamine. See on ette nähtud pidevaks raviks pikaks ajaks - alates mitu kuud kuni mitu aastat, 2-5 kapslit päevas. Pärast aktiivset ravikuuri on sageli ette nähtud taimse päritoluga hepatoprotektorid, näiteks Kars.

Hepatiidi C ravimeetodid on pidevalt paranenud. Kuid C-hepatiidi ravis esineb uusi ravimeid vähem - takistus on viiruse pidev mutatsioon.

Kõrvaltoimed hepatiit C ravis

Hepatiit C viirusevastase ravi kõrvaltoimed võivad olla märkimisväärsed, need koosnevad peamiselt interferooni ja ribaveriini kõrvaltoimetest. Ligikaudu 10% viirusevastast ravi saanud patsientidest katkestati kõrvaltoimete tõttu, mida arenes iga kolmas kuni viies patsient.

Side pegüleeritud-ITF alfa-2a - Pegasys: palavik, külmavärinad, nõrkus, ärrituvus, valu rinnus, gripilaadsed sümptomid, letargia, janu, kehakaalu langus. Kui saabub Pegasisa võimalikku arengut hea- või pahaloomuliste maksatuumoreid trombotsütopeenia (kaasas liighigistamist), aneemia, muutused kilpnäärmes, süsteemne erütematoosluupus, reumatoidartriit, allergilised reaktsioonid, diabeet, täielik isupuudus, dehüdratsioon, häirete kesknärvisüsteemi süsteemid (peavalud, pearinglus, depressioon, unetus, krambid, hallutsinatsioonid), nägemise ja kuulmise häired, südamepekslemine, vererõhu tõus Insulte, hemorraagiline insult, nasaalne verejooksu, iiveldus, oksendamine, kõhuvalu, ebastabiilne väljaheites, igemeveritsuse, puhitus, suukuivus, maksatalitlushäirega, alopeetsia, dermatiit, valu lihastes ja luudes, lihasnõrkus, neerufunktsioonihäired impotentsus.

Aktsepteerimise Pegasys vastunäidustatud alla kolmeaastastele lastele, rasedad, imetavad emad, ülitundlikkuse puhul alfainterferoonide, autoimmuunhaigused, raske maksa düsfunktsiooniga, kompenseerimata maksahaigus, tõsine südame-veresoonkonna haigused.

Raviperavi võib suurendada C-hepatiidi ravi kõrvaltoimeid. Ribaverin on järgmised kõrvaltoimed: sisalduse vähendamisega hemoglobiini tõttu hävitamine punalibled, aneemia, väheneb vere leukotsüüdid, sealhulgas granuleeritud (nõrgenenud immuunsus) ja vereliistakute (veritsemise suurenemine), kilpnäärme talitlushäire, allergilised reaktsioonid, vererõhku alandava, muutus laboris näitajad.

Application ribaverina vastunäidustatud rasked haigused veresoonkond, kilpnäärme-, teatud verehaigused, rikkudes neerude ja maksa, raske depressioon, autoimmuunhaigused, samuti raseduse ajal (ribaverin teratogeenne, nii raseduse võib kavandada ainult kuus kuud pärast käigus ravi), rinnaga toitmine ja ülitundlikkus ravimi komponendi suhtes.

Hepatiit C kombineeritud ravi võib määrata ainult arst, võttes arvesse kõiki näidustusi ja vastunäidustusi. Enesehooldatud viirusevastaste ravimitega võib hepatiit C ravimise tagajärgi olla raske.

Arendatakse uusi ravimeetodeid C-hepatiidi raviks, sh ravirežiimid ilma interferoonita. Kuid hepatoloogid usuvad, et neid meetodeid arendatakse täielikult välja ja võetakse kasutusele kliinilises praktikas alles mõne aasta pärast.

Hepatiit C ravi on tõsine ülesanne, mida saab teha ainult hepatoloogia erikoolitusega arst.

Kõrvaltoimed hepatiit C ravis

Tänapäeva meditsiinis on väga piiratud kogus viirusevastaseid ravimeid, millel ei ole kehal negatiivseid tagajärgi. See kehtib ka traditsiooniliste ravimite (interferoonid ja ribaviriin) kohta, mida kasutatakse hepatiit C ravis. Enamik kõrvaltoimeid on tingitud nende konkreetsete ravimite manustamisest.

Millised kõrvaltoimed on?

C-hepatiidi viirusevastase ravimi kõige sagedasemad kõrvaltoimed interferoonide ja ribaviriiniga on järgmised:

 1. Gripilaadne sündroom. Enamasti areneb esimestel ravinädalatel. Mõni tunni pärast süstimist võib patsiendil tekkida külmavärinad, valud liigestes ja lihastes ning peavalud.
 2. Vere muutused: punaliblede, leukotsüütide, neutrofiilide ja trombotsüütide arvu vähenemine. Kui te ei viiruse hepatiidi C ravimisel jälgida verepilusid, võivad tekkida tõsised komplikatsioonid, eriti verejooks (madalate trombotsüütide arv).
 3. Kilpnäärme funktsiooni suurenemine või vähenemine - türotoksikoos / hüpotüreoidism. Esimene põhjustab ainevahetuse suurenemist, mis põhjustab kehakaalu langust ja närvilisust, ja teine ​​- vastupidine sümptom, st kehakaalu tõus ja unisus.
 4. Kuiv ja sügelev nahk - alates kergete manifestatsioonide (desquamation) kuni raske (ilmnevad avatud haavandid). Enamasti suureneb sügelus õhtul, häiriv uni.
 5. Juuste kaotus (alopeetsia) või nende haprus ja hõrenemine.
 6. Peavalud (umbes 60% patsientidest kannatab). Enamasti valud on nõrgad ja lühikesed.
 7. Iiveldus See võib olla põhjustatud ka C-hepatiidi viirusest ja võib olla ravi kõrvaltoime.

Kõrvaltoimete põhjused

Nagu eespool märgitud, on kõrvaltoimed C-hepatiidi ravis peamiselt interferooni ja ribaviriini baasil kombineeritud viirusevastase ravi teel. See on tingitud asjaolust, et ravimitel on proliferatsioonivastane ja immunomoduleeriv toime, mis põhjustab organismi negatiivseid reaktsioone.

Samuti võib kõrvaltoimete põhjuseks olla ebaõige enesehooldus, seetõttu on eriti tähtis võtta ravimeid rangelt vastavalt raviarsti soovitustele.

Kuidas vähendada ebasoodsate tegurite mõju

Teatud kõrvaltoimete sümptomite vähendamiseks võite kasutada järgmisi soovitusi:

 • selge gripilaadse reaktsiooni korral võtta põletikuvastaseid ravimeid;
 • oluliste muutustega veres - vähendage ravimite annust, vahetage 1-2 interferooni süsti või vahetage mõne päeva jooksul ribaviriini;
 • Kilpnäärme talitlushäirete vältimiseks tuleks teatud ravinädalatel (12, 24, 36 ja 48) jälgida hormonaalset seisundit;
 • naha sügeluse korral peaksite püüdma mitte seda kriimustada, juua rohkem vett, rakendada niisutavaid aineid vähemalt kaks korda päevas, ärritada külmas külmas kompresseid, keelduda kuuma vanni ja dušši võtmisest;
 • et vältida alopeetsiat ja muid juuste probleeme, võimaldab kasutada šampooni kuivadele ja kahjustatud juustele, samuti peade sagedase pesemise tagasilükkamist, keemiliste permide ja juuksevärvi vahenditele;
 • vähendades peavalude intensiivsust, joomist tugevasti, piirates gaseeritud jookide, tee ja kohvi kasutamist, samuti tugevate lõhnade, ereda valguse ja liigse müra vältimist;
 • Kui keeldute rasvast, praetud ja vürtsistest toitudest, samuti tsitrusviljadest, lõhestatud söögikordadest (soovitatav on süüa väikestes portsjonides iga 2-3 tunni järel), võite iiveldusest lahti saada ja süüa toatemperatuuril (mitte liiga külm või kuum).

Kõrvaltoimete riski minimeerimiseks tuleb eelistada viirusevastast ravi, mis põhineb kõige uuematel otseselt kasutatavatel ravimitel - Sofosbuvir, Daclatsavi ja Tenofoviir.

Hepatiidi ravi geneeriliste ravimitega

Proteaasi inhibiitorid ja polümeraasid erinevad otseselt C-hepatiidi viiruse poolt: nad blokeerivad nakkuse paljunemise peamised intratsellulaarsed etapid ja neil on mitmeid eeliseid võrreldes traditsioonilise viirusevastase raviga:

 1. Kehtige otseselt viiruse enda vastu, mitte ainult stimuleerige immuunsüsteemi.
 2. Nende efektiivsus on üle 95%.
 3. Edendada maksakudee regeneratsiooni ja vältida tsirroosi ja vähi arengut.
 4. Need mõjutavad viirusi, mis on resistentsed interferooni ja ribaviriini suhtes.
 5. Kergesti talutav: kõrvaltoimeid iivelduse ja oksendamise näol on täheldatud ainult esimese 5-14 päeva jooksul.

Kuid need ravimid on väga kallid, mistõttu rohkem ja rohkem patsiente C-hepatiidi raviks eelistavad osta India ravimite ravimite Sofosbuvir, Daclatasvir ja Tenofovir. Hepatiidi C kõrge kvaliteediga geneerilised ravimid, mis on valmistatud Indias, ei ole väiksemad kui patenteeritud originaalid. Kuid nende hind on mitu korda odavam, seega on need peaaegu kõigile kättesaadavad.

C-hepatiidi ravi ja kõrvaltoimed

Ükskõik kui kahetsusväärne see asjaolu on, tuleks tunnistada, et peaaegu kõik ravimid, mis mõnes või teises astmes mõjutavad teiste elundite seisundit. Seega, kui teostatakse C-hepatiidi ravi, ilmnevad kõrvaltoimed kõige ootamatumates vormides. Sellisel juhul sõltub palju raviarstilt - kuidas paindlik ja tundlik hepatoloog pöördub ravi poole, määrab paljudel juhtudel patsiendi heaolu.

Kõrvaltoimed hepatiit C ravis

Seda küsimust on oluliselt lihtsustanud asjaolu, et põhimeetmete võtmisel neutraliseeritakse ravi kõige ebasoovitavad tagajärjed ja tagajärjed. Teiste sõnadega, C-hepatiidi ravimisel tekkivad kõrvaltoimed traditsiooniliste ravimitega (ribaviriin ja alfa-interferoon) vähenevad kiiresti, kui reageerite nende ilmumisele õigeaegselt.

Kui patsient määratud kaasaegse narkootikumide vastu hepatiit C, nagu sofosbuvir, daklatasvir või ledipasvir (või üldine) kõrvaltoimed on palju harvem ja on vähem väljendunud ja seega ei kujuta endast ohtu. Palju sõltub ka isiklikust taluvusest - mõned patsiendid reageerivad järsult teatud ravimite komponentidele.

Sellised ebasoovitavad ilmingud võivad kesta ka lühikese või pikka aega ning olla väljendunud ja intensiivsed või igavad ja nõrgad. Seetõttu määratakse nende keerukuse määr tavaliselt kindlaks isiklikul viisil.

C-hepatiidi viirusevastase ravi peamised kõrvaltoimed

Simuleeriv gripp.

See sümptom esineb sagedamini kui patsient võtab interferooni. Samal ajal moodustub terve märkide kompleks - külmavärinad, valu lihastes ja liigestes, kõrge palavik, isutus. Põhimõtteliselt annavad need signaalid kehas esimesed nädalad pärast ravi alustamist. Sellised aistingud ilmnevad juba 4 või enam tundi pärast ravimi võtmist.

Efektiivne meetod nende kõrvaldamiseks on võtta ohutud ravimid, mis võivad põletikku vähendada.

Depressioon ja depressioon.

See tegur jaguneb ka väiksemateks märksõnadeks - pisaravus, liigne emotsionaalsus või vastupidi - apaatia. Ärevus ja paanikahood, depressiivsed seisundid - kõik see võib ilmneda ravimite kasutamise tulemusena või emotsionaalse tooni loomuliku languse taustal. Ärge unustage, et HCV diagnoos iseenesest on suur stress.

Lisateave ja märgid:

 • kiiresti ilmub ja püsivalt väsinud;
 • unehäired, ärritunud seisund;
 • isukaotus, drastiline kehakaalu langus;
 • sagedased pisarad, emotsioonide kontrollimatud emissioonid;
 • enesetapumõtted (väga haruldased);
 • oma impotentsuse tunne.

Need sümptomid nõuavad spetsialisti kohustuslikku ravi. Te ei tohi katsetada teisi ravimeid ega üritada üksinda toime tulla. Kui arst määrab depressiooni ravimid, tuleb neid enne kursuse lõppu HCV vastu võtta. Kasulik ja mõõdukas harjutus - näiteks jooga.

Vere koostise muutused.

Traditsiooniliste vahendite kasutamine viib tihti radikaalsete muutuste hulka vere koostises, see kehtib nii punaste kui ka valgete kehade kohta. Seoses sellega võib hõõrdumise saab katkestada, hapnikuga küllastumise intensiivsus väheneb, tekib aneemia. On märkimisväärne, et need mõjud on sageli seotud ribaviriini ja interferooniga - mõnel juhul tuleb hepatoloogide juhendamisel vähendada nende ravimite annust.

Sellistel juhtudel tuleb ohtude vältimiseks edastada üldiselt vereanalüüse. Tulemusi tuleks säilitada jälgimise dünaamikale ja võrdlemisele. Menetluste keskmine sagedus on üks kord 30 päeva jooksul. Selle reegli hoidmine võib põhjustada immuunsüsteemi nõrgenemist, verejooksu, väsimust ja peapööritust.

Kilpnäärme rikkumine.

Kuna kilpnäärme eest vastutab kasulike hormoonide tootmine, põhjustavad tema tööde ebaõnnestumised sageli katastroofilisi tagajärgi. Näärmete ülemäärane aktiivsus põhjustab ainevahetuse intensiivsuse suurenemist, mis põhjustab närvide ja drastilisi kehakaalu kadusid. Nääre funktsioonide vähenemisega väheneb ainevahetus ja samaaegselt see teiste funktsioonide nõrgenemine - tekib unisus, kehakaalu suurenemine.

Kõige sagedasem kilpnäärme häirete allikas on interferoonid. Seetõttu tuleb hormoonide esmase analüüsi tegemisel määrata kindlaks teatud markerid, millele järgnevad arstid. Kui esialgsel etapil oli hormoonide protsent normaalne, siis tekkisid patoloogia ravi käigus väga harva.

Kuiv nahk

Kui viirusevastane ravi on suunatud C-hepatiidi vastu, mõjutavad kõrvaltoimed sageli välimist kangast. Seal on sügelemine, naha kuivus on kuiv. Selliste sümptomitega aitavad väliseid vahendeid - salve, geele, losjoneid. Ärge soovitame võtta dušši või kõrgtemperatuurilist vanni - ravi ajal on parem pesta soojas vees. On vaja jälgida vedeliku tasakaalu, joovates piisavalt vett päevas.

Juuste halvenemine.

Kui ravi ajal on juuste kvaliteedi langus - kaotamine või pagasirõõnsus, siis on parem minna pehmetele kosmeetikatoodetele ja isikliku hügieeni toodetele. Mõnda aega võib osutuda vajalikuks loobuda juuksekuupäevast ja muudest tööriistadest, mis ületavad juuste ja peanaha. Värvikompositsioonide valimisel tuleb hoolikalt arvestada või üldse neist loobuda.

Tähelepanuväärne on see, et kui C-hepatiidi ravi ja kõrvaltoimeid arutatakse, võib sellistes küsimustes spetsialiseerunud foorum olla tõeliseks kasuliku teabe allikaks. Siin saate lugeda kommentaare sofosbuviiri ja daklatsaviraviga ravitud patsientide kohta - reeglina pole neil kõrvaltoimeid praktiliselt täheldatud.

Foorum hepatiit C | Kõik ravimite kohta | Ravi

Siin saate arutada C-hepatiidi ravi probleeme kogu Venemaal ja SRÜ riikides, saate arutada ja tellida C-hepatiidi uusi ravimeid (sofosbuviir, daklatsvir, ledipasvir, veltapasvir ja teised)

Kõrvaltoimed pärast OEM-i

Kõrvaltoimed pärast OEM-i

Post 1 am Freya »4. oktoober 2017, 15.30

Re: kõrvaltoimed pärast OEM

Sõnum Lika »4. oktoober 2017, 16:41

Re: kõrvaltoimed pärast OEM

Sõnum 1 am Freya »04. oktoober 2017, 19:32

Re: kõrvaltoimed pärast OEM

Sõnum Lika »4. oktoober 2017, 23:45

Re: kõrvaltoimed pärast OEM

Sõnum 1 am Freya »5. oktoober 2017, 06:19

Kes on nüüd konverentsil

Hetkel vaatavad seda foorumit: pole registreeritud kasutajat ja 2 külalist

C-hepatiit viirusevastane ravi Inside Look

Tere kallid lugejad! Ma saan kirjadele postkontorisse, milles palutakse mul kirjutada artikli jätkamine hepatiidi ravimisega, otseselt C-hepatiidi viirusevastane ravi. Ma ei arva, et selle haiguse ravimise probleemile pühendatud artiklite seas oleks nii palju vastuseid!

Ma märkasin ühte asja. Enamik inimesi kirjutab mulle meilisõnum, jätmata artikleid jätmata märkusi. Ilmselt ei suuda nad tuumikut iseenesest puruneda, sest ma otsustasin avaldada selliseid artikleid. Kas sa aru, mida ma räägin? Aga nüüd pole seda.

Ma arvan, et ennustus ise sekkus sündmuste käigus. Veebruaris kirjutanud artikkel, mis käsitleb C-hepatiidi dieeti, sai kiiresti juhtiva positsiooni ja on praegu Yandexi ja Guli kümnes otsingumootorites. Ja Yandexis esimesel positsioonil. Nii on see nii.

Olles kirjutanud enne oma viirusevastase ravi alustamist ekstreemsemat artiklit, mis räägib minu elust, muutis ma esialgu järjestuse kirjutamist. Soovitan sul seda lugeda, et kõik sündmused kokku panna. Nüüd ma näen, et ma eksisin.

C-hepatiidi viirusevastane ravi muretseb iga nakatunud haigusega nakatunud inimestega ja viimasel ajal on neid palju. Ja niipea, kui see pole minu jaoks, jagab end kogemusega inimene, kellel on õnnestunud õnnestunud ravi.

Te kuulate lugu mitte väliste vaatlejate suust, vaid arstidest. Mitmel põhjusel ei ole nad liiga kõneldavad. Ja inimeselt, kes on kogenud kõike oma nahas.

C-hepatiit - viirusevastane ravi - vaatevaade

Loodetavasti lootsin, nagu juba olete lugenud, seeria lõppes koha väga sisustusega. Kõne, mis teatas ravi alustamisest, andis mulle lootuse hepatiidi C paranemisele.

Hommikul alustas ta nakkushaiguste haiglasse jõudmisega ja sai kätte arvukalt viiteid nii tasuliste kui ka tasuta vaatamiseks ning alustas viiruse hävitamise kavandatud programmi rakendamist.

Mis testid läksin, ma ei loetle. Mitte nii see küsimus on tähtis. Kuigi kõik, kes on huvitatud kommentaaride esitamisest, peavad vastama kindlasti. Üldiselt ei ole vastunäidustusi viirusevastase ravi suhtes kindlaks tehtud. Nüüd on veel oodata C-hepatiidi raviks vajalike ravimite tarbimist.

Ja 04/24/2012 helistas hinge, rääkis mulle minu haiglaravist ja ravi algusest umbes kaks nädalat hoitakse arsti järelevalve all haiglas.

Ma kaotavad kaks päeva katsetamist haiglas ennast, viirusevastase ravi läbiviimise ajal hepatiit C eest, nii et paljud neist kannavad! Allpool kirjeldan lühidalt ligikaudse tarnekuupäeva.

Neljapäev tuli. Esimese süstimise päev Meid hoiti tagajärgede eest. Ma olin moraalselt valmis midagi. Pärast Pegintroni preparaatide saamist peanõelast maali all, tundub see nagu Robocop või Terminator, kas pole?

Mitte nagu Vader. Täpselt nagu Darth Vader. Tõsine parandus selle mõju kohta. Ja ka Ribovirin. Need pillid, millest koos Pegintronomiga puruneb nii, et. Olgu, ei jookse edasi.

Ta allkirjastas nõusoleku kroonilise hepatiit C viirusevastase ravi saamiseks ja ilus õde tutvustas ravimi annust, selgitades, kuidas seda teha. Tulevikus peate süste ise panema.

Kõrvaltoimed hepatiit C viirusevastase ravi ajal

Ma läksin ettevaatusele ime juurde. Ja see tuli! Sellist tunnet on midagi võrrelda raskega. Keha haigestub nii, nagu oleksid sind pulgad, oli temperatuur ligilähedas 40. Gripi sümptomid võrreldes viirusevastaste ravimite kasutamisega C-hepatiidi vastu ei tundu isegi olevat veidi halvasti ja see on nii, nagu oleksite natuke maganud.

Seinale jõudisin ravivabrikuni, kus mulle manustati Baralginin süsti. Kui te arvate, et see on läbi, olete eksinud. Isegi asjaolu, et järgmine süst oleks pidanud toimuma nädalas, ei tähenda midagi muud. Baralgin'i toime mõjus ajaks haigusseisundit leevendas, kuid palavik tuli tagasi jällegi, keha hägutas.

Ma sattusin riigile, mida on keeruline sõnu kirjeldada. Nädala lõpuks tundus vaid natuke paremaks ja siis läks järgmise süstimise käik. Aasta jooksul võis saada veel 47 tükki. C-hepatiidi viiruse esimese genotüübiga on see, kui kaua ravi kestab. Sa ei ole väsinud? Jätkan.

Seekord tegi ta ise süsti. Olles testi sooritanud, saanud mulle kätte kaks nädalat narkootikume ja järgmise eksamite arvuga raviskeemi. Mind saadeti tagasi koju.

Lühidalt kirjeldan üldiselt, mis juhtus minuga teraapia ajal. Kuid kõigepealt selgitan teile seda hetke. Igal inimesel on oma spetsiifiline reaktsioon hepatiit C viirusevastasele ravile.

Tundub, et see talub seda tavaliselt, kuid arst lõpetab ravi halva testimise tõttu. Teine kannatab kõvasti ravi, kuid tal õnnestub läbida tee tervenemise suunas lõpuni.

Nüüd kõrvalnähtude kohta, mis pidid kannatama. Juba mainitud on kohutavad lihasvalu, mis külastavad mu keha. Nad kestis kogu viirusevastase ravi vältel. Seal oli päevi, mil ma lihtsalt käisin ma põrandale.

Võib küsida, miks ma ei võtnud valuvaigisteid. Ma vőtsin selle. Kuid seda tuleks teha maksa koormuse vähendamiseks nii vähe kui võimalik. Sellepärast kestnud ta viimseks ja juba siis, kui tema silmad lahkusid otse valu, valas või süstiti valuvaigisteid.

Pealegi oli üldine vaimne seisund lihtsalt hull. Lõunasöögi ajal tundsin end täiesti ülekoormatud. Mõnikord ma ei tahtnud voodist välja tulla. Ärrituvus ja närviline väsimus, hepatiit C ravi lahutamatud kaaslased.

See võib plahvatada mõne väiksema põhjuse tõttu. Pärast süstimist hoiti kõrget temperatuuri 3 kuu jooksul, langedes nädala lõpuks. Siis kuni ravi lõpuni oli kehatemperatuur 37,5 minu jaoks normaalne.

Ravi keskel ilmnes köha. Ma pidin ostma inhalaatori ja mineraalvett sisse hingates.

Lapsepõlves sain põlve vigastuse. Just sel põhjusel oli väga raske liikuda ravi keskel. Põlved on paistes, põhjustades liigutamisel valu. Mõnda aega isegi kõndis kaartega. Hemorroidid eskaleerusid.

Seedetraktiga seotud probleemide tõttu hakkasid näod nägema võõraste kehade punased, väikesed pimples. Minu viiruse ahistamise ajal kaotati 5 kg eluskaalu kogu kehamassiga 64 kg. See pole rekord!

Mõned kaotasid kahekümne. Nende hulka loeti ravimite annus, sest see on teie kehamassi kadedus. Mitte lihtsaim viis kaotada need ekstra kilod, ma ütlen teile, mitte kõige odavam. Selleks ajaks oli C-hepatiidi 48-nädalase ravi maksumus ligikaudu miljon rubla, võttes arvesse ravimite toetamise kulusid.

Ma ei hirmuta teid enam hirmulugudega. Ma arvan, et see on üsna piisav, et mõista, et C-hepatiidi viirusevastane ravi erineb paljudest teistest, kuna teiega ravitakse ja ei tunne ennast paranemiseks, vaid vastupidi, teie seisund halveneb teie vaatepunktist. Siin on paradoks. Aga nüüd olen ma täis energiat ja ma ei taha enam sellist elada.

Hepatiit C viirusevastase ravi läbinud patsientide seire kava

Noh, pidage meeles teie arvates selle käigus, kuidas teraapia iseenesest möödus, mitte minu kannatusi. Juba öeldi, et iganädalaselt manustatakse süste, pluss igapäevane pill. Samuti on vaja juua kaitsvaid ravimeid. Nagu näiteks Heptral ja ravimid, mida arst näeb teile ette, et jõuate ravi lõpuni ja mitte liiga varsti painutada.

Uuringukava koostati ning kliiniliste ja laboratoorsete vaatluste skeem arenes välja minu jaoks C-hepatiidi viirusevastase ravi läbiviimise protsessis. Selleks, et hinnata konsulteerimis- ja diagnostilise ruumi (FTC) külastuste sagedust, näitan ma, millist nädalat see peaks ilmuma.

4-nädalane viirusevastane ravi (PVT); 8-nädalane OEM; 12-nädalane OEM; 16-nädalane OEM; 24-nädalane OEM; 30-nädalane OEM; 36-nädalane OEM; 48-nädalane OEM; - See on ainult siis, kui peate FTC külastama. Ravi kahjulike mõjude korral peate muidugi kandideerima ilma kutseta.

Osalemise päevadel oli vaja külastada arstiga käes olevaid analüüse. Siin on näidiste nimekiri testidest:

 • Täielik vereanalüüs;
 • Biokeemiline vereanalüüs;
 • Uriini analüüs;
 • PCR - RNA uuring: kvalitatiivne ja kvantitatiivne meetod;
 • TSH; EKG;
 • Kõhuorganite ultraheli, kilpnääre, neerud;
 • Oftalmoloogi eksam;

Kui on tõendeid, siis lisaks kardioloogile, endokrinoloogile, psühhoterapeudile ja rindkerele. Täiskasvanud haavandid on ennast kuulutanud, nad peavad leidma õigluse.

Nagu sa arvad, terve aasta jooksul praktiliselt ei lakanud välja kliinikud ja meditsiinikeskused. Tema tervislik seisund ja tööhõive haiglates suutis ta kuidagi tööd teha!

Nii, inspireeritud kiire viroloogiline vastus, kogudes kogu oma tahtluse rusikasse. Mis kahetsus poole võrra, siis jõudisin kuni 48 nädalani terapeutilise ravi. Ja nüüd, kolmandal aastal mu veres, ei ole C-hepatiidi viirus veel avastatud.

Näpunäiteid selle kohta, kuidas leevendada viirusevastase ravi kõrvaltoimeid C-hepatiidi vastu

Kokkuvõtteks tahaksin anda mõned näpunäited, mis aitavad ravi ajal leevendada seisundit.

 1. Joo rohkem vedelikke, isegi kui te ei tunne seda. See süstib toksiine kehast, aitab toidu seedimist ja niisutab nahka, mis ravimite kasutamisest välja kuivatab.
 2. Sööge rohkem puuvilju. Ateena teile öeldakse, et ravi ajal ei ole nii kuum. Otsustage toodete valikut, mis aitavad teil end paremini tunda. Tuginedes oma kogemusele, kui teil on olnud gripp. Mis toitu sulle meeldis ja keha seda ei lükka.
 3. Söö ainult oma lemmiktoitu. Ärge sunnita end süüa. Sööge tervislikku toitu väikeste portsjonitena, kuid sagedamini. Pöörake erilist tähelepanu kaitset suurendavatele toodetele. Mitmel viisil sõltub viirusevastase ravi edukus teie immuunsuse olukorrast.
  Võib tunduda toidu lõhna haavata. Lase oma rahval oma positsioonil ja valmistada toitu. Ja üldiselt looge lähedased inimesed, et neil oleks ka palju kannatlikkust ja mõistmist. Ilma selleta on neil raske sellisel raskel perioodil oma pereelus elada.
 4. Proovige, kui võimalik, lõõgastuda ja piisavalt magada. See annab teile tugevuse võitluses C-hepatiidi viirusega. Kui te ei jälginud raviskeemi enne ravi, soovitan määrata kindlaksmääratud ajakava. Mine voodisse ja tõuse üles samal ajal. Ärge liigutage seda.
 5. Kerge treening aitab. Ärge unustage, et kõnnite värskes õhus. Isegi kui te ei tunne, et see haiget tekitab, laske end lamada nagu köögivilja aiavoodil.
 6. Valu korral, kui võimalik, tee bioloogiliste aktiivsete punktide massaaž. Võite proovida nõelravi.
 7. Kandke erinevaid keha mõjutavaid käevõrusid. Ma isiklikult kandis tsirkooniumist käevõru.
 8. Soovitan mitte suitsetada. Kandke riideid, mis ei piira sind, see peaks olema vaba ja mugav.
 9. Tervisliku maksa säilitamiseks kasutage rahvapäraseid abinõusid. Kuid ärge pange ära, sest ära unustagem, et mitmesuguste ravimtaimede setted on ka kindel joomine maksale. Ära häirita teda jälle tarbetult. Ja ta on teile tänulik.

Täna äärmuslik nõuanne. Elada elu täiesti, mitte peita oma pea liivas nagu jaanalind. Ärge kartke oma probleemi avalikustamist, ja inimesed, kes näevad põlgust ja mõistavad hukka, ei ole selgesõnalised ainult selle eest, mida end endale väärivad hukkamõistu ja ravi. Ainult siin kardan, et nende haigus ei ole ravitav, erinevalt teie haigusest.

Hepatiit C viirusevastane ravi ei ole lihtne test. Kuid see on seda väärt! Nüüd on kõik lõppenud. Nii nagu poleks minuga juhtunud. Soovin teile kiiret taastumist. Küsimusi, küsige kommentaarides. Mul on hea meel vastata.

Tervitate tervise soovidega Alexander Abalakov.


Järgmine Artikkel

Hepatiidi foorum

Seotud Artiklid Hepatiit